Cursus angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs

Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur
 • aandacht voor preventie en behandeling van angsten, depressie en suïcidaal gedrag;
 • ontwikkeld voor professionals in het onderwijs: primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs;
 • nadruk op wat wel kan binnen het onderwijs-, zeker nu wachtlijsten zo lang zijn;
 • gegeven door drie docenten met elk hun eigen expertise;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning

Cursus angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs

Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur

Beschrijving

Steeds meer scholieren en studenten hebben last van burn-out, angsten, depressies of hebben suïcidale gedachten. Als professional in het onderwijs kom je deze jongeren ongetwijfeld tegen. Op welke manier herken je signalen van angst-, stemmingsproblematiek en suïcide? Hoe kun je de scholier of student binnen de schoolsetting ondersteunen of helpen?

Want zoekt een jongere hulp voor zijn problemen, dan komt hij momenteel vaak op een lange wachtlijst binnen de GGZ te staan. Extra belangrijk dus om binnen de schoolsetting passende hulp te bieden, om de problematiek te verminderen of in ieder geval niet erger te laten worden.

Tijdens deze cursus gaan we in op angst-, stemming en depressieproblematiek bij jongeren. We besteden aandacht aan preventie en begeleiding of behandeling. Hoe herken je signalen van angst en stemmingsklachten? Hoe maak je deze thema’s bespreekbaar met de jongere? Wat kun je in de schoolsetting doen aan behandeling en begeleiding? Wat kun je beter niet doen? En hoe zorg je voor een optimale samenwerking met betrokken zorg/ggz?

In drie dagen bespreken we deze en andere vragen, zodat jij als professional meer handvatten hebt om passende zorg te bieden, maar ook om collega’s te ondersteunen om angst en depressie bespreekbaar te maken.

We spraken met docente Anne van de Lavoir over angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs. Lees hier het hele interview.

Kernpunt:

 • aandacht voor preventie en behandeling van angsten, depressie en suïcidaliteit;
 • ontwikkeld voor professionals in het onderwijs: primair-, voorgezet- en vervolgonderwijs;
 • nadruk op wat wel kan binnen het onderwijs, zeker nu wachtlijsten zo lang zijn;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning;
 • gegeven door drie docenten met elk hun eigen expertise.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
 • uitgebreide lunch

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 18 uur
 • E-learning | 3,5 uur
 • Zelfstudie | 18 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J & NVO OG* 526792 19,0 herregistratie
13,0 opleiding – behandeling
6,0 opleiding – diagnostiek
9,5 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 526792 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Dag 1 | Basiskennis opfrissen en signaleren van problematiek

 • kennis over hoe angst- en stemmingsklachten en suïcidaliteit bij jongeren kunnen ontstaan;
 • het herkennen van signalen om kwetsbare jongeren te identificeren;
 • kennis over de preventievormen en welke effectief en wetenschappelijk onderbouwd zijn;
 • bekwaam worden in het aangaan van een eerste gesprek om depressie en suïcidaliteit bespreekbaar te maken;
 • kennis over wat mentoren of medewerkers binnen het zorg/ondersteuningsteam op school kunnen betekenen voor jongeren met deze problematiek;
 • kennis over hoe je binnen je school kunt doorverwijzen wanneer je met deze problematiek te maken krijgt.

Dag 2 | Begeleiding en behandeling van angstklachten

 • kennis over de laatste inzichten wat betreft preventie en behandeling van angst;
 • ideeën ontwikkelen over wat op school op universeel en selectief niveau mogelijk is om het psychisch welbevinden te bevorderen en angstklachten bij leerlingen te voorkomen en te verminderen;
 • ideeën ontwikkelen over hoe je leerlingen met angstklachten op school kan begeleiden;
 • vertaalslag kunnen maken van wat er in GGZ-behandeling gedaan wordt naar de begeleiding in de school en in de klas;
 • het leren van handvaten over hoe je meer kan samenwerken  met externe hulpverleners bij angstige leerlingen (geïndiceerde, intensieve interventies).

Dag 3 | Begeleiding en behandeling van stemmingsproblematiek en suïcidaliteit

 • ideeën ontwikkelen over wat op school op universeel en selectief niveau mogelijk is om het psychisch welbevinden te bevorderen en stemmingsklachten bij leerlingen te voorkomen en te verminderen;
 • kennis over wat de achtergrond is van begeleiding en behandeling met principes van retrieval memory competition in je achterhoofd;
 • ideeën ontwikkelen over hoe je leerlingen met stemmingsklachten op school kan begeleiden;
 • zicht op hoe je het zelfbeeld van leerlingen kunt verbeteren;
 • de stap naar verdere (GGZ)-hulpverlening kunnen voorkomen dan wel vergemakkelijken;
 • de samenwerking tussen school en (GGZ)-hulpverlening kunnen bevorderen door toegenomen kennis en afstemming van de behandeling en begeleiding.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. In alle drie de bijeenkomsten is veel aandacht voor oefenen van gesprekken en begeleidingstechnieken. Daarnaast krijg je in elke cursusdag een stevige theoretische basis aangeboden.

Voorafgaand aan elke cursusdag volg je een e-learning, met kijkopdrachten, kennisclips of discussiestellingen. Uiteraard lees je ook literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Na iedere bijeenkomst krijg je een opdracht mee om de theorie in de praktijk te brengen. Zo versterken we de verbinding tussen de cursus en jouw praktijk. We sluiten de cursus af met een casusbeschrijving als toets.

Je moet rekening houden met een voorbereidingstijd van 7-8 uur per cursusdag.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Werk jij in het onderwijs als gedragswetenschapper, (school)psycholoog of zorgcoördinator? Dit kan zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of wo.
Heb jij een adviserende rol richting leerkrachten en mentoren en/of zie je zelf regelmatig leerlingen?

Wil jij meer handvatten om op een laagdrempelige manier angst-, stemming- en suïcide problematiek te herkennen, bespreekbaar te maken en te behandelen/begeleiden?
Dan zien we je graag terug in deze cursus.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • herken je signalen van kwetsbare jongeren beter;
 • kun je effectieve preventievormen inzetten voor zowel angst, depressie als suïcidaliteit;
 • heb je geoefend met het bespreekbaar maken van depressie en suïcidaliteit;
 • ben je op de hoogte van de laatste inzichten in de begeleiding en behandeling van angst en depressie;
 • heb je meer handvatten over wat er binnen de school op universeel en selectief niveau mogelijk is om het psychisch welbevinden te bevorderen en angst- en stemmingsklachten te voorkomen en verminderen;
 • heb je handvatten hoe je leerlingen met angst- en stemmingsklachten binnen de school kan begeleiden;
 • heb je zicht op hoe je het zelfbeeld van leerlingen kunt verbeteren;
 • kun je de samenwerking tussen school en externe hulpverleners bevorderen.

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
06 nov 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Woensdag 6 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Woensdag 27 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Donderdag 19 december 2024 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht La Vie Meeting Center

Startdatum
12 feb 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Woensdag 12 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
Woensdag 5 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
Donderdag 20 maart 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
30 okt 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Donderdag 30 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Donderdag 13 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Donderdag 27 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, Grytte Maliebaan45

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo