Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand
 • Inzicht in teamontwikkeling
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.

Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
Beschrijving

Postacademische cursus coaching voor zorg- en onderwijsprofessionals
Psychologen en pedagogen in zorg en onderwijs begeleiden en adviseren medewerkers. Vaak heeft dit advieswerk een coachend karakter. Je schrijft niet voor, maar zet op interactieve wijze een denkproces bij de individuele teamleden in werking. Dit denkproces is gericht op het bevorderen van inzicht en het vertalen van (wetenschappelijke) theoretische kennis in praktisch handelen.

In deze cursus leer je handelingsgericht coachen waardoor teamleden zelfstandig, doelgericht en gemotiveerd aan de slag gaan, met als doel een optimale ondersteuning van de cliënt of leerling.

Kortom handelingsgericht coachen is coachen op inhoud.

Lees hier het interview met Martin de Vor ‘Een team komt zelf op ideeën waar je acties aan kunt koppelen’  en/of bekijk het filmpje hoe je kunt coachen op inhoud.

Kernpunten:

 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand
 • Inzicht in teamontwikkeling
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren;
 • geaccrediteerd certificaat;
 • op de klassikale lesdagen wordt een uitgebreide lunch verzorgd.
  Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van verplichte literatuur en reiskosten.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 35 uur
 • E-learning | 9,5 uur
 • Zelfstudie | 47,5 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVO-OG*/ NIP K&J 471412 45,0 herregistratie
33,0 opleiding – overige taken
12,0 opleiding – behandeling
13,5 opleiding – extra literatuurstudie
Registerplein 555308 80,0 Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Sociaal Werker, Psychodiagnostisch Werkenden
SKJ 471412 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze cursus bestaat uit een zelfstandige e-learning, literatuur, 5 klassikale dagen en toepassingsopdrachten. Het didactische uitgangspunten van deze cursus is ervaringsleren: het leren van jouw eigen ervaringen staat centraal.

Je bereidt je thuis in jouw eigen tempo voor op de klassikale cursusdag. Je leest literatuur en doorloopt een uitgebreide e-learning, met opdrachten, video’s, zelftesten en discussiemogelijkheden en aandacht voor persoonlijke leerdoelen. Hierdoor kom je optimaal voorbereid naar de cursusdagen en is jouw leerproces al gestart. Voor elke cursusdag moet je uitgaan van een voorbereiding van ongeveer 9 uur, voor literatuur en e-learning.

Tijdens de cursusdagen staat naast theoretische verdieping vooral het oefenen en ervaren centraal. Het bekijken en bespreken van eigen videomateriaal is een terugkerend onderdeel, net als de uitvoering van interactieve werkvormen door deelnemers. Je oefent onder meer met video en het uitspelen van casuïstiek. Je bent als deelnemer verantwoordelijk voor jouw eigen leerproces en het meedoen aan oefeningen en opdrachten.

Na elke bijeenkomst krijg je een verwerkingsopdracht, waarmee je direct dat wat je tijdens de cursusdag geleerd hebt, in de praktijk gaat toepassen. Met jouw ervaringen uit de praktijk gaan we dan de volgende cursusdag weer verder aan de slag. Na afloop van dag 5 maak je een schriftelijke eindopdracht.

Bijeenkomst 1 | Coachen de basis: handelingsgericht, communicatievaardigheden en methodische gespreksvoering

Na afloop van deze bijeenkomst

 • Heb je kennisgemaakt met de uitgangspunten van handelingsgerichte coaching
 • Heb je geoefend met verschillende technieken van vragen stellen
 • Heb je geoefend met methodische gespreksvoering (GROW-model)

Bijeenkomst 2 | Invloed verwerven en behouden; Het ijsbergmodel

Na afloop van deze bijeenkomst

 • Kun je de uitgangspunten van proactief handelen uitleggen en toepassen in jouw eigen praktijk
 • Herken je de fasen van teamontwikkeling in jouw praktijk en heb je handvatten om aan te sluiten bij de fases van verandering
 • Kun je de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid onderscheiden
 • Kun je vragen stellen ‘onder de waterlijn’
 • Kun je video inzetten als inzicht gevende methode

Bijeenkomst 3 | Omgaan met weerstand en teamontwikkeling

Na afloop van deze bijeenkomst

 • Kun je de fasen van teamontwikkeling herkennen en daarop inspelen
 • Heb je geoefend met de inzet van een interactieve werkvorm: van voorbereiding tot gerichte feedback vragen
 • Herken je diverse vormen van weerstand
 • Heb je geoefend met het omgaan met weerstand

Bijeenkomst 4 | Rol nemen en werken vanuit de bedoeling

Na afloop van deze bijeenkomst

 • Heb je inzicht in de jouw huidige en gewenste rollen van als orthopedagoog/psycholoog
 • Kun je competenties die passen bij die rollen beter profileren
 • Heb je inzicht in de verhouding tussen de systeemwereld, de leefwereld en de bedoeling

Bijeenkomst 5 | Sleur- en stroomverhalen; Opfrissen, uitwisselen en aanscherpen

Na afloop van deze bijeenkomst

 • Heb je jouw kennis en inzichten opgefrist
 • Herken je de principes van transformationeel leren
 • Heb je inzicht in stroom en sleurverhalen, het verschil met weerstand en het ombuigen van sleurverhalen naar een stroomverhaal
 • Heb je geleerd van successen, van jezelf en van andere deelnemers
 • Ben je je bewuster van een eigen stijl in handelingsgericht coachen
 • Heb je handelingsgericht coachen geborgd in het dagelijks werk.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Ben jij als hbo- of wo-professional werkzaam in de zorg of het onderwijs? Ben je psycholoog, (ortho)pedagoog, teamleider, inhoudelijk adviseur/begeleider of op een andere manier betrokken bij het dagelijks coachen en adviseren van medewerkers of teams?

Deze cursus is interessant voor de professional die meer kennis en vaardigheden wil ontwikkelen op het gebied van handelingsgericht coachen, waardoor teamleden zelfstandig, doelgericht en gemotiveerd aan de slag gaan.

Lopen jij en jouw collega’s tegen positioneringsvraagstukken aan? Lees dan hier verder wat PAO Psychologie voor jullie organisatie kan betekenen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in de uitgangspunten van handelingsgericht coachen;
 • ben je je meer bewust van de attitude die je als orthopedagoog/psycholoog hiervoor nodig hebt;
 • heb je vaardigheden ontwikkeld voor het coachen van teams op basis van inhoudelijke doelstellingen;
 • heb je vaardigheden ontwikkeld om de competenties van teamleden te versterken.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
24 sep 2024
Locatie
Utrecht & Online
Beschikbaarheid
Bijna vol
dinsdag 24 september 2024 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 15 oktober 2024 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 5 november 2024 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 26 november 2024 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 17 december 2024 09:30 – 17:30 Utrecht

Locatie:Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
04 mrt 2025
Locatie
Utrecht & online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag 4 maart 2025 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 25 maart 2025 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 15 april 2025 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 6 mei 2025 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 27 mei 2025 09:30 – 17:30 Utrecht

Locatie:Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
07 okt 2025
Locatie
Utrecht & online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag 7 oktober 2025 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 28 oktober 2025 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 18 november 2025 09:30 – 17:30 Utrecht
dinsdag 9 december 2025 09:30 – 17:30 Online
dinsdag 13 januari 2026 09:30 – 17:30 Utrecht

Locatie:Utrecht, La Vie Meeting Center

Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

Docente is zeer goed bekend met de theorie en de uitvoering van de methode in de praktijk. Zij heeft voor de groep veel oefensituaties gecreëerd om de methode tijdens de training te oefenen.

Leontine
8 maart 2024

Zeer positief

Maaike Brons
22 december 2022

Een concrete cursus die voor iedereen in alle lagen goed zou zijn te volgen

Yolanda Bellekom
16 december 2022

Gegroeid

Anoniem
19 juli 2021

Zeer ervaren docent

Anoniem
17 juli 2021

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur

Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur

Motiverende hulpverlening

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
Bekijk het hele cursusaanbod

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo