Supervisor opleiding

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
168 uur

PAO Psychologie heeft een nieuwe LVSC-erkende Supervisor opleiding ontworpen:

 • vernieuwende supervisieopleiding vanuit de waarderende benadering en met aandacht voor diversiteit
 • een blended, anderhalf jarig opleidingstraject met prettige afwisseling van klassikale lesdagen, leersupervisie en een Learning Community
 • onder leiding van inspirerende LVSC-geregistreerde leersupervisoren en (gast)docenten met actuele en brede praktijkervaring
 • speciale aandacht voor het ontwikkelen van jouw eigen kleur en visie op het supervisorvak
 • een persoonlijk leersupervisietraject, met aandacht voor ieders leerproces;
 • inclusief studentenlidmaatschap bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Supervisor opleiding

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
168 uur
Beschrijving

Supervisor worden? Volg onze opleiding tot supervisor en begeleider van leerprocessen.
Als supervisor begeleid je individuen en groepen bij het leren van hun eigen ervaringen als werkende professional. Je faciliteert, stimuleert en ondersteunt leerprocessen waarin reflectie op werkervaringen centraal staat. Met als doel het eigen professionele handelen te verbeteren. Zo leer je als supervisor een rijke en inclusieve leeromgeving te creëren waarin professionals zichzelf steeds opnieuw uit kunnen vinden.

Supervisie past bij ontwikkelingsvragen van professionals die voortkomen uit de uiteenlopende eisen die aan hen in de praktijk worden gesteld: autonoom beslissingen kunnen nemen, leiderschap tonen en ondernemend zijn, maar ook resultaatgericht samenwerken in – vaak ook multidisciplinaire – teams.

Lees hier het interview met docent Wiepke de Heij: De supervisor van de toekomst. 

In deze Supervisor opleiding werk je gericht aan je eigen ontwikkeling tot supervisor. We werken met methodische en theoretische verdieping, praktische oefening en reflectie daarop, waarbij we uitgaan van Appreciative Inquiry, ofwel waarderend onderzoek. Er is meer dan voldoende ruimte om eigen accenten te leggen en individuele leerdoelen te stellen en genoeg gelegenheid tot het integreren van theorie en praktijk. Daarnaast wordt het ervarend en samenwerkend leren in een diverse groep gestimuleerd. Het online begeleiden is onderwerp van gesprek en wordt actief onderzocht door middel van ervaringsleren. Het online en offline begeleiden wordt op deze manier met elkaar verweven. Zelfsturing en het aansluiten op ieders individuele leerproces zijn de uitgangspunten van het vormgeven van de leersupervisie, je doet hier praktische ervaring mee op en wisselt deze uit met je medecursisten. Tot slot volg je zelf leersupervisie 1 onder leiding van een ervaren leersupervisor.

Voordelen van onze Supervisor opleiding:

 • een afwisselend en aansprekend opleidingstraject met methodiekbijeenkomsten, Learning Community, leersupervisie en intervisie;
 • een diverse groep waarbij veel te leren valt van en met elkaar en waar inhoudelijk aandacht wordt geschonken aan diversiteit in het werkveld;
 • inclusief leersupervisie 1;
 • een toekomstbestendig en actueel aanbod dat jouw helpt jouw visie op het supervisorschap te verdiepen;
 • we hanteren de uitgangspunten van het waarderend onderzoek met behulp van de 7V’s uit het boek van Wiepke de Heij;
 • erkend door de LVSC; hiermee mag je ook hbo-professionals bij SKJ superviseren;
 • je krijgt bij de start van de opleiding een LVSC-studentenlidmaatschap;
 • de eerste stap in jouw LVSC-registratie.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • 1,5 jarig opleidingstraject met 27 bijeenkomst, fysiek of online;
 • leersupervisie 1;
 • studentenlidmaatschap van de LVSC;
 • de voordelen van het netwerk van onze (gast)docenten en leersupervisoren voor jouw verdere ontwikkeling als supervisor
 • de investering bedraagt € 7825,- (vrij van BTW) voor de volledige opleiding. Deze investering is aftrekbaar als zakelijke studiekosten. Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten;
 • de cursus kan in 3 termijnen betaald worden (één termijn per half studiejaar), inclusief administratiekosten van €25,- per termijn;
 • Wist je dat je onder vastgelegde voorwaarden ook zelf een leersupervisor voor jouw eigen leersupervisie 1 traject? Als deze wordt goedgekeurd door de docent dan betekent dit een gereduceerde cursusprijs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 105 uur
 • E-learning | 15 uur
 • Learning Community | 18 uur
 • Leersupervisie 1 | 30 uur
 • Supervisietrajecten | 80 uur
  Voor de gehele toelichting van de studiebelasting, zie ook het tabblad ‘Programma’ 
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
LVSC OS 2310 nvt
SKJ SKJ215772 In aanvraag
Registerplein 548810 265,0 Sociaal Agogen, Maatschappelijk werk
SKGV 548810 In aanvraag

Indien gewenst kunnen de mogelijkheden onderzocht worden om andere accreditaties aan te vragen. Neem hiervoor contact op met PAO Psychologie.

 • Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)
  Wil je je na afloop registreren als supervisor bij de LVSC? Je voldoet na deze twee jaar voor een groot deel aan de vereisten voor deze registratie. Voor volledige registratie moet je nog leersupervisie 2 volgen met bijbehorende leerpraktijk.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken
• Je minimaal 80% aanwezig bent geweest en inhoudelijk geslaagd bent beoordeeld door de leersupervisor bij het leersupervisietraject

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De Supervisor opleiding is blended. Dat betekent dat we verschillende vormen van activerend lerend tijdens de fysieke interactie combineren met onderwijssoftware. Ook combineren we zelfstandig én samenwerkend leren, zowel tijdens een lesdag als tijdens de bijeenkomsten van de Learning Community. Door de mogelijkheid om veel online, op een moment en tijdstip dat het jou uitkomt te volgen, is het traject flexibel en makkelijk(er) in te plannen in jouw (toch al volle) agenda.

Voor deze cursus wordt een ‘rijke’ leeromgeving gecreëerd, waardoor ook naast de 19 klassikale lesdagen interactie en uitwisseling tussen de cursisten ontstaat. Zo krijg je toegang tot onze eigen online leeromgeving waarin je jouw kennis kunt ophalen, toetsen en uitbreiden. De lesdagen staan in het teken van ‘ervarend leren’ waarbij je samen met jouw mededeelnemers gaat oefenen, reflecteren, toepassen en verwerken.  Daarnaast is de Learning Community deel van deze cursus. Hier staat het leren van én met elkaar centraal. Aan de hand van thema’s uit de lesdagen, ga je samen met de andere cursisten aan de slag met de theorie en ga je samen in discussie over supervisorische thema’s.

De opleiding bestaat uit 15 thema’s en wordt vorm gegeven met behulp van de 7V’s. Met de 7V’s creëer je een rijke en inclusieve leeromgeving die nodig is om professionals de tools in handen te geven om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Deze 7’s zijn gebaseerd op het theoretisch model van Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek. De achtergrond en visie hierop licht Wiepke de Heij toe in haar boek.

De 7V’s staan voor
1. Verkennen
2. Verrassen/verbeelden
3. Verdiepen
4. Verbreden
5. Verankeren
6. Vieren
7. Verrijken

Jaar 1 | Het vak van de supervisor

Verkennen

 • Thema 1 | Kennismaken, afstemmen en contracteren
  Als voorbeeld geven we je graag alvast een kijkje in de leerdoelen van deze lesdag, na afloop van bijeenkomst 1 heb jij geoefend met:

  • Het toelichten van de waardes van goed kennismaken en aandacht voor diversiteit hierbij
  • Het reflecteren op eigen leerdoelen, leerthema’s en de competenties als supervisor
  • Het onderscheiden en produceren van (onderliggende) vragen in de oriëntatiefase van groepen
  • Het uitlichten van voorwaarden voor veiligheid en vertrouwen binnen een groep
  • Het formuleren van individuele verwachtingen en leerdoelen
  • Het hanteren van de vijf niveaus van verkenning
 • Thema 2 | Het vak en de rol van de supervisor
 • Thema 3 | De gereedschapskist van de supervisor

Verrassen en verbeelden

 • Thema 4 | Non-verbale werkvormen

Verdiepen

 • Thema 5 | Een krachtige leeromgeving
 • Thema 6 | Omgaan met groepsdynamica
 • Thema 7 | Waarderend begeleiden
 • Thema 8 | Benutten van een brede diversiteit
 • Thema 9 | Waarden, drijfveren en zingeving
 • Thema 10 | Omgaan met spanningsvelden

Leersupervisie 1
Naast het volgen van de cursus, neem je deel aan leersupervisie 1. In groepjes van drie cursisten word je, gedurende 12 bijeenkomsten (van 2 of 3,5 uur) begeleid door een ervaren, geregistreerd leersupervisor van wie je de kunst kunt afkijken. 1/3 van deze bijeenkomsten vindt online plaats, de andere ontmoetingsmomenten zijn op locatie in Amsterdam. Tijdens de leersupervisie staan jouw eigen ervaringen als supervisor in opleiding centraal zodat je wordt uitgedaagd jouw eigen leren vorm te geven. Natuurlijk is ook online begeleiden een belangrijk thema, gezamenlijk reflecteren jullie op de (on)mogelijkheden van deze begeleidingsvorm.

Jaar 2 | Jouw kleur als supervisor

Verbreden

 • Thema 11 | Verschillende stromingen en visies
 • Thema 12 | Grenzen van supervisie
 • Thema 13 | Organisatie- en teambegeleiding
 • Thema 14 | Ondernemen als supervisor

Verankeren

 • Thema 15 | Verankering in het supervisorschap

Vieren & Verrijken 

 • Thema 16 | Vieren en afscheid nemen

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Prijsopbouw
De investering bedraagt € 7825,- (vrij van BTW) voor de volledige opleiding. Deze investering is aftrekbaar als studiekosten. Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten. Het totaalbedrag van de opleiding kan in 3 termijnen betaald worden (per half jaar), waarbij administratiekosten van €25,- per termijn worden gerekend. Onder vastgelegde voorwaarden kun je zelf een leersupervisor aandragen voor jouw eigen leersupervisie 1 traject. Wanneer dit wordt goedgekeurd, betekent dit een gereduceerd deelnametarief. Neem voor de (inhoudelijke) voorwaarden, contact met ons op.

Studiebelasting
De studiebelasting bovenaan de pagina is een optelsom van alle klassikale uren, e-learninguren, leersupervisie en Learning Community over het opleidingstraject van 1,5 jaar. Hieronder zie je hier de uitsplitsing hiervan, waarbij ook de tijd voor zelfstudie, voorbereiding en toetsing is opgenomen. Let op, dit is een inschatting en kan per individu verschillen:

Leerjaar 1:

 • Lesdagen : 70 uur 
 • E-learning : 10 uur  
 • Zelfstudie : 70 uur 
 • Leersupervisie 1
  • Bijeenkomsten :  30 uur   
  • Voorbereiding : 18 uur
 • Learning community : 10 uur   
 • Toetsing
  • Supervisie geven als leerpraktijk : 80 uur
  • Videoportfolio + presentatie : 30

Totaal leerjaar 1 : 318 uur  

Leerjaar 2:

 • Lesdagen : 35 uur 
 • E-learning : 5 uur  
 • Zelfstudie : 35 uur      
 • Learning community : 8 uur    
 • Toetsing
  • Werkstuk : 40 uur
  • Peerfeedback : 5 uur

Totaal leerjaar 2 : 128 uur   

Voor wie

Voor wie is deze supervisor opleiding interessant? Voor begeleiders van individuen of groepen in allerlei sectoren. We denken hierbij aan:

 • adviseurs of begeleiders in (jeugd)zorg & welzijn, onderwijs, overheid of bedrijfsleven
 • docenten, decanen of trainers op een MBO, HBO of Universiteit
 • zelfstandig gevestigde supervisoren
 • geestelijk verzorgers
 • huis- of verpleeghuis artsen

Je beschikt over:

 • een voltooide beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau
 • minstens vier jaar aantoonbare werkervaring (minimaal twee dagen per week) als professional in een mensgericht beroep
 • tenminste tien afgeronde bijeenkomsten (voor)supervisie over de uitvoerende beroepspraktijk door een LVSC-geregistreerde supervisor, minder dan zes jaar voor de start van de opleiding

Per uitvoering is er ruimte voor een aantal cursisten die niet (volledig) voldoen aan de eis voor de afgeronde (voor)supervisie. Wil je meer weten over deze mogelijkheden of heb je vragen, neem dan contact met ons op. Na aanmelding volgt een intakegesprek met de docent.

Wil je een supervisie cursus volgen, maar twijfel je of deze cursus is wat je zoekt? Kijk dan eens hier voor de andere supervisie cursussen van PAO of laat jouw gegevens achter voor individueel opleidingsadvies.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • Kun jij zelfstandig en op een professionele wijze supervisie geven  
 • Begrijp, gebruik en draag jij het competentieprofiel van een supervisor uit  
 • Zet jij je eigen kwaliteiten in vanuit een waarderende grondhouding   
 • Heb je een kritisch maar waarderende houding ten aanzien van jouw beroep en de maatschappelijke waarde hiervan  
 • Is jouw reflectievermogen op je eigen handelen vergroot; je kunt jouw eigen ‘triggers’ en gevoeligheden herkennen en hanteren   
 • Kun je jouw eigen handelen ondertitelen en onderbouwen met behulp van actuele en wetenschappelijke literatuur in een professioneel verhaal  
 • Kun je zelfstandig jouw eigen (door)ontwikkeling als supervisor vormgeven en spreek je de juiste kanalen aan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden   
 • Heb jij je vaardigheden uitgebreid om het reflecteren van professionals te verdiepen en te verbreden   
 • Kun jij een rijke leeromgeving creëren en heb je jouw repertoire aan creatieve werkvormen om ervaringsleren en het leren van binnenuit te stimuleren en te begeleiden uitgebreid
 • Heb je oog voor de individuele professional in wisselwerking met verschillende contexten en andere professionals en kun je deze verschillen productief maken zodat ieder van elkaar kan leren  
 • Ben je je bewust van eigen lichaamssignalen en vergroot je het lichaamsbewustzijn bij jouw supervisanten zodat jij en zij deze ten dienst kunnen stellen tijdens het leerproces   
 • Bewaak je de grenzen in jouw begeleiding en ken en hanteer je de gedragscode voor supervisanten van de LVSC  
 • Toon je ondernemerschap als zelfstandige of interne supervisor   
 • Kun je organisatie of teams adviseren op het gebied van het leerklimaat binnen de organisatie  
 • Heb je vertrouwen in jouw belang als toekomstbestendige en waarderende supervisor   

Hoe verhoudt de supervisoropleiding van PAO zich tot andere?
Judith Dingemans, eigenaar van Buro Dingemans en LVSC supervisor, heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar 10 erkende LVSC supervisorenopleidingen. Wij zijn erg tevreden met de uitkomsten van onze vorige leergang Supervisiekunde: pluspunten zijn dat ervaringsleren en zelfsturing centraal staan én dat de opleiding gunstig geprijsd is. Deze pluspunten hebben we meegenomen in de doorontwikkeling van de huidige supervisoropleiding. Op deze pagina lees je alle resultaten.

Registratie tot Supervisor
De Supervisor opleiding is erkend door de LVSC. Dat betekent dat je na het positief afronden van de opleiding, jouw beroepsregistratie bij de LVSC kunt aanvragen. Wil je weten hoe, lees dan hier verder.

 

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
04 sep 2024
Locatie
Amsterdam
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Wiepke de Heij

Woensdag 4-9-2024 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 25-9-2024 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 2-10-2024 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 16-10-2024 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 6-11-2024 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Online
Woensdag 13-11-2024 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 27-11-2024 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 11-12-2024 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 18-12-2024 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 8-1-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 22-1-2025 09:30 – 14:30 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 5-2-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 12-2-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 5-3-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 12-3-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 2-4-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 9-4-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 16-4-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Online
Woensdag 7-5-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 14-5-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Online
Woensdag 4-6-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Amsterdam IJburg
Woensdag 11-6-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 18-6-2025 09:30 – 13:00 Leersupervisie en Learning Community Online
Woensdag 10-9-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 8-10-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 5-11-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 10-12-2025 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg
Woensdag 17-12-2025 (reserve) 09:30 – 17:30 Lesdag Amsterdam IJburg

Locatie: Ava Meeting Space Amsterdam 

De cursus kan, indien gewenst, in drie termijnen (per half jaar) betaald worden inclusief administratiekosten.

Geef jouw voorkeur aan op je inschrijvingsformulier. Deze investering is aftrekbaar als zakelijke studiekosten.

Wist je dat je onder vastgestelde voorwaarden zelf een leersupervisor kunt aandragen voor jouw eigen leersupervisie 1 traject? Als deze wordt goedgekeurd door de docent dan betekent dit een gereduceerde cursusprijs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Reviews

Rated 4,0 out of 5

Zo wil ik wel blijven leren...

Anoniem
14 juli 2021
Rated 4,0 out of 5

Ontzettend veel geleerd!

Natalie Engelvaart
14 juli 2021
Rated 4,0 out of 5

Gedegen

Bert Toet
7 april 2019
Rated 5,0 out of 5

Insprierend

E. Kroon
20 maart 2019
Rated 5,0 out of 5

levensveranderend

Klaas Petter
5 maart 2019

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Kan ik me al inlezen in de lesstof om te zien of deze cursus bij mij past?

Zeker kan dat!

De cursus wordt opgebouwd met de 7V’s, gebaseerd op het theoretisch model van Appreciative Inquiry, ofwel waarderend onderzoek.

Onze docent, Wiepke de Heij vertelt je er meer over in haar boek. Daarnaast hebben we een interview afgenomen om meer te weten te komen over de verwachtingen en de visie op het supervisorvak in de toekomst, lees hier verder. Onder het tabblad ‘Programma’ kun je meer lezen over de opbouw van de lesdagen en de thema’s die hierbij aan bod komen.

Kan ik met mijn achtergrond deelnemen aan de Supervisor opleiding?

De Supervisor opleiding is ontworpen voor begeleiders van individuen en groepen in verschillende sectoren. Dat kan in allerlei vormen bijvoorbeeld als verzorger, trainer, docent, arts enz.

Je beschikt over:

 • een voltooide beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau
 • minstens vier jaar aantoonbare werkervaring (minimaal twee dagen per week) als professional
 • tenminste tien afgeronde bijeenkomsten (voor)supervisie over de uitvoerende beroepspraktijk door een LVSC-geregistreerde supervisor, minder dan zes jaar voor de start van de opleiding

Per uitvoering is er ruimte voor een aantal cursisten die niet (volledig) voldoen aan de eis voor de afgeronde (voor)supervisie. Wil je meer weten over deze mogelijkheden of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Mag ik na deze opleiding supervisie geven aan NIP K&J psychologen in hun registratietraject?

Wil je jezelf inschrijven in het supervisorenbestand van het NIP, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het volgen van een scholing op het gebied van supervisie is een van de voorwaarden. Deze Supervisor opleiding voldoet aan deze scholingseis. Op de website van het NIP vind je de overige eisen.

Wat gebeurt er als ik mijn leersupervisietraject niet met een voldoende afrond, kan ik dan alsnog slagen?

Als je minder dan 80% aanwezig bent geweest bij de bijeenkomsten van jouw leersupervisie 1 traject of nog niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het vak van supervisor dan is er een mogelijkheid om jouw traject te verlengen en alsnog te voldoen aan de eisen. Dit vraagt om maatwerk en wordt in overleg met jouw leersupervisor, de docent en PAO afgestemd.

Let op: het verlengen van het traject brengt aanvullende kosten met zich mee.

Hoe registreer ik me als LVSC-Supervisor?

De Supervisor opleiding van PAO is erkend door de LVSC. Dat betekent dat je na het positief afronden hiervan, jouw beroepsregistratie als Supervisor bij de LVSC kunt gaan aanvragen. Wil je weten hoe, of meer informatie over dit traject? Lees dan hier verder.

Wat houdt het studentenlidmaatschap van de LVSC in?

LVSC biedt aangesloten professioneel begeleiders een platform voor kwaliteit, ontmoeting en kennisuitwisseling. Daarnaast heeft LVSC een beroepsregister waar supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders zich kunnen registreren na afronding van een door LVSC erkende opleiding. Gedurende de opleiding, kun je al studentlid worden. Het eenjarige lidmaatschap krijg je van PAO cadeau. Als studentlid van de LVSC kun je gebruik maken van de volgende voordelen en diensten:

 • Een kennisnetwerk van ruim 2400 vakgenoten
 • 4x per jaar het vakblad Tijdschrift voor Begeleidingskunde digitaal online
 • Toegang tot jaarlijks ruim 40 LVSC-workshops
 • Aansluiting bij intervisiegroepen of hulp bij het opzetten hiervan
 • Persoonlijk profiel op de website (vind een professioneel begeleider)
 • Gebruik van het LVSC (beroepsregister)logo
 • Toegang tot de digitale kennisbank
 • Toegang tot de kennisbank professioneelbegeleiden.nl 
 • Korting op vakliteratuur, beroepsverzekeringen en e-coachapplicaties
 • Ledenkorting op externe workshops, congressen en trainingen
 • Nieuwsbrieven om op te hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vak
 • Ledenkorting op het LVSC-congres
 • 2 LVSC-colleges per jaar en 3 webinars
 • Toegang tot een professioneel klachtenregelement

 

Hoe kan ik leersupervisie 2 regelen en hoeveel kost dat ongeveer?

Wij denken graag met je mee hierover. Onze docenten en leersupervisoren kunnen je ook helpen in het vormgeven van dit proces. Neem je vraag in dit geval mee naar de bijeenkomsten, wellicht dat jouw medecursisten zelf ideeën hebben of juist mee willen leren van jouw vraag.
Hieronder lees je alvast twee opties waar wij aan denken. Misschien heb je zelf nog een optie? Vragen hierover kun je altijd stellen aan ons.

Optie 1
Sommige hogescholen hebben leersupervisoren in dienst. Je kunt t.z.t. hogescholen benaderen dat je graag supervisie wilt geven in ruil voor leersupervisie. Je mag namelijk na jaar 1 supervisie geven.

Optie 2
Je kan betaalde supervisie geven en dit geld weer gebruiken voor leersupervisie 2.

Kosten
Je moet denken aan € 125,- per bijeenkomst.

Hoeveel kost de opleiding in totaal?

In totaal betaal je € 7825,- voor de volledige opleiding, inclusief klassikale lesdagen, toegang tot de online leeromgeving en leersupervisie 1. Kosten die er nog bijkomen zijn:

 • Boeken, we laten je ruimschoots van tevoren weten aan welke kosten je ongeveer kunt denken
 • Reiskosten
 • Lunchkosten

Deze investering is aftrekbaar als zakelijke studiekosten en kan eventueel in termijnen betaald worden. Hier komen €25,- administratiekosten per termijn bij.

Wist je dat je onder vastgestelde voorwaarden zelf een leersupervisor kunt aandragen voor jouw eigen leersupervisie 1 traject? Als deze wordt goedgekeurd door de docent dan betekent dit een gereduceerde cursusprijs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Leersupervisie 1 en leersupervisie 2. Wat komt wanneer?

Tijdens de opleiding zul je leersupervisie 1 volgen. Deze bijeenkomsten worden deels georganiseerd door PAO en dien je deels zelf te plannen met in jouw supervisie groep. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

 • Verlengde leersupervisie (3,5 uur): 4 keer op locatie
 • Leersupervisie (2 uur): 4 keer op locatie
 • Online leersupervisie (2 uur): 4 keer digitaal

Wil je ook leersupervisie 2 volgen, dan dien je deze zelf te organiseren. Zie voor tips ook de vraag Hoe kan ik leersupervisie 2 regelen en hoeveel kost dat ongeveer?

Bij welke beroepsvereniging wordt deze opleiding geaccrediteerd?

Het ontwerp van de cursus is vastgesteld in samenwerking met en erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, oftewel LVSC.

Daarnaast is accreditatie aangevraagd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), zij hebben ongeveer een maand de tijd om de inhoud van de cursus te beoordelen en de accreditatiepunten toe te kennen. Zodra de accreditatie toegekend wordt, zal deze op de site toegevoegd worden. Hetzelfde geldt voor het Registerplein en de SKGV.

Ben je geregistreerd bij andere beroepsverenigingen zoals de FGzPt, de VGCt o.i.d. en wil je accreditatiepunten ontvangen, neem dan contact met ons op. In veel gevallen kunnen ook accreditatie aanvragen bij andere verenigingen. Let op: we kunnen geen garantie geven op het aantal punten dat toegekend zal gaan worden en houd er rekening mee dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Kan ik de cursusprijs in termijnen betalen?

Jazeker.

De cursusprijs kan in drie termijnen betaald worden, één per half cursusjaar, waarbij de eerste termijn rond de startdatum van de opleiding voldaan zal moeten worden. Hier komen €25,- administratiekosten per termijn bij.

Deze investering is aftrekbaar als zakelijke studiekosten.

Hoe ziet de studiebelasting voor deze opleiding er precies uit?

De studiebelasting bovenaan de pagina is een optelsom van alle klassikale uren, e-learninguren, leersupervisie en Learning Community over het opleidingstraject van 1,5 jaar. Hieronder zie je hier de uitsplitsing hiervan, waarbij ook de tijd voor zelfstudie, voorbereiding en toetsing is opgenomen. Let op, dit is een inschatting en kan per individu verschillen:

Leerjaar 1:

 • Lesdagen : 70 uur 
 • E-learning : 10 uur  
 • Zelfstudie : 70 uur 
 • Leersupervisie 1
  • Bijeenkomsten :  30 uur   
  • Voorbereiding : 18 uur
 • Learning community : 10 uur   
 • Toetsing
  • Supervisie geven als leerpraktijk : 80 uur
  • Videoportfolio + presentatie : 30

Totaal leerjaar 1 : 318 uur  

Leerjaar 2:

 • Lesdagen : 35 uur 
 • E-learning : 5 uur  
 • Zelfstudie : 35 uur      
 • Learning community : 8 uur    
 • Toetsing
  • Werkstuk : 40 uur
  • Peerfeedback : 5 uur

Totaal leerjaar 2 : 128 uur   

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur

Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur

Persoonsgericht en waarderend trainen

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur

Online training: Online begeleiden en behandelen

e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
8 uur

Webinar: Zelfsturende teams in zorg en onderwijs

e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
Bekijk het hele cursusaanbod
Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo