Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie

Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
Beschrijving

Postacademische cursus met aandacht voor supervisietraject, de supervisor en interactie tussen supervisor en supervisant
Beroepsregistraties zoals de NVO-, NIP-, BIG- en GGZ-registraties zijn belangrijke vormen van professionalisering van gedragswetenschappers. Supervisoren spelen in deze trajecten een belangrijke rol, omdat supervisie een verplicht onderdeel is. Het doel van supervisie is het vergroten van beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening.

Voor het geven van supervisie zijn beroepservaring en specifieke competenties als supervisor van belang. In deze cursus staan die competenties centraal. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en parallel aan de cursus geef je zelf supervisie. De ervaringen die je hierbij opdoet breng je in tijdens de cursus. Kernthema’s zijn het supervisietraject, de supervisor en de interactie tussen supervisor en supervisant.

Kernpunten:

 • Behaal de NVO-supervisor en/of NIP-KJ supervisor registratie
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van inlevend vermogen, supervisiestijlen, emoties en casuïstiek
 • Aandacht voor groepssupervisie
 • Toonaangevende docenten met jarenlange supervisie- en docentervaring

Prijs inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • Uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • Geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 30 uur
 • Zelfstudie | 39 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 402345 35,0 herregistratie
35,0 opleiding – overige taken
NVO-supervisor 2022.001
NVO-OG* 402345 35,0 herregistratie
35,0 opleiding – overige taken
SKJ 402345 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De cursus supervisie geven aan gedragswetenschappers wordt door 2 docenten verzorgd. Waarom? Omdat je met 2 docenten verschillende ervaringen en voorbeelden krijgt. Ze vullen elkaar aan met lesgeven en er is meer ruimte voor persoonlijke aandacht en individuele begeleiding. Wij zien dat als een grote meerwaarde.

De docentenduo’s
Jelle Drost en Linda van der Harg (lesdag is woensdag)
Martin de Vor en Marijke ten Dam (lesdag is vrijdag en/of woensdag)

Bijeenkomsten 3 & 4 worden begeleid door Annemiek de Jong.

Bijeenkomst 1 | Het supervisietraject: opbouw supervisiesessies, supervisieplan & reflectieverslagen
Na deze bijeenkomst

 • heb je meer inzicht in de opbouw van een supervisietraject van een postmaster gedragswetenschapper of psycholoog in opleiding;
 • kun je supervisie onderscheiden van werkbegeleiding en coaching;
 • heb je meer kennis over het begrip supervisie;
 • kun je een supervisieplan opstellen;
 • kun je supervisiedoelen en bijbehorende reflectieverslagen opstellen.

Bijeenkomst 2 | De interactie tussen supervisor en supervisant
Na deze bijeenkomst

 • heb je kennisgemaakt met verschillende manieren om reflectie over persoonlijk-professioneel handelen te bevorderen;
 • kun je verschillende rollen als supervisor inzetten in het supervisieproces;
 • ken je de mogelijke beperkingen door jouw eigen persoonlijke voorkeursstijl en die van de supervisant;
 • weet je wat een optimale relatie tussen supervisant en supervisor inhoudt;
 • weet je welke interactiepatronen een rol spelen, en welke posities jij en de supervisant in kunnen nemen.

Bijeenkomst 3 & 4 | Basiscommunicatie en het gebruik van video in supervisie
Na deze bijeenkomsten

 • (her)ken je de principes van geslaagde interactie;
 • weet je hoe je deze principes kan toepassen in supervisie;
 • ben je meer vertrouwd met wat het gebruik van video opnames en de focus op geslaagde interacties voor effect hebben op de interactie binnen de supervisie;
 • heb je jouw videomateriaal geanalyseerd aan de hand van geslaagde interacties en het effect hiervan op de interactie binnen supervisie;
 • heb je geoefend met het gebruik van video ingebracht door de supervisant, in een supervisietraject.
 • NB: het gebruik van video en principes van geslaagde interactie komen vanuit de methodiek VHT (videohometraining) en VIB (video interactiebegeleiding). Wil je hier meer over lezen klik dan hier

Bijeenkomst 5 | De casus (ochtend) en werkvormen (middag)
Na deze bijeenkomst

 • kun je het opstellen van casusbeschrijvingen volgens de richtlijnen, een plaats geven binnen het supervisietraject;
 • weet je dat supervisie over een casusbeschrijving toewerkt naar verheldering bij de supervisant over zijn visie en werkwijze ten aanzien van diagnostiek- en interventiebeslissingen;
 • heb je kennisgemaakt met spel binnen supervisie en ervaren wat de toegevoegde waarde hiervan in supervisie is/kan zijn;
 • weet je dat verschillende supervisoren = verschillende stijlen betekent;
 • heb je geoefend met verschillende werkvormen;
 • ben je je bewust van de ‘kracht’ van het gebruik van visuele metaforen.

Bijeenkomst 6 | Supervisiestijlen en evaluatie supervisie trajecten
Na deze bijeenkomst

 • heb je inzicht in de krachten en valkuilen bij het uitvoeren van groeps- en online supervisie;
 • ben je je bewust van de ‘kracht’ van het gebruik van specifieke reflectietechnieken;
 • kun je het verbreden van denkkaders bij de supervisant bevorderen;
 • kun je de principes vanuit een progressiegericht kader in supervisie geven, evalueren en beoordelen, toepassen in de praktijk;
 • heb je de waarde van evalueren tijdens het gehele supervisieproces ontdekt;
 • onderken je het spanningsveld tussen beoordelen en superviseren;
 • heb je jouw leerproces van zelf uitvoeren van supervisie verwoord. In hoeverre heeft de cursus bijgedragen aan jouw veranderingsprocessen als supervisor?
 • heb je teruggeblikt op jouw leerdoelen én vooruitgekeken naar leerpunten voor de toekomst.

Werkwijze
In de cursus komen verschillende werkvormen aan bod: inleidingen door de docenten, literatuurstudie, praktische oefeningen en huiswerkopdrachten. Er wordt van je verwacht dat je eigen praktijkervaring inbrengt: ervaring als (beginnend) supervisor, maar ook als supervisant.

Je moet rekening houden met ongeveer zeven uur zelfstudie per cursusbijeenkomst. Dit bestaat uit het lezen van de literatuur, het maken van (online) opdrachten, online met mededeelnemers discussiëren over de lesstof én het maken van huiswerk na afloop van de bijeenkomst. Dit is exclusief de tijd voor het maken van het eindwerkstuk en voor het voorbereiden en geven van supervisie.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

NVO Orthopedagogen-Generalist, NIP Kinder- en Jeugdpsychologen of GZ-psychologen die minimaal twee jaar als zodanig zijn geregistreerd. Je hebt ervaring met begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie, stage- of werkbegeleiding).

Je moet tijdens de cursus tenminste aan één gedragswetenschapper supervisie geven.

Ben jij orthopedagoog generalist en wil je deelnemen aan deze cursus met het oog op de NVO-supervisor registratie? Dan moet je voldoen aan de door de NVO gestelde voorwaarden:

 • Registratie NVO Orthopedagoog-Generalist (minimaal twee jaar op de startdatum van deze cursus)
 • Minimaal 3.000 uur relevante werkervaring over de afgelopen vijf jaar in de volgende taakgebieden. Hiervan minimaal tweederde deel (2.000 uur) diagnostiek en/of behandeling
  • Diagnostiek
  • Behandeling, onderwijs
  • Onderzoek
  • Beleid
 • Minimaal 90 uur ervaring in het begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie geven, stage- of werkbegeleiding)

Bron: website NVO

Wil je een supervisie cursus volgen, maar twijfel je of deze cursus is wat je zoekt? Kijk dan eens hier voor de andere supervisie cursussen van PAO of neem contact met ons op via info@pao.nl.

Resultaat

Na afloop van deze cursus

 • heb je kennis, vaardigheden en attituden ontwikkeld om supervisie te geven aan gedragswetenschappers;
 • ken je de fasen in een supervisieproces en kun je deze toepassen;
 • herken je emoties van de supervisant en jezelf in supervisie en kun je hierbij de juiste interventies inzetten;
 • heb je handvatten om groepssupervisie en het bijbehorende groepsproces te begeleiden;
 • heb je zicht op jouw eigen krachten en competenties als supervisor en kun je deze bewust inzetten.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
11 sep 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docenten: Martin de Vor & Marijke ten Dam

woensdag 11 september 2024 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 9 oktober 2024 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 13 november 2024 10:00 – 13:00 Utrecht
vrijdag 13 december 2024 10:00 – 13:00 Utrecht
vrijdag 7 februari 2025 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 19 maart 2025 10:00 – 17:00 Utrecht

Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
09 apr 2025
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docenten: Jelle Drost & Linda van der Harg-Slijkerman

woensdag 9 april 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 7 mei 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 11 juni 2025 10:00 – 13:00 Amersfoort
woensdag 10 september 2025 10:00 – 13:00 Amersfoort
woensdag 8 oktober 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 5 november 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort

Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort

Reviews

Zeer leerzame cursus waar theorie en praktijk mooi in balans is. Het geleerde oefenen in kleine groepen is heel effectief.

Petra
15 november 2023

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Welke eisen zitten er aan het geven van supervisie tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding is het voorwaarde dat je supervisie geeft aan een gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog). Dit mag in het kader van de OG-opleiding, De GZ-opleiding of in het kader van het SKJ (pedagogen- of psychologenkamer). Het kan ook een individuele vraag voor supervisie zijn. Het betreft altijd een academisch opgeleide professional (geen student meer). Tijdens de opleiding is het de bedoeling dat je kunt oefenen met het geven van supervisie. Daarnaast breng je supervisie ervaringen in, als leermateriaal.

Mag mijn supervisant de uren meetellen? Of gelden deze niet omdat ik in opleiding ben?

De supervisant mag de uren meetellen voor zijn/haar dossier. Op de supervisieverklaring is het wel goed om te vermelden dat de uren tijdens de supervisorenopleiding zijn gegeven.

Ik ben NVO-OG en wil NVO supervisor (NVO-S) worden. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Wil je jezelf als NVO-OG’er registreren als NVO-Supervisor, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het volgen van een scholing op het gebied van supervisie is een van de voorwaarden. Deze cursus supervisie geven aan gedragswetenschappers voldoet aan deze scholingseis. Op de website van de NVO vind je de overige eisen.

Ik ben GZ Psycholoog. Ben ik ook welkom in deze cursus?

Zeker! Deze cursus is voor NVO Orthopedagogen-Generalist, NIP Kinder- en Jeugdpsychologen of GZ-Psychologen die minimaal twee jaar als zodanig zijn geregistreerd. Je hebt ervaring met begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie, stage- of werkbegeleiding).

Heb je nog vragen over wie je supervisie mag geven na deze opleiding? Stel deze vraag aan de FGzPt.

Voor zover wij weten zitten er geen regels aan het geven van supervisie als GZ-psycholoog aan GZ-psychologen. Dit omdat GZ-Psychologen alleen werkervaringsuren hoeven op te voeren voor hun herregistratie.

Wil je als GZ-Psycholoog supervisie geven aan psychologen in opleiding tot GZ-Psycholoog, dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals minimaal 3 jaar geregistreerd staan als GZ-Psycholoog. Ook vragen hierover kun je het beste stellen aan de FGzPt.

Let op: je mag als GZ-Psycholoog geen supervisie geven aan een NVO Orthopedagoog Generalist (NVO-OG’er). Alleen een NVO-OG’er die geregistreerd is als NVO-Supervisor (NVO-S) mag een NVO-OG’er supervisie geven.

Ik ben NIP KJ Psycholoog. Ben ik ook welkom in deze cursus?

Zeker! Deze cursus is voor NVO Orthopedagogen-Generalist, NIP Kinder- en Jeugdpsychologen of GZ-Psychologen die minimaal twee jaar als zodanig zijn geregistreerd. Je hebt ervaring met begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie, stage- of werkbegeleiding).

Wil je jezelf inschrijven in het supervisorenbestand van het NIP, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het volgen van een scholing op het gebied van supervisie is een van de voorwaarden. Deze cursus supervisie geven aan gedragswetenschappers voldoet aan deze scholingseis. Op de website van het NIP vind je de overige eisen.

Let op: je mag als NIP K&J Psycholoog geen supervisie geven aan een NVO Orthopedagoog Generalist (NVO-OG’er). Alleen een NVO-OG’er die geregistreerd is als NVO-Supervisor (NVO-S) mag een NVO-OG’er supervisie geven.

Ik sta nog niet 2 jaar geregistreerd. Mag ik toch deze cursus volgen?

Helaas, je moet nog even wachten. Deze cursus is voor NVO Orthopedagogen-Generalist, NIP Kinder- en Jeugdpsychologen of GZ-Psychologen die minimaal twee jaar als zodanig zijn geregistreerd. Je hebt ervaring met begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie, stage- of werkbegeleiding).

Waarom werken jullie met 2 docenten?

Met 2 docenten krijg je verschillende ervaringen en voorbeelden. Ze vullen elkaar aan met lesgeven en er is meer ruimte voor persoonlijke aandacht en individuele begeleiding. Wij zien dat als een grote meerwaarde.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo