Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
21 uur
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.

Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
21 uur
Beschrijving

Herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische en psychiatrische problemen
Binnen het werkveld van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heerst veel onzekerheid over het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van psychische en psychiatrische problemen. Gedragswetenschappers ervaren ‘de psychiatrie’ als een werkveld waarin zij handelingsverlegen en niet kundig zijn. Deze onzekerheid is veelal onterecht. Zowel de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking als de GGZ zijn enorm ‘in beweging’. Juist kennis van elkaars en een samenwerking tussen beide werkvelden levert een grote meerwaarde op voor de diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij mensen met een matig of ernstige verstandelijke beperking.

Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? En hoe vertaal je die dan naar jouw werk met mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking? Tijdens deze cursus staan we hierbij stil. Verder is er aandacht voor persoonsgerichte diagnostiek en behandeling, voor transdiagnostisch werken en de idiografische benadering. Je wordt tevens meegenomen in de mogelijkheden en beperkingen van Psychotherapie en Psychofarmaca. Ten slotte is er ook aandacht voor de organisatie en (financiële) verantwoording van zorg en behandeling en voor coaching van teams bij cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problemen.

Lees hier het interview met Carmen van Bussel en Trudeke Navarro over hoe je als gedragswetenschapper samen met je teams heel veel kunt bijdragen aan het herstel van psychische problemen in de dagelijkse begeleiding en verzorging.‘ Ook al is iemand depressief, het is belangrijk dat het gewone leven doorgaat’.

Kernpunten:

 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding;
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb;
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling;
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat;
 • uitgebreide lunch.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 18 uur
 • E-learning | 3 uur
 • Zelfstudie | 18 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J /
NVO OG*
544128 19,0 herregistratie
10,0 opleiding – behandeling
9,0 opleiding – diagnostiek
4,5 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 544128 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
FGzPt 544128 18,0 (herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen)

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1
Visie op psychische gezondheid en psychische ziekte: de Nieuwe GGZ
Transdiagnostisch werken: stemming, angst en realiteitsbesef als basisbeelden. Signaleren, diagnostiek en de rol en bruikbaarheid van de DSM 5

Bijeenkomst 2
Bio-Psycho-Sociaal model, Kwetsbaarheidsmodel en Idiografische theorie
Psychotherapie en psychofarmaca

Bijeenkomst 3
Coaching van teams bij cliënten met psychische problemen
Samenwerking met de GGZ

Werkwijze
Tijdens de cursusdagen wordt theoretische overdracht van docenten afgewisseld met actieve werkvormen. Tijdens beide onderdelen vormt casuïstiek de basis: bij de theoretische overdracht dragen docenten casuïstiek aan, tijdens de praktische onderdelen ga je aan de slag met jouw eigen casuïstiek.
De praktijk staat dus centraal!

Ter voorbereiding op deze cursus lees je literatuur, maak je een aantal online verwerkingsopdrachten over de literatuur en krijg je een aantal reflectieopdrachten. Ook werk je een aantal eigen casussen uit, op basis van de besproken theorie. Reken per bijeenkomst op een voorbereidingstijd van ongeveer 6 uur.

Literatuur
Voor deze cursus moet je zelf drie boeken aanschaffen. We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Gedragswetenschappers (academisch opgeleide orthopedagogen en psychologen) die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Actueel of toekomstig betrokken bij volwassenen met een ernstig of matige verstandelijke beperking, met (een vermoeden van) psychische en gedragsproblemen, of geïnteresseerd in deze doelgroep.

Voorwaarde voor deelname:

 • Vereist: De cursus is bedoeld voor academisch opgeleide gedragswetenschappers werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: orthopedagogen/orthopedagoog- generalisten, en (GZ-) psychologen.
 • Gewenst: Enige praktijkervaring is gewenst, maar niet noodzakelijk. De cursus kan ook gevolgd worden door deelnemers die meer kennis willen vergaren over deze doelgroep cliënten.

Wil je als SPV-er deelnemen? Mail dan naar info@pao.nl.

Andere doelgroep?
Werk jij met mensen met een licht verstandelijke beperking en heb jij interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we kijken of we een cursus op maat kunnen organiseren, voor jou, jouw collega’s en eventueel andere geïnteresseerden.

Resultaat

Na afloop van deze cursus…

 • heb je kennis van nieuwe ontwikkelingen in de GGZ, en kun je deze ontwikkelingen vertalen naar de zorg voor mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking;
 • ken je de mogelijkheden van transdiagnostisch en idiografisch werken binnen deze doelgroep;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van diagnostische instrumenten bij deze doelgroep;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van psychotherapeutische en psychofarmacologische behandeling;
 • heb je nieuwe inspiratie én handvaten voor de dagelijkse praktijk
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
03 okt 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Start definitief
donderdag 3 oktober 2024 9.30 – 16.30 Utrecht
donderdag 17 oktober 2024 9.30 – 16.30 Utrecht
donderdag 7 november 2024 9.30 – 16.30 Utrecht

Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
01 apr 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag 1 april 2025 9.30 – 16.30 Online
dinsdag 15 april 2025 9.30 – 16.30 Online
dinsdag 6 mei 2025 9.30 – 16.30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
09 okt 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
donderdag 9 oktober 2025 9.30 – 16.30 Online
donderdag 30 oktober 2025 9.30 – 16.30 Online
donderdag 13 november 2025 9.30 – 16.30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Reviews

het inter-/multidisciplinair samenwerken wordt door docenten in deze cursus voorgeleefd

Mara Braakhekke
19 juni 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

erg leerzaam en inspirerend

anoniem
7 april 2022

Erg prettig! Veel van geleerd.

anoniem
25 maart 2022

Goede cursus

Sanne de Baaij
18 maart 2021

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Is deze cursus ook geschikt als je meer kennis wil over lvb en psychische problemen? of gaat het echt specifiek over de doelgroep mvb en emb?

De basis van de cursus, literatuur, expertise van docenten enz. ligt echt op het gebied van de mvb en evb.
Een deel van wat aan de orde komt aan diagnostiek en behandeling vanuit de GGZ wat toepasbaar is bij mensen met matige en ernstige VB is ook zeker toepasbaar voor mensen met LVB. Maar dat hetgeen wat juist zo specifiek is voor de diagnostiek en de behandeling van LVB komt in deze cursus níet aan bod. Bij LVB spelen bij de diagnostiek en ook bij de begeleiding en het coachen van de teams die met LVB werken andere zaken een rol (zoals bijv. persoonlijkheidsproblematieken en verslaving). Aan deze zaken die specifiek zijn voor LVB wordt in de lessen geen speciale aandacht gegeven.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo