Cursussen Kind en Jeugd

Kind en Jeugd: Diagnostiek

Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 27 sep 2021
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum is 13 okt 2021
1.825,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 73 uur
Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum is 10 sep 2021
2095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 57 uur
 • Online:12 uur
 • Zelfstudie: 59 uur
Cursus Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • rapporteren en interpreteren
 • vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum is 14 sep 2021
650,-
Rated 4.7 out of 5
 • klassikaal: 12 uur
 • online: 2 uur
 • zelfstudie: 10 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
 • in de uitgebreide online voorbereiding bieden we je de theorie aan door webinar, kennisclips, zelftestvragen en discussiestelling
 • zo blijft er klassikaal veel ruimte over voor oefenen en de vertaalslag naar jouw praktijk, waarbij eigen casuïstiek veel ruimte krijgt
Eerstvolgende startdatum is 17 nov 2021
895,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
Eerstvolgende startdatum is 24 sep 2021
2125,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 52 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 12 nov 2021
580,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • indicaties voor neuropsychologisch onderzoek
Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
660,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum is 2 nov 2021
965
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur

Kind en Jeugd: Interventies

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker
Nieuw
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Eerstvolgende startdatum is 16 sep 2021
3825

Klassikaal: 100 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 120 uur

Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken – na Corona
Nieuw
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Volledig online te volgen, met accreditatiepunten

Live op 7 juli 2021 van 15:30 tot 17:30 uur CET

Eerstvolgende startdatum is 7 jul 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Opleiding systeemtherapie: Inleiding
Nieuw
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Eerstvolgende startdatum is 9 sep 2021
2530

Klassikaal: 66 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 100 uur

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 10 nov 2021
685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 27 sep 2021
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Methodische ouderbegeleiding
Nieuw
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Eerstvolgende startdatum is 12 nov 2021
597
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen
Nieuw
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
633,- (speciaal tarief van 325,00 voor deelnemers van de Antillen)
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
Nieuw
 • kennis van een gedragsfunctie-analyse en deze kunnen maken van een leerling (antecedente en consequente factoren die invloed hebben op het gedrag in kaart brengen)
 • kennis van hypotheses en deze kunnen opstellen over onderliggende drijfveren van gedrag
 • je bent na afloop in staat om op basis van de analyses een interventieplan te maken en te bepalen welke gedragstherapeutische (operante) technieken ingezet gaan worden
 • kennis over cognitieve technieken en deze kunnen toepassen in je gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
895
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 15 uur
Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum is 19 nov 2021
695,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen
Nieuw
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum is 21 sep 2021
995,-
Rated 4.8 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 24 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • de mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Eerstvolgende startdatum is 17 sep 2021
633,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum is 13 okt 2021
1.825,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 73 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 2 nov 2021
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
925,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Kortdurende ambulante hulpverlening aan kind en gezin
Nieuw
 • praktische oplossingsgerichte werkvormen voor zorg en welzijn
 • werken aan concrete en haalbare doelstellingen
 • passend bij de WMO en de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
 • vier cursusdagen, e-learning en vier keer individuele supervisie
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 28 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Zelfcontrole op school
Nieuw
 • kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
 • kennis van de interventie ‘Ik kies voor zelfcontrole’, de theoretische onderbouwing ervan en praktische toepassing
 • oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieken
 • interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen
905,-
Rated 5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum is 2 nov 2021
965
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur

Kind en Jeugd: Psychopathologie

Cursus Psychopathologie en het (passend) onderwijs
Nieuw
 • overzicht van de meest voorkomende ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • relatie psychodiagnostiek van ernstige problematiek en de nieuwe zorgstructuren binnen passend onderwijs
 • diagnostisch onderzoek bij toekenning van extra onderwijsondersteuning
 • bijdrage van de diagnostiek aan een op te stellen ontwikkelingsprofiel (OPP)
Eerstvolgende startdatum is 16 sep 2021
965,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk
Eerstvolgende startdatum is 19 nov 2021
1650,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 60 uur

Kind en Jeugd: Dyslexie

Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum is 19 nov 2021
695,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 2 nov 2021
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 12 nov 2021
580,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Kind en Jeugd: Leerproblemen

Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen
Nieuw
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
633,- (speciaal tarief van 325,00 voor deelnemers van de Antillen)
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum is 1 dec 2021
495,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 3,5 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • de mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Eerstvolgende startdatum is 17 sep 2021
633,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 2 nov 2021
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
925,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
 • in de uitgebreide online voorbereiding bieden we je de theorie aan door webinar, kennisclips, zelftestvragen en discussiestelling
 • zo blijft er klassikaal veel ruimte over voor oefenen en de vertaalslag naar jouw praktijk, waarbij eigen casuïstiek veel ruimte krijgt
Eerstvolgende startdatum is 17 nov 2021
895,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 12 nov 2021
580,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Neurodiagnostiek

Neurodiagnostiek: Neuropsychologische diagnostiek

Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
Eerstvolgende startdatum is 24 sep 2021
2125,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 52 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • indicaties voor neuropsychologisch onderzoek
Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
660,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie: Basiscursussen

100% ONLINE Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
Nieuw
 • 100% online basiscursus in ons online college
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

 

Eerstvolgende startdatum is 22 jun 2021
2450,-
 • Online college: 72 uur
 • Online zelf werken: 28 uur
 • Zelfstudie: 260 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen
Nieuw
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en ouderen
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 16 sep 2021
2850,- (online €2450)
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 81 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 144 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
Nieuw
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 22 jun 2021
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 260 uur
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Nieuw
 • onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie uitvoeren
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces
 • diagnostiek en behandeling van ‘As I-problematiek’ waaronder angst- en stemmingsstoornissen
 • praktijkcursus met veel oefenen
 • cognitief-gedragstherapeutische inzichten integrereren in je eigen vorm van hulpverlening
Eerstvolgende startdatum is 13 sep 2021
1650
 • Klassikaal: 48 uur
 • Zelfstudie: 56 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Vervolgcursussen

Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1795
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Zelfstudie: 64-80 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Supervisorencursussen

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding
Nieuw
 • vergroten van supervisievaardigheden aan de hand van je eigen ontwikkelingsplan
 • kennisnemen van verschillende visies
 • supervisiemodellen en leervormen
 • hanteren van de supervisierelatie
Eerstvolgende startdatum is 16 nov 2021
1095,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Nascholingscursussen

Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 23 sep 2021
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Volwassenen en Ouderen

Volwassenen en Ouderen: Diagnostiek en behandeling

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker
Nieuw
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Eerstvolgende startdatum is 16 sep 2021
3825

Klassikaal: 100 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 120 uur

Opleiding systeemtherapie: Inleiding
Nieuw
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Eerstvolgende startdatum is 9 sep 2021
2530

Klassikaal: 66 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 100 uur

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 10 nov 2021
685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Methodische ouderbegeleiding
Nieuw
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Eerstvolgende startdatum is 12 nov 2021
597
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen
Nieuw
  • Begeleiding en behandeling van (jong)volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis
  • Leer nog beter luisteren naar en verstaan van mensen met autisme
  • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
  • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
  • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding
895,-
 • Klassikaal: 18 uur en 45 minuten
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 9 nov 2021
695,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1795
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Zelfstudie: 64-80 uur
Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V
Nieuw
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
Eerstvolgende startdatum is 25 nov 2021
435
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 6,5 uur
 • Online: 1,5 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Nieuw
 • onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie uitvoeren
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces
 • diagnostiek en behandeling van ‘As I-problematiek’ waaronder angst- en stemmingsstoornissen
 • praktijkcursus met veel oefenen
 • cognitief-gedragstherapeutische inzichten integrereren in je eigen vorm van hulpverlening
Eerstvolgende startdatum is 13 sep 2021
1650
 • Klassikaal: 48 uur
 • Zelfstudie: 56 uur

Cursussen Professionele Vaardigheden

Professionele Vaardigheden: Adviseren / Beïnvloeden

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 10 nov 2021
685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 27 sep 2021
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers
Nieuw
 • eigen professionele positie herkennen en expliciteren
 • ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering, onderhandeling en conflicthantering
 • bewust worden en hanteren van eigen beïnvloedingsstijl
 • omgaan met weerstand
 • oefenen met trainingsacteur
Eerstvolgende startdatum is 7 okt 2021
1195,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
Eerstvolgende startdatum is 1 okt 2021
1395,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 21 uur
 • Online: 2,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Opleiding Ervaringsdeskundigheid
Nieuw
 • Van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • Leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • Focus op leren en transformeren van binnenuit
 • Tien bijeenkomsten inclusief supervisie
Eerstvolgende startdatum is 2 mrt 2022
4.195,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 55 uur
 • Zelfstudie: 70 uur

Professionele Vaardigheden: Coachen / Leidinggeven

Webinar: Meer zelfsturing
Nieuw
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
95,-
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 9 nov 2021
695,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • coachen van begeleiders op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • koppeling proces en inhoud
 • focus op coachingsvaardigheden en competentievergroting
Eerstvolgende startdatum is 1 nov 2021
1795,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 35 uur
 • Online: 9,5 uur
 • Zelfstudie: 47,5 uur
Cursus Leidinggeven in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Inzicht in je eigen managementstijl
 • Effectief en coachend leidinggeven
 • Sturen op resultaten
 • Teams en individuen motiveren
 • Oefenen met videosimulatie, een trainingsacteur én in de praktijk
1795,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 35 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 35 uur

Professionele Vaardigheden: Supervisie / Intervisie

Cursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden
Nieuw
 • intensief blended: online leren, intervisiegroepen en klassikale cursusdagen​
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen​
 • een aanpak op maat voor jouw eigen praktijk
 • stimuleren van ontwikkeling en zelfregie​
Eerstvolgende startdatum is 30 sep 2021
995
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Supervisie geven aan therapeuten in opleiding
Nieuw
 • vergroten van supervisievaardigheden aan de hand van je eigen ontwikkelingsplan
 • kennisnemen van verschillende visies
 • supervisiemodellen en leervormen
 • hanteren van de supervisierelatie
Eerstvolgende startdatum is 16 nov 2021
1095,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers
Nieuw
 • in zeven bijeenkomsten de registratie als NVO-supervisor halen
 • een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding, waarvoor je 35 accreditatiepunten krijgt
 • supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • groepssupervisie
1995,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Opleiding Supervisiekunde
Nieuw
 • tweejarig opleidingstraject (15 bijeenkomsten per leerjaar) met methodiekbijeenkomsten, leersupervisie en intervisie
 • als supervisor ga je professionals individueel en in kleine groepen begeleiden in hun ervaringsleren
 • je leert op professionele wijze een leeromgeving creëren voor de supervisant
 • erkend door de LVSC
Eerstvolgende startdatum is 17 sep 2021
8495,-
Rated 4.7 out of 5
 • klassikaal: 192 uur
 • zelfstudie: 272 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 23 sep 2021
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Verstandelijke Beperking

Verstandelijke Beperking: Diagnostiek en interventies

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 10 nov 2021
685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Eerstvolgende startdatum is 12 okt 2021
1330,-
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 28 uur
Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum is 21 sep 2021
4650,-
Rated 5 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
Eerstvolgende startdatum is 28 sep 2021
2180,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)
Nieuw
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum is 21 sep 2021
4650,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw
 • Inzicht in dementiesyndroom bij mensen met een VB en bijkomende psychische problematiek
 • Kennis over diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen
 • Complementaire expertise van docenten met ervaring in zowel verstandelijke gehandicaptenzorg als GGZ
 • Volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en te oefenen met methodieken en materialen
 • Leren over diverse mogelijkheden in begeleiding
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1725,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Zelfstudie: 25,5 uur
Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking
Nieuw
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.
Eerstvolgende startdatum is 13 okt 2021
995
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur

Cursussen Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie: Oplossingsgerichte methoden

Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 9 nov 2021
695,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Eerstvolgende startdatum is 12 okt 2021
1330,-
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 28 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum is 1 dec 2021
495,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 3,5 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen
Nieuw
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum is 21 sep 2021
995,-
Rated 4.8 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 23 sep 2021
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen 100% online leren

100% online leren: On Demand Webinars

Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken – na Corona
Nieuw
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Volledig online te volgen, met accreditatiepunten

Live op 7 juli 2021 van 15:30 tot 17:30 uur CET

Eerstvolgende startdatum is 7 jul 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Meer zelfsturing
Nieuw
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
95,-
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen
 • TOS in de DSM-5
 • herkennen van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • theorie en praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek
 • intake-, onderzoeks- en adviesfase afstemmen met ouders, hulpverleners en school
 • dit webinar is on demand, je kan het volgen op een tijdstip dat jou goed uitkomt
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Executieve functies bij kinderen en jongeren
Nieuw
 • Een introductie in EF: wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Focus op werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit
 • Diagnostiek en advisering
 • Zwakke executieve functies: training en aanpak
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: DSM-5 voor professionals in Zorg en Onderwijs
Nieuw
 • Een introductie over de DSM 5
 • Wat betekent een DSM klassering?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van een DSM klassering in de dagelijkse praktijk
 • Voor professionals in het onderwijs en zorg
95,-
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Autisme en emotieregulatieproblemen
Nieuw
 • herkennen en inschatten van emotieregulatieproblematiek
 • technieken emotieregulatie en stresshantering
 • praktische toepassingen in begeleiding en behandeling, opvoeding en onderwijs, werksituaties
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Stress signaleren en interveniëren
Nieuw
 • Hoe herken je (subtiele) signalen van stress?
 • Wat doet stress met de hersenen en gedrag?
 • Hoe help je kind en gezin bij veel stress?
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Problematische gehechtheid
Nieuw
 • de ontwikkeling van gehechtheid en gehechtheidsproblemen
 • de richtlijn Problematische Gehechtheid voor de jeugdhulp van NVO, NIP en NVMW
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • de link tussen theorie en praktijk: hoe pas je de richtlijn toe
95,-
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • ABC schema in praktijk
 • Observeren met betrekking tot de thuissituatie/opvoeding
95,-
Rated 4.5 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur

100% online leren: Online Vaardigheidstrainingen

Online training: Helder en doelgericht schrijven
Nieuw
 • Leer jouw teksten helder en compact beschrijven, zo dat het schrijven je ook nog minder tijd kost.
 • Er is onder andere aandacht voor bepalen van de boodschap, de opbouw van jouw tekst, het gebruik van heldere taal en het kiezen van de juiste toon.
 • Een volledig online cursus: in eigen tijd op een door jou gekozen plek
 • Sterke koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Je krijgt 3 maanden toegang. De doorlooptijd is 12-15 uur.
229,90
 • Online: 12 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Online training: Didactische vaardigheden
Nieuw
 • Leer meer over cursusontwikkeling, leerstijlen, breinprincipes, trainersvaardigheden, werkvormen en weerstand, om een training te geven met een optimaal leereffect.
 • Theoretische basisprincipes waarmee je direct in jouw eigen praktijk aan de slag gaat om jouw trainersvaardigheden te ontwikkelen.
 • Boordevol videomateriaal met voorbeelden en uitleg.
 • Volledige online cursus: Leer in jouw eigen tijd op een door jou gekozen plek.
 • Sterke koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk.
 • Je krijgt 3 maanden toegang.
229,90
Rated 4 out of 5
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Online begeleiden en behandelen
Nieuw
 • Een volledige online training: doorloop hem in je eigen tijd, op een door jou gekozen plek.
 • Laagdrempelige: met een doorlooptijd van ongeveer 4 uur kun je snel jouw praktijk in, met de geleerde informatie.
 • De focus ligt op het bieden van praktische handvatten om zoveel mogelijk uit jouw online contact te halen.
 • Je krijgt 3 maanden toegang.
95
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 4 uur
Online training: Wet zorg en dwang
Nieuw
 • Leer de uitgangspunten van de wet kennen
 • Leer hoe jij in jouw praktijk met deze wet om kan gaan
 • Nadruk op de cliënt centraal
 • Volledig online: Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Je krijgt 3 maanden toegang. De doorlooptijd is 10-15 uur.
190
Rated 4 out of 5
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Online training: Communicatie in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel wendbaarheid in communicatie
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 16 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Coachen in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel coachingsvaardigheden
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.5 out of 5
 • Online: 13 uur
 • Zelfstudie: 22,5 uur
Online training: Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel jouw beïnvloedingsvaardigheden en vergroot jouw impact
 • Een volledige online training: in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek leren
 • Oefen gesprekken met een gesprekssimulator
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus: eigen leerdoelen en de training is adaptief
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 15 uur
 • Zelfstudie: 33 uur