Cursussen Kind en Jeugd

Kind en Jeugd: Diagnostiek

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie
Nieuw
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Volledig online te volgen.

 

Eerstvolgende startdatum is 21 dec 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 20 sep 2022
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
1.825,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 73 uur
Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum is 7 okt 2022
2095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 57 uur
 • Online:12 uur
 • Zelfstudie: 59 uur
Cursus Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • Toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • Ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • Rapporteren en interpreteren
 • Vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum is 18 feb 2022
650,-
Rated 4.7 out of 5
 • klassikaal: 12 uur
 • online: 2 uur
 • zelfstudie: 10 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
 • in de uitgebreide online voorbereiding bieden we je de theorie aan door webinar, kennisclips, zelftestvragen en discussiestelling
 • zo blijft er klassikaal veel ruimte over voor oefenen en de vertaalslag naar jouw praktijk, waarbij eigen casuïstiek veel ruimte krijgt
Eerstvolgende startdatum is 1 nov 2022
895,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
2125,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 52 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 19 mei 2022
580,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • indicaties voor neuropsychologisch onderzoek
Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
660,-
Rated 4.1 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum is 22 dec 2021
965
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur

Kind en Jeugd: Interventies

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie
Nieuw
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Volledig online te volgen.

 

Eerstvolgende startdatum is 21 dec 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Opleiding Systeemtherapeutisch Werker
Nieuw
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot Systeemtherapeut? Kijk dan hier.

Eerstvolgende startdatum is 20 jan 2022
3825

Klassikaal: 100 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 120 uur

Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken
Nieuw
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Volledig online te volgen.

 

95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Opleiding systeemtherapie: Inleiding
Nieuw
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
2530

Klassikaal: 66 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 100 uur

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
vanaf 685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 20 sep 2022
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Methodische ouderbegeleiding
Nieuw
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Eerstvolgende startdatum is 4 nov 2022
597
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen
Nieuw
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
633,- (speciaal tarief van 325,00 voor deelnemers van de Antillen)
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
Nieuw
 • kennis van een gedragsfunctie-analyse en deze kunnen maken van een leerling (antecedente en consequente factoren die invloed hebben op het gedrag in kaart brengen)
 • kennis van hypotheses en deze kunnen opstellen over onderliggende drijfveren van gedrag
 • je bent na afloop in staat om op basis van de analyses een interventieplan te maken en te bepalen welke gedragstherapeutische (operante) technieken ingezet gaan worden
 • kennis over cognitieve technieken en deze kunnen toepassen in je gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
895
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 15 uur
Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
695,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen
Nieuw
 • Laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • Verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum is 1 nov 2022
995,-
Rated 4.8 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 24 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Eerstvolgende startdatum is 6 dec 2021
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum is 7 okt 2022
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
1.825,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 73 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 8 nov 2022
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
Eerstvolgende startdatum is 20 mei 2022
925,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Motiverende en kortdurende ambulante hulpverlening
Nieuw
 • praktische oplossingsgerichte werkvormen voor zorg en welzijn
 • werken aan concrete en haalbare doelstellingen
 • passend bij de WMO en de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
 • vier cursusdagen, e-learning en vier keer individuele supervisie
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 28 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Zelfcontrole op school
Nieuw
 • kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
 • kennis van de interventie ‘Ik kies voor zelfcontrole’, de theoretische onderbouwing ervan en praktische toepassing
 • oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieken
 • interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen
905,-
Rated 5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum is 22 dec 2021
965
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur

Kind en Jeugd: Psychopathologie

Cursus Psychopathologie en het (passend) onderwijs
Nieuw
 • overzicht van de meest voorkomende ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • relatie psychodiagnostiek van ernstige problematiek en de nieuwe zorgstructuren binnen passend onderwijs
 • diagnostisch onderzoek bij toekenning van extra onderwijsondersteuning
 • bijdrage van de diagnostiek aan een op te stellen ontwikkelingsprofiel (OPP)
965,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk
1650,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 60 uur

Kind en Jeugd: Dyslexie

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie
Nieuw
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Volledig online te volgen.

 

Eerstvolgende startdatum is 21 dec 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
695,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum is 7 okt 2022
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 8 nov 2022
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 19 mei 2022
580,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Kind en Jeugd: Leerproblemen

Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen
Nieuw
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
633,- (speciaal tarief van 325,00 voor deelnemers van de Antillen)
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum is 1 dec 2021
495,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 3,5 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Eerstvolgende startdatum is 6 dec 2021
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Basiscursus dyslexiebehandeling
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum is 7 okt 2022
1045,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 32,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum is 10 jun 2022
540,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum is 8 nov 2022
965,00
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
Eerstvolgende startdatum is 20 mei 2022
925,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
 • in de uitgebreide online voorbereiding bieden we je de theorie aan door webinar, kennisclips, zelftestvragen en discussiestelling
 • zo blijft er klassikaal veel ruimte over voor oefenen en de vertaalslag naar jouw praktijk, waarbij eigen casuïstiek veel ruimte krijgt
Eerstvolgende startdatum is 1 nov 2022
895,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
Eerstvolgende startdatum is 19 mei 2022
580,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Neuropsychologie

Neuropsychologie: Diagnostiek en behandeling

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel
Nieuw
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
215
 • Klassikaal: 6 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
2125,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 52 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • indicaties voor neuropsychologisch onderzoek
Eerstvolgende startdatum is 25 mrt 2022
660,-
Rated 4.1 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie: Basiscursussen

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
Nieuw
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 17 mrt 2022
1595
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
100% ONLINE Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
Nieuw
 • 100% online basiscursus in ons online college
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

 

Eerstvolgende startdatum is 6 dec 2021
2450,-
 • Online college: 72 uur
 • Online zelf werken: 28 uur
 • Zelfstudie: 260 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen
Nieuw
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en ouderen
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 20 jan 2022
2850,- (online €2450)
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 81 uur
 • Online: 24 uur
 • Zelfstudie: 144 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
Nieuw
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 6 dec 2021
2850,- (online €2450)
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 260 uur
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Nieuw
 • onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie uitvoeren
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces
 • diagnostiek en behandeling van ‘As I-problematiek’ waaronder angst- en stemmingsstoornissen
 • praktijkcursus met veel oefenen
 • cognitief-gedragstherapeutische inzichten integrereren in je eigen vorm van hulpverlening
Eerstvolgende startdatum is 25 apr 2022
1650
 • Klassikaal: 48 uur
 • Zelfstudie: 56 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Vervolgcursussen

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
Nieuw
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum is 17 mrt 2022
1595
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen.
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1795
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Zelfstudie: 64-80 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Supervisorencursussen

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding
Nieuw
 • Vergroten van supervisievaardigheden aan de hand van je eigen ontwikkelingsplan
 • Kennisnemen van verschillende visies
 • Supervisiemodellen en leervormen
 • Hanteren van de supervisierelatie
Eerstvolgende startdatum is 8 mrt 2022
1095,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Nascholingscursussen

Cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie
Nieuw
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Verlagen van de drempel om actief met experiëntiële technieken aan de slag te gaan
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past
Eerstvolgende startdatum is 11 feb 2022
475
 • Klassikaal: 7 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 7 uur
Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 29 sep 2022
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Volwassenen en Ouderen

Volwassenen en Ouderen: Diagnostiek en behandeling

Cursus Lichaamsgericht werken
Nieuw
  • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
  • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
  • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
  • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
  • De cursus wordt gegeven op De Hoorneboeg, een unieke locatie in de natuur die perfect past bij het lichaamsgericht werken
1195,-
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie
Nieuw
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Verlagen van de drempel om actief met experiëntiële technieken aan de slag te gaan
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past
Eerstvolgende startdatum is 11 feb 2022
475
 • Klassikaal: 7 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 7 uur
Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel
Nieuw
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
215
 • Klassikaal: 6 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Opleiding Systeemtherapeutisch Werker
Nieuw
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot Systeemtherapeut? Kijk dan hier.

Eerstvolgende startdatum is 20 jan 2022
3825

Klassikaal: 100 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 120 uur

Opleiding systeemtherapie: Inleiding
Nieuw
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
2530

Klassikaal: 66 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 100 uur

Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
vanaf 685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Methodische ouderbegeleiding
Nieuw
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Eerstvolgende startdatum is 4 nov 2022
597
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen
Nieuw
  • Begeleiding en behandeling van (jong)volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis
  • Leer nog beter luisteren naar en verstaan van mensen met autisme
  • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
  • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
  • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding
Eerstvolgende startdatum is 18 mrt 2022
895,-
 • Klassikaal: 18 uur en 45 minuten
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 10 feb 2022
695,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen.
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1795
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Zelfstudie: 64-80 uur
Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V
Nieuw
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
Eerstvolgende startdatum is 2 jun 2022
435
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 6,5 uur
 • Online: 1,5 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Nieuw
 • onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie uitvoeren
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces
 • diagnostiek en behandeling van ‘As I-problematiek’ waaronder angst- en stemmingsstoornissen
 • praktijkcursus met veel oefenen
 • cognitief-gedragstherapeutische inzichten integrereren in je eigen vorm van hulpverlening
Eerstvolgende startdatum is 25 apr 2022
1650
 • Klassikaal: 48 uur
 • Zelfstudie: 56 uur

Cursussen Professionele Vaardigheden

Professionele Vaardigheden: Adviseren / Beïnvloeden

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur
Nieuw
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit
 • Overige thema’s: appreciative inquiry, beeldvorming & wereldbeeld, empowerment, kwartiermaken in organisaties en maatschappij
 • 9 bijeenkomsten begeleid door docenten, met externe gastsprekers. Aangevuld met 5 onbegeleide communities of practice
Eerstvolgende startdatum is 28 mrt 2022
3.650,-
 • Klassikaal: 67 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie:  50 uur
Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
vanaf 685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
Nieuw
 • professioneel (diagnostiek- of behandel)casuïstiek beschrijven
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
 • schrijven conform richtlijnen NVO en NIP
 • handelingsgericht model als uitgangspunt
Eerstvolgende startdatum is 20 sep 2022
545
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers
Nieuw
 • Eigen professionele positie herkennen en expliciteren
 • Ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering, onderhandeling en conflicthantering
 • Bewust worden en hanteren van eigen beïnvloedingsstijl
 • Omgaan met weerstand
 • Oefenen met trainingsacteur
Eerstvolgende startdatum is 10 mrt 2022
1195,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
Eerstvolgende startdatum is 25 jan 2022
1395,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 21 uur
 • Online: 2,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Opleiding Ervaringsdeskundigheid
Nieuw
 • Van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • Leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • Focus op leren en transformeren van binnenuit
 • Tien bijeenkomsten inclusief supervisie
Eerstvolgende startdatum is 14 sep 2022
4.195,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 55 uur
 • Zelfstudie: 70 uur

Professionele Vaardigheden: Coachen / Leidinggeven

Cursus Lichaamsgericht werken
Nieuw
  • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
  • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
  • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
  • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
  • De cursus wordt gegeven op De Hoorneboeg, een unieke locatie in de natuur die perfect past bij het lichaamsgericht werken
1195,-
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Webinar: Meer zelfsturing
Nieuw
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
95,-
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 10 feb 2022
695,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams
Nieuw
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • Coachen van begeleiders op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling proces en inhoud
 • Focus op coachingsvaardigheden en competentievergroting
Eerstvolgende startdatum is 14 mrt 2022
1795,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 35 uur
 • Online: 9,5 uur
 • Zelfstudie: 47,5 uur
Online training: Leidinggeven met impact
Nieuw
 • Effectief, coachend en authentiek leidinggeven
 • Inzicht in jouw eigen visie op leidinggeven en managementstijl
 • Aandacht voor gesprekstechnieken, teamprocessen, weerstand en veranderingen.
 • Een stevige theoretische basis, met een constante koppeling naar jouw werkpraktijk.
 • Boordevol videomateriaal met voorbeelden en uitleg
 • Een volledig online training: in eigen tijd op een door jou gekozen plek
229,90
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 16 uur
 • Zelfstudie: 14 uur

Professionele Vaardigheden: Supervisie / Intervisie

Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers SGPR
Nieuw
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie
1995,-
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 0 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden
Nieuw
 • intensief blended: online leren, intervisiegroepen en klassikale cursusdagen​
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen​
 • een aanpak op maat voor jouw eigen praktijk
 • stimuleren van ontwikkeling en zelfregie​
Eerstvolgende startdatum is 13 okt 2022
995
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 20 uur
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Supervisie geven aan therapeuten in opleiding
Nieuw
 • Vergroten van supervisievaardigheden aan de hand van je eigen ontwikkelingsplan
 • Kennisnemen van verschillende visies
 • Supervisiemodellen en leervormen
 • Hanteren van de supervisierelatie
Eerstvolgende startdatum is 8 mrt 2022
1095,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers
Nieuw
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie
1995,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 5 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Opleiding Supervisiekunde
Nieuw
 • tweejarig opleidingstraject (15 bijeenkomsten per leerjaar) met methodiekbijeenkomsten, leersupervisie en intervisie
 • als supervisor ga je professionals individueel en in kleine groepen begeleiden in hun ervaringsleren
 • je leert op professionele wijze een leeromgeving creëren voor de supervisant
 • erkend door de LVSC
Eerstvolgende startdatum is 16 sep 2022
8495,-
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 192 uur
 • zelfstudie: 272 uur
Leergang Ontwikkelingskunde
Nieuw
 • Een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • Begeleiden van professionals in blijvend ontwikkelen
 • Onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie
 • Het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling
 • Het meedenken en -werken op organisatorisch niveau om een lerende organisatie te creëren
2550,-
 • Klassikaal: 45 uur
 • Online: 21 uur
 • Zelfstudie: 110 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 29 sep 2022
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Verstandelijke Beperking

Verstandelijke Beperking: Diagnostiek en interventies

Webinar: Herkennen van trauma bij lvb
Nieuw
 • Aandacht voor het herkennen van trauma en PTSS bij cliënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
 • Diverse diagnostische instrumenten én behandelmogelijkheden bij deze doelgroep worden aangestipt.
 • Belicht vanuit zowel de specialistische ggz, psychiatrie als de gehandicaptenzorg.
 • Volledig online te volgen, na de live opname ook on demand: waar en wanneer jij wilt.
Eerstvolgende startdatum is 12 jan 2022
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw
  • Begeleiding en behandeling van cliënten met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking
  • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
  • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
  • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding
Eerstvolgende startdatum is 17 mei 2022
845
 • Klassikaal: 18 uur en 45 minuten
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Trauma en systeem
Nieuw
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
Eerstvolgende startdatum is 18 mei 2022
vanaf 685
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Eerstvolgende startdatum is 19 apr 2022
1330,-
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 28 uur
Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum is 24 mrt 2022
4650,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
Eerstvolgende startdatum is 18 jan 2022
2180,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)
Nieuw
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum is 24 mrt 2022
4650,-
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
 • Volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
1435
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 30 uur
Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking
Nieuw
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.
Eerstvolgende startdatum is 31 mei 2022
995
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur

Cursussen Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie: Oplossingsgerichte methoden

Cursus Lichaamsgericht werken
Nieuw
  • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
  • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
  • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
  • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
  • De cursus wordt gegeven op De Hoorneboeg, een unieke locatie in de natuur die perfect past bij het lichaamsgericht werken
1195,-
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel
Nieuw
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Eerstvolgende startdatum is 28 jan 2022
215
 • Klassikaal: 6 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • bouwen aan successen
  • focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum is 10 feb 2022
695,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Eerstvolgende startdatum is 19 apr 2022
1330,-
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 28 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum is 1 dec 2021
495,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 3,5 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren van professionals
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum is 27 jan 2022
1095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen
Nieuw
 • Laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • Verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum is 1 nov 2022
995,-
Rated 4.8 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum is 29 sep 2022
995,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen 100% online leren

100% online leren: On Demand Webinars

Webinar: Herkennen van trauma bij lvb
Nieuw
 • Aandacht voor het herkennen van trauma en PTSS bij cliënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
 • Diverse diagnostische instrumenten én behandelmogelijkheden bij deze doelgroep worden aangestipt.
 • Belicht vanuit zowel de specialistische ggz, psychiatrie als de gehandicaptenzorg.
 • Volledig online te volgen, na de live opname ook on demand: waar en wanneer jij wilt.
Eerstvolgende startdatum is 12 jan 2022
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie
Nieuw
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Volledig online te volgen.

 

Eerstvolgende startdatum is 21 dec 2021
95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken
Nieuw
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Volledig online te volgen.

 

95
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Meer zelfsturing
Nieuw
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
95,-
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen
 • TOS in de DSM-5
 • herkennen van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • theorie en praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek
 • intake-, onderzoeks- en adviesfase afstemmen met ouders, hulpverleners en school
 • dit webinar is on demand, je kan het volgen op een tijdstip dat jou goed uitkomt
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Executieve functies bij kinderen en jongeren
Nieuw
 • Een introductie in EF: wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Focus op werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit
 • Diagnostiek en advisering
 • Zwakke executieve functies: training en aanpak
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
95,-
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: DSM-5 voor professionals in Zorg en Onderwijs
Nieuw
 • Een introductie over de DSM 5
 • Wat betekent een DSM klassering?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van een DSM klassering in de dagelijkse praktijk
 • Voor professionals in het onderwijs en zorg
95,-
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Autisme en emotieregulatieproblemen
Nieuw
 • herkennen en inschatten van emotieregulatieproblematiek
 • technieken emotieregulatie en stresshantering
 • praktische toepassingen in begeleiding en behandeling, opvoeding en onderwijs, werksituaties
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Stress signaleren en interveniëren
Nieuw
 • Hoe herken je (subtiele) signalen van stress?
 • Wat doet stress met de hersenen en gedrag?
 • Hoe help je kind en gezin bij veel stress?
95,-
Rated 4 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Problematische gehechtheid
Nieuw
 • de ontwikkeling van gehechtheid en gehechtheidsproblemen
 • de richtlijn Problematische Gehechtheid voor de jeugdhulp van NVO, NIP en NVMW
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • de link tussen theorie en praktijk: hoe pas je de richtlijn toe
95,-
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • ABC schema in praktijk
 • Observeren met betrekking tot de thuissituatie/opvoeding
95,-
Rated 4.5 out of 5
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur

100% online leren: Online Vaardigheidstrainingen

Online training: Helder en doelgericht schrijven
Nieuw
 • Leer jouw teksten helder en compact beschrijven, zo dat het schrijven je ook nog minder tijd kost.
 • Er is onder andere aandacht voor bepalen van de boodschap, de opbouw van jouw tekst, het gebruik van heldere taal en het kiezen van de juiste toon.
 • Een volledig online cursus: in eigen tijd op een door jou gekozen plek
 • Sterke koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Je krijgt 3 maanden toegang. De doorlooptijd is 12-15 uur.
229,90
 • Online: 12 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Online training: Didactische vaardigheden
Nieuw
 • Leer meer over cursusontwikkeling, leerstijlen, breinprincipes, trainersvaardigheden, werkvormen en weerstand, om een training te geven met een optimaal leereffect.
 • Theoretische basisprincipes waarmee je direct in jouw eigen praktijk aan de slag gaat om jouw trainersvaardigheden te ontwikkelen.
 • Boordevol videomateriaal met voorbeelden en uitleg.
 • Volledige online cursus: Leer in jouw eigen tijd op een door jou gekozen plek.
 • Sterke koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk.
 • Je krijgt 3 maanden toegang.
229,90
Rated 4 out of 5
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Online begeleiden en behandelen
Nieuw
 • Een volledige online training: doorloop hem in je eigen tijd, op een door jou gekozen plek.
 • Laagdrempelige: met een doorlooptijd van ongeveer 4 uur kun je snel jouw praktijk in, met de geleerde informatie.
 • De focus ligt op het bieden van praktische handvatten om zoveel mogelijk uit jouw online contact te halen.
 • Je krijgt 3 maanden toegang.
95
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 4 uur
Online training: Wet zorg en dwang
Nieuw
 • Leer de uitgangspunten van de wet kennen
 • Leer hoe jij in jouw praktijk met deze wet om kan gaan
 • Nadruk op de cliënt centraal
 • Volledig online: Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Je krijgt 3 maanden toegang. De doorlooptijd is 10-15 uur.
190
Rated 4 out of 5
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Online training: Communicatie in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel wendbaarheid in communicatie
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 16 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Leidinggeven met impact
Nieuw
 • Effectief, coachend en authentiek leidinggeven
 • Inzicht in jouw eigen visie op leidinggeven en managementstijl
 • Aandacht voor gesprekstechnieken, teamprocessen, weerstand en veranderingen.
 • Een stevige theoretische basis, met een constante koppeling naar jouw werkpraktijk.
 • Boordevol videomateriaal met voorbeelden en uitleg
 • Een volledig online training: in eigen tijd op een door jou gekozen plek
229,90
Rated 4.3 out of 5
 • Online: 16 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Online training: Coachen in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel coachingsvaardigheden
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.5 out of 5
 • Online: 13 uur
 • Zelfstudie: 22,5 uur
Online training: Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel jouw beïnvloedingsvaardigheden en vergroot jouw impact
 • Een volledige online training: in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek leren
 • Oefen gesprekken met een gesprekssimulator
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus: eigen leerdoelen en de training is adaptief
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
229,90
Rated 4.7 out of 5
 • Online: 15 uur
 • Zelfstudie: 33 uur