Cursussen Kind en Jeugd

Kind en Jeugd: Dyslexie

Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum 20201203
695,-
 • Klassikale (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 4 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,7 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum
1250,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 32,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum 20201105
540,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum 20201104
965,00
4,6 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 19,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Eerstvolgende startdatum 20201028
580,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Kind en Jeugd: Diagnostiek

Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • Cursus over emotieregulatie op de Nederlandse Antillen
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
 • efficiënte cursus: 24 uur online en 36 uur klassikaal!
Eerstvolgende startdatum 20210712
995,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 60 uur
Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • Een brede cursus diagnostiek op de Nederlandse Antillen
 • Leer het hele diagnostische proces toe te passen in jouw praktijk: van aanmelding tot advies
 • Aandacht voor een verschillende onderzoeken: intelligentie, leer- en gedragsproblemen en neuropsychologie
 • Praktijkgericht leren: leer door middel van opdrachten en oefeningen handelingsgerichte diagnostiek uit te voeren
Eerstvolgende startdatum 20210426
1225,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 61 uur
 • Online (geaccrediteerd):4 uur
 • Zelfstudie: 63 uur
Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • nieuwe inzichten in het verband tussen emotieregulatie en psychopathologie
 • diagnostische instrumenten om emotieregulatie te meten bij kinderen en adolescenten
 • praktische toepassing van transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij deze leeftijdsgroep
Eerstvolgende startdatum 20200909
595,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd) 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum 20200916
1.825,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 60 uur
Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum 20200925
2095,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 61 uur
 • Online (geaccrediteerd):4 uur
 • Zelfstudie: 63 uur
Cursus Procesdiagnostiek in de jeugdzorg
Nieuw
 • overzicht van de meest voorkomende ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • ontwikkelings- en gedragsproblemen in hun context beoordelen
 • dossierinformatie interpreteren en scherpe probleemanalyses formuleren
 • medewerkers coachen op het verzamelen van diagnostische informatie
Eerstvolgende startdatum
2095,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 60 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Cursus Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • rapporteren en interpreteren
 • vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek
Eerstvolgende startdatum 20200526
597,-
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Cursus Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • haal méér uit de WISC-V en vergelijkbare intelligentietests
 • verantwoord toepassen van de hiërarchische analysemethode
 • aandachtspunten bij specifieke doelgroepen en profielen
 • vertaalslag naar de praktijk: wat kun je adviseren waar een kind ook ècht bij gebaat is?
Eerstvolgende startdatum
475,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 7 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat
 • theoretische kennis gekoppeld aan praktische vaardigheid
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
Eerstvolgende startdatum 20201026
1233,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 30 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5,5 uur
 • Zelfstudie: 23 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Eerstvolgende startdatum 20200925
2125,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 48 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Eerstvolgende startdatum 20201028
580,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Eerstvolgende startdatum 20200320
660,-
4,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum 20201103
890,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur

Kind en Jeugd: Interventies

Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • Cursus over emotieregulatie op de Nederlandse Antillen
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
 • efficiënte cursus: 24 uur online en 36 uur klassikaal!
Eerstvolgende startdatum 20210712
995,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 60 uur
Executieve functies bij kinderen en jeugden – locatie Antillen
Nieuw
 • Een cursus EF op de Nederlandse Antillen
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
Eerstvolgende startdatum
325,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Gedragsmanagement in Passend Onderwijs – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • Een cursus over het passend onderwijs op de Nederlandse Antillen
 • Externaliserende problematiek: oorzaken en het gedrag in psychologisch perspectief zien
 • Klassenmanagement inzetten om probleemgedrag te beïnvloeden
 • Transitie naar een coach die eigenaarschap van een verandering bij de coachee laat
 • Kennis van en inzicht in verschillende vormen van weerstand tegen verandering
Eerstvolgende startdatum 20210510
475,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 20 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
Nieuw
 • kennis van een gedragsfunctie-analyse en deze kunnen maken van een leerling (antecedente en consequente factoren die invloed hebben op het gedrag in kaart brengen)
 • kennis van hypotheses en deze kunnen opstellen over onderliggende drijfveren van gedrag
 • je bent na afloop in staat om op basis van de analyses een interventieplan te maken en te bepalen welke gedragstherapeutische (operante) technieken ingezet gaan worden
 • kennis over cognitieve technieken en deze kunnen toepassen in je gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten
Eerstvolgende startdatum 20200515
895
4,4 rating
 • Klassikale (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 15 uur
Cursus Effectief leesonderwijs
Nieuw
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers

 

 

Eerstvolgende startdatum 20201203
695,-
 • Klassikale (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 4 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen
Nieuw
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum
1250,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • diagnostiek van executieve functies: experimenteel en ecologisch valide
 • zwakke executieve functies: training en aanpak
Eerstvolgende startdatum 20200514
633,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum
1250,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 32,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Emotieregulatieproblemen en geweld in het gezin
Nieuw
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling
 • risicotaxatie van geweld in het gezin
Eerstvolgende startdatum 20200916
1.825,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 60 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum 20201105
540,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • gedrag en psychopathologie leren bekijken vanuit een biopsychosociaal model
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetteninterventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • kennis van de werkzame ingrediënten van coaching
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
 • oefenen met het coachen van leerkrachten en/of leerlingen
Eerstvolgende startdatum 20200423
925,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 20 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Kortdurende ambulante hulpverlening aan kind en gezin
Nieuw
 • praktische oplossingsgerichte werkvormen voor zorg en welzijn
 • werken aan concrete en haalbare doelstellingen
 • passend bij de WMO en de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl
 • vier cursusdagen, e-learning en vier keer individuele supervisie
Eerstvolgende startdatum
1435,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 20 uur
Cursus Zelfcontrole op school
Nieuw
 • kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
 • kennis van de interventie ‘Ik kies voor zelfcontrole’, de theoretische onderbouwing ervan en praktische toepassing
 • oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieken
 • interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen
Eerstvolgende startdatum
905,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Begeleiden van kinderen en jongeren met ernstige hechtingsproblemen
Nieuw
 • Beter om leren gaan met opvoedings- en begeleidingsvragen
 • Een kind leren helpen bij het ontwikkelen van hun gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten
 • Plaats het kind centraal in plaats van het dossier en regels
 • Een integrale opleiding waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie, huisvesting en ouderbegeleiding naadloos op elkaar afgestemd zijn.
Eerstvolgende startdatum
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 11 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
Nieuw
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
Eerstvolgende startdatum 20201103
890,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur

Kind en Jeugd: Psychopathologie

Cursus DSM kind & jeugd
Nieuw
 • 10 cursusuren waarvan 4 online en 6 klassikaal
 • kennismaking met de nieuwste ontwikkelingen binnen de DSM-5 en de belangrijkste wijzigingen in de DSM-5 ten opzichte van DSM-IV
 • focus op veranderingen bij stoornissen die vaak voorkomen bij kinderen en jeugdigen
 • oefenen met eigen en door de docent ingebrachte casuïstie
Eerstvolgende startdatum
475,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 6 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren
Nieuw
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen
 • herkennen van taalstoornissen bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
Eerstvolgende startdatum 20201113
884,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 15 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 17 uur
Cursus Psychopathologie en het (passend) onderwijs
Nieuw
 • overzicht van de meest voorkomende ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • relatie psychodiagnostiek van ernstige problematiek en de nieuwe zorgstructuren binnen passend onderwijs
 • diagnostisch onderzoek bij toekenning van extra onderwijsondersteuning
 • bijdrage van de diagnostiek aan een op te stellen ontwikkelingsprofiel (OPP)
Eerstvolgende startdatum 20200514
965,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk
Eerstvolgende startdatum 20201009
1650,-
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 36 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 48 uur

Kind en Jeugd: Kinder- en Jeugdrecht

Cursus Kinder- en jeugdrecht in kort bestek
Nieuw
 • een grondige kennismaking met juridische aspecten van de jeugdhulpverlening
 • kinderbescherming, ondertoezichtstelling en kindermishandeling
 • rechten, plichten en juridische consequenties van uw doen en laten als hulpverlener
 • de implicaties van de (ver)nieuw(de) jeugdwet
Eerstvolgende startdatum
630,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Kind en Jeugd: Leerproblemen

Executieve functies bij kinderen en jeugden – locatie Antillen
Nieuw
 • Een cursus EF op de Nederlandse Antillen
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies
Eerstvolgende startdatum
325,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Gedragsmanagement in Passend Onderwijs – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • Een cursus over het passend onderwijs op de Nederlandse Antillen
 • Externaliserende problematiek: oorzaken en het gedrag in psychologisch perspectief zien
 • Klassenmanagement inzetten om probleemgedrag te beïnvloeden
 • Transitie naar een coach die eigenaarschap van een verandering bij de coachee laat
 • Kennis van en inzicht in verschillende vormen van weerstand tegen verandering
Eerstvolgende startdatum 20210510
475,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 20 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum 20200520
495,-
4,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • diagnostiek van executieve functies: experimenteel en ecologisch valide
 • zwakke executieve functies: training en aanpak
Eerstvolgende startdatum 20200514
633,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie voor (mede)behandelaars
Nieuw
 • huidige stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: principes en praktische toepassingen
 • opzet van een behandelsessie
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Eerstvolgende startdatum
1250,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 32,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren
Nieuw
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen
 • herkennen van taalstoornissen bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
Eerstvolgende startdatum 20201113
884,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 15 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 17 uur
Cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
Nieuw
 • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
 • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
 • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar
Eerstvolgende startdatum 20201105
540,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
Nieuw
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Eerstvolgende startdatum 20201104
965,00
4,6 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 19,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Alumniworkshop executieve functies bij kinderen en jeugdigen
Nieuw
 • laatste ontwikkelingen in onderzoek en praktijk van EF
 • coachen van ouders en leerkrachten op het versterken van EF
 • uitwisselen van best-practices en casuïstie
Eerstvolgende startdatum
345,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 6,5 uur
 • Zelfstudie: 5 uur
Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs
Nieuw
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • gedrag en psychopathologie leren bekijken vanuit een biopsychosociaal model
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetteninterventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden
 • kennis van de werkzame ingrediënten van coaching
 • de transitie maken naar de rol van een coach die eigenaarschap van de verandering bij de coachee laat
 • actief luisteren leren inzetten als middel om probleemgebieden te verhelderen
 • oefenen met het coachen van leerkrachten en/of leerlingen
Eerstvolgende startdatum 20200423
925,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 20 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat
 • theoretische kennis gekoppeld aan praktische vaardigheid
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
Eerstvolgende startdatum 20201026
1233,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 30 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5,5 uur
 • Zelfstudie: 23 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Eerstvolgende startdatum 20201028
580,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Neurodiagnostiek

Neurodiagnostiek: Neuropsychologische diagnostiek

Expertreeks neuropsychiatrie bij volwassenen
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum 20201029
995
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Eerstvolgende startdatum 20200925
2125,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 48 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Eerstvolgende startdatum 20200320
660,-
4,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie: Basiscursussen

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en ouderen
Nieuw
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en ouderen
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum 20200304
2850,-
4,5 rating
 • Klassikale (geaccrediteerd): 81 uur
 • Online (geaccrediteerd): 19 uur
 • Zelfstudie: 140 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
Nieuw
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Eerstvolgende startdatum 20201005
2850,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 74 uur
 • Online (geaccrediteerd):26 uur
 • Zelfstudie: 200 uur
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Nieuw
 • onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie uitvoeren
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces
 • diagnostiek en behandeling van ‘As I-problematiek’ waaronder angst- en stemmingsstoornissen
 • praktijkcursus met veel oefenen
 • cognitief-gedragstherapeutische inzichten integrereren in je eigen vorm van hulpverlening
Eerstvolgende startdatum
1795,00
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 48 uur
 • Zelfstudie: 52 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Vervolgcursussen

Cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog
Nieuw
 • cognitieve therapie bij de behandeling van angst, depressie, eetstoornissen en somatoforme stoornissen
 • praktische toepassingen van de Socratische dialoog
 • focus op therapeutische vaardigheden
 • vervolgcursus in het kader van opleidingstraject cognitief gedragstherapeut VGCt
Eerstvolgende startdatum 20201112
1750
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 50 uur
 • Online (geaccrediteerd): 6 uur
 • Zelfstudie: 90 uur
Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum
1870,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 50 uur
 • Zelfstudie: 100 uur

Cognitieve Gedragstherapie: Nascholingscursussen

Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Cursus Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten
Nieuw
 • nieuwe inzichten in het verband tussen emotieregulatie en psychopathologie
 • diagnostische instrumenten om emotieregulatie te meten bij kinderen en adolescenten
 • praktische toepassing van transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij deze leeftijdsgroep
Eerstvolgende startdatum 20200909
595,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd) 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum 20200528
1250,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • Pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum 20200414
995,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Volwassenen en Ouderen

Volwassenen en Ouderen: Diagnostiek en behandeling

Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum 20200930
695,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 14 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog
Nieuw
 • cognitieve therapie bij de behandeling van angst, depressie, eetstoornissen en somatoforme stoornissen
 • praktische toepassingen van de Socratische dialoog
 • focus op therapeutische vaardigheden
 • vervolgcursus in het kader van opleidingstraject cognitief gedragstherapeut VGCt
Eerstvolgende startdatum 20201112
1750
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 50 uur
 • Online (geaccrediteerd): 6 uur
 • Zelfstudie: 90 uur
Basis- en vervolgcursus Schematherapie
Nieuw
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één.
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
Eerstvolgende startdatum
1870,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 50 uur
 • Zelfstudie: 100 uur
Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V
Nieuw
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
Eerstvolgende startdatum 20200625
435
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 6,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1,5 uur
 • Zelfstudie: 9 uur
Expertreeks neuropsychiatrie bij volwassenen
Nieuw
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Eerstvolgende startdatum 20201029
995
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur

Cursussen Professionele Vaardigheden

Professionele Vaardigheden: Adviseren / Beïnvloeden

Cursus Advies en consultatie voor gedragskundigen
Nieuw
 • eigen professionele positie herkennen en expliciteren
 • ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering, onderhandeling en conflicthantering
 • bewust worden en hanteren van eigen beïnvloedingsstijl
 • omgaan met weerstand
 • oefenen met trainingsacteur
Eerstvolgende startdatum 20201006
1195,-
4,6 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 1 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
Eerstvolgende startdatum 20201001
1395,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 21 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Leergang ervaringsdeskundigheid veerkracht
Nieuw
 • van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • focus op leren en transformeren van binnenuit
 • post-hbo leergang omvat tien bijeenkomsten inclusief supervisi
Eerstvolgende startdatum 20210210
4.195,-
4,6 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 55 uur
 • Zelfstudie: 70 uur

Professionele Vaardigheden: Coachen / Leidinggeven

Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum 20200930
695,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 14 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum 20200528
1250,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Handelingsgericht coachen
Nieuw
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • Coachen van begeleiders op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling proces en inhoud
 • Focus op coachingsvaardigheden en competentievergroting
Eerstvolgende startdatum 20200416
1795,-
4,9 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 35 uur
 • Online (geaccrediteerd): 9,5 uur
 • Zelfstudie: 45 uur
Cursus Leidinggeven in zorg en onderwijs
Nieuw
 • inzicht in je eigen managementstijl
 • effectief en coachend leidinggeven
 • sturen op resultaten
 • teams en individuen motiveren
 • oefenen met videosimulatie, een trainingsacteur én in de praktijk
Eerstvolgende startdatum 20201002
1795,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 35 uur
 • Online (geaccrediteerd): 7 uur
 • Zelfstudie: 35 uur

Professionele Vaardigheden: Supervisie / Intervisie

Cursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden
Nieuw
 • Intensief blended: online leren, intervisiegroepen en klassikale cursusdagen​
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen​
 • Een aanpak op maat voor jouw eigen praktijk
 • Stimuleren van ontwikkeling en zelfregie​
Eerstvolgende startdatum 20200513
995
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 13,5 uur
 • Online (geaccrediteerd): 9 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Cursus Supervisie geven aan therapeuten in opleiding
Nieuw
 • vergroten van supervisievaardigheden aan de hand van je eigen ontwikkelingsplan
 • kennisnemen van verschillende visies
 • supervisiemodellen en leervormen
 • hanteren van de supervisierelatie
Eerstvolgende startdatum 20200922
1480,-
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers
Nieuw
 • In zeven bijeenkomsten de registratie als NVO-supervisor halen
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding, waarvoor je 35 accreditatiepunten krijgt
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie
Eerstvolgende startdatum
1995,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 30 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Leergang supervisiekunde
Nieuw
 • tweejarig opleidingstraject met methodiekbijeenkomsten, leersupervisie en intervisie
 • als supervisor ga je professionals individueel en in kleine groepen begeleiden in hun ervaringsleren
 • je leert op professionele wijze een leeromgeving creëren voor de supervisant
 • leergang erkend door de LVSC
Eerstvolgende startdatum 20200904
8495,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 192 uur
 • Zelfstudie: 272 uur
Leergang Ontwikkelingskunde
Nieuw
 • Een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • Begeleiden van professionals in blijvend ontwikkelen
 • Onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie
 • Het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling
 • Het meedenken en -werken op organisatorisch niveau om een lerende organisatie te creëren
Eerstvolgende startdatum
2550,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 45 uur
 • Online (geaccrediteerd): 20 uur
 • Zelfstudie: 95 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • Pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum 20200414
995,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen Verstandelijke Beperking

Verstandelijke Beperking: Diagnostiek en interventies

Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen en lvb-cliënten – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • cursus Oplossingsgericht werken op de Antillen
 • ontdek de kracht van de oplossingsgerichte methode
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt of leerling
 • toepassing bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of kinderen
695,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen en lvb-cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van de oplossingsgerichte methode
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt of leerling
 • toepassing bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of kinderen
1250,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
Eerstvolgende startdatum 20200925
1330,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum 20200922
4550,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 120 uur
 • Online (geaccrediteerd): 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
Nieuw
 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding, behandeling
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling
Eerstvolgende startdatum 20200324
2180,-
4,5 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 48 uur
 • Online (geaccrediteerd): 5 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)
Nieuw
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • opleiding met validatie voor het Lerarenregister en erkenning als Registeropleiding SPHBO
Eerstvolgende startdatum 20200922
4550,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 120 uur
 • Online (geaccrediteerd): 6 uur
 • Zelfstudie: 120
Cursus EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
Nieuw
 • herkennen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Casusconceptualisatie met klinisch interview DITS-LVB
 • EMDR: specifieke aandachtspunten voor de doelgroep
 • betrekken van ouders, begeleiders en leerkrachten bij de behandeling
 • EMDR bij cliënten met verstandelijke beperking en autisme
Eerstvolgende startdatum
1035,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw
 • Inzicht in dementiesyndroom bij mensen met een VB en bijkomende psychische problematiek
 • Kennis over diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen
 • Complementaire expertise van docenten met ervaring in zowel verstandelijke gehandicaptenzorg als GGZ
 • Volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en te oefenen met methodieken en materialen
 • Leren over diverse mogelijkheden in begeleiding
Eerstvolgende startdatum 20210129
1725,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 30 uur
 • Zelfstudie: 25,5 uur
Cursus Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw
 • inzicht in psychopathologie en achtergronden
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • docenten met ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Eerstvolgende startdatum
Incompany
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
Nieuw
 • herkennen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
 • leren werken met een nieuw klinisch interview voor het diagnosticeren van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
 • implicaties voor behandeling en verwijzing naar gespecialiseerde hulp
Eerstvolgende startdatum 20200518
595,-
4,7 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur

Cursussen Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie: Oplossingsgerichte methoden

Cursus Positieve Psychologie
Nieuw
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
Eerstvolgende startdatum 20200930
695,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 14 uur
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen en lvb-cliënten – locatie Nederlandse Antillen
Nieuw
 • cursus Oplossingsgericht werken op de Antillen
 • ontdek de kracht van de oplossingsgerichte methode
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt of leerling
 • toepassing bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of kinderen
695,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen en lvb-cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van de oplossingsgerichte methode
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt of leerling
 • toepassing bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of kinderen
1250,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
Nieuw
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
Eerstvolgende startdatum 20200925
1330,-
4,3 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Online (geaccrediteerd): 3 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
Nieuw
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Eerstvolgende startdatum 20200520
495,-
4,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 12 uur
 • Online (geaccrediteerd): 4 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Cursus Oplossingsgericht coachen en adviseren
Nieuw
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek
Eerstvolgende startdatum 20200528
1250,-
5,0 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen
Nieuw
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
Eerstvolgende startdatum
1250,-
4,8 rating
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 24 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
Nieuw
 • Pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
Eerstvolgende startdatum 20200414
995,-
 • Klassikaal (geaccrediteerd): 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursussen 100% online leren

100% online leren: On Demand Webinars

Webinar: Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
Nieuw
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen
 • TOS in de DSM-5
 • herkennen van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,3 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Nieuw
 • theorie en praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek
 • intake-, onderzoeks- en adviesfase afstemmen met ouders, hulpverleners en school
 • dit webinar is on demand, je kan het volgen op een tijdstip dat jou goed uitkomt
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Executieve functies bij kinderen en jongeren
Nieuw
 • wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • diagnostiek en advisering
 • zwakke executieve functies: training en aanpak
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,7 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Nieuw
 • theorie en praktijk van obesitas
 • zelfcontrole bij obesitas
 • cognitieve interventies
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Nieuw
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie
Nieuw
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,7 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: DSM-5 voor professionals in Zorg en Onderwijs
Nieuw
 • Wat betekent een DSM klassering?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van een DSM klassering in de dagelijkse praktijk
 • Voor professionals in het onderwijs en zorg
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,3 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Autisme en emotieregulatieproblemen
Nieuw
 • herkennen en inschatten van emotieregulatieproblematiek
 • technieken emotieregulatie en stresshantering
 • praktische toepassingen in begeleiding en behandeling, opvoeding en onderwijs, werksituaties
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Stress signaleren en interveniëren
Nieuw
 • Hoe herken je (subtiele) signalen van stress?
 • Wat doet stress met de hersenen en gedrag?
 • Hoe help je kind en gezin bij veel stress?
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Problematische gehechtheid
Nieuw
 • de ontwikkeling van gehechtheid en gehechtheidsproblemen
 • de richtlijn Problematische Gehechtheid voor de jeugdhulp van NVO, NIP en NVMW
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • de link tussen theorie en praktijk: hoe pas je de richtlijn toe
Eerstvolgende startdatum
95,-
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur
Webinar: Observeren als diagnostisch middel
Nieuw
 • ABC schema in praktijk
 • Observeren met betrekking tot de thuissituatie/opvoeding
Online aanbieding
95,-
4,5 rating
 • Online (geaccrediteerd): 2 uur
 • Zelfstudie: 2 uur

100% online leren: Online Vaardigheidstrainingen

Online training: Wet zorg en dwang
Nieuw
 • Leer de uitgangspunten van de wet kennen
 • Leer hoe jij in jouw praktijk met deze wet om kan gaan
 • Nadruk op de cliënt centraal
 • Volledig online: Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Je krijgt 3 maanden toegang. De doorlooptijd is 10-15 uur.
Eerstvolgende startdatum
190
4,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 9 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Online training: Communicatie in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel wendbaarheid in communicatie
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
Eerstvolgende startdatum
229,90
 • Online (geaccrediteerd): 16 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Coachen in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel coachingsvaardigheden
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen
 • Een online training op maat, door de adaptieve motor. Dat wat je al weet behandel je sneller. Dat wat je lastig vindt, behandel je uitgebreider.
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
Eerstvolgende startdatum
229,90
4,5 rating
 • Online (geaccrediteerd): 13 uur
 • Zelfstudie: 10 uur
Online training: Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
Nieuw
 • Ontwikkel jouw beïnvloedingsvaardigheden en vergroot jouw impact
 • Een volledige online training: in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek leren
 • Oefen gesprekken met een gesprekssimulator
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus: eigen leerdoelen en de training is adaptief
 • Een doorlooptijd van 3 maanden
Eerstvolgende startdatum
229,90
5,0 rating
 • Online (geaccrediteerd): 15 uur
 • Zelfstudie: 10 uur