Trauma, hechting en lvb

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied

Trauma, hechting en lvb

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
Beschrijving

Postacademische nascholing over diagnostiek, behandeling, begeleiding en indicatiestelling
De prevalentie van trauma en PTSS bij cliënten met een licht verstandelijke beperking is significant hoger dan bij cliënten zonder lvb. Dat maakt aandacht voor diagnostiek, begeleiding en behandeling van trauma bij cliënten met een licht verstandelijke beperking éxtra belangrijk.

In deze verdiepende driedaagse nascholing staan we uitgebreid stil bij diagnostiek van trauma aan de hand van DITS-LVB. Ook is er veel aandacht voor de behandeling en begeleiding van trauma en hechtingsproblematiek bij lvb.
Vragen die we behandelen zijn onder andere: hoe breng je in diagnostiek onderscheid en nuance aan? Op welke manier zet je behandeling in? En welke rol spelen onderliggende hechtingsproblemen bij de (bemoeilijking) van de behandeling van trauma?

Door stil te staan bij deze vragen optimaliseren we de zorg en begeleiding aan lvb’ers met trauma en/of hechtingsproblemen.

Lees hier het interview met docent Liesbeth Mevissen over Forse onderdiagnose LVB met trauma leidt tot niet aansluitende behandelingen.

Deze cursus kun je volgen als onderdeel van de opleidingsroute tot VCT Expert Psychotrauma Opleiding VCT LVB

Kernpunten:

 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB;
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn;
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma;
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving;
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
 • uitgebreide lunch

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 18 uur
 • E-learning | 4,5 uur
 • Zelfstudie | 18 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J / NVO-OG* 492282 22,5 herregistratie
14,0 opleiding – behandeling
8,5 opleiding – diagnostiek
2,0 opleiding – extra literatuurstudie
Vereniging EMDR Nederland 518114 22,0 Algemene scholing (breed)
FGzPt 492282 17,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
SKJ 492282 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1 | Diagnostiek en behandeling van trauma bij lvb
Na afloop van deze bijeenkomst….

 • ken je de theoretische achtergrond van diagnostiek van trauma bij lvb;
 • weet je hoe je de DITS-LVB moet afnemen;
 • ben je bekend met evidence-based behandelingen van trauma bij lvb.

Bijeenkomst 2 | Begeleiden en behandelen van hechting en trauma bij lvb
Na afloop van deze bijeenkomst….

 • kun je een traumasensitief behandel- en begeleidingsklimaat creëren;
 • kun je de relatie tussen trauma en hechting beschrijven;
 • herken je beter wanneer trauma onderliggend is bij andere psychiatrische
  problemen;
 • (her)ken je belemmeringen van traumabehandeling en weet hoe je die kunt
  aanpakken.

Bijeenkomst 3 | Indicatiestelling, verslaglegging van diagnostiek en trauma bij ASS
Na afloop van deze bijeenkomst….

 • ken je de werkwijze en aandachtspunten bij afname en verslaglegging van
  de DITS-LVB;
 • weet je welke trauma’s bij cliënten met) ASS veel voorkomen;
 • weet je op welke punten kenmerken van ASS overlappen met traumasymptomen;
 • ken je de aandachtspunten bij traumadiagnostiek voor cliënten met LVB en ASS;
 • ken je de toepasbaarheid van trauma therapieën bij cliënten met ASS;
 • ken je de aandachtspunten bij trauma behandeling voor cliënten met LVB en ASS.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit drie klassikale cursusdagen.
Voorafgaand aan de cursusdagen lees je literatuur, doorloop je een e-learning en bereid je opdrachten voor in jouw praktijk. In de e-learning van bijeenkomst 1 volg je een 2 uur durend webinar.

Tijdens de cursusdagen zorgen de docenten (er geeft één docent per keer les) voor verdieping in de theorie en voor de praktische vertaalslag naar jouw praktijk. Uitleg door de docenten, geïllustreerd met voorbeelden uit hun praktijk, wisselen zich af met praktische oefeningen die je in subgroepen uitwerkt.
Na afloop van elke cursusdag krijg je opdrachten gericht op jouw praktijk, om zo de verbinding tussen de cursusdag en werkpraktijk te leggen.

Voor elke cursusdag moet je rekenen op een voorbereiding van ongeveer 8 uur, voor het lezen van literatuur en het voorbereiden van opdrachten.

Voor wie

Werk jij als gedragswetenschapper (psycholoog of pedagoog) met cliënten met een licht verstandelijke beperking? Heb jij een afgeronde (universitaire) masteropleiding in de psychologie of pedagogiek? Wil jij meer leren over hechting en trauma bij de lvb-populatie? Dan zien we jou graag terug in deze driedaagse cursus.

Trauma Academie
Wil je je specialiseren als expert Vroegkinderlijk Trauma bij LVB? Dan volg je de opleidingsroute tot Psychotrauma VCT Expert LVB bij de Trauma Academie. Deze cursus is daar onderdeel van. NB. Je kunt deze cursus ook gewoon los volgen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • kun je diagnostiek nuanceren om zicht te krijgen op trauma en hechting bij lvb;
 • kun je de DITS-LVB afnemen, interpreteren en er op een juiste manier verslaglegging bij schrijven;
 • heb je evidence-based handvatten om behandeling in te zetten bij deze problematiek;
 • kun je een traumasensitief behandel- en begeleidingsklimaat creëren;
 • heb je inzicht in hoe hechtingsproblemen de behandeling van trauma bemoeilijken.

Reviews

Rated 4,0 out of 5

De cursus was zeer leerzaam met zowel theorie als handvatten die direct in de praktijk toegepast kunnen worden. Daarbij had de docent veel expertise in het thema, waardoor complexe casussen tot op een vergaand niveau besproken konden worden.

Anna Nijkamp
21 juni 2023
Rated 4,0 out of 5

De inhoud was boeiend en interessant

Marielle Icke
24 november 2022

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Ik werk met lagere niveaus (matig en ernstige verstandelijke beperking) waarbij ook (vermoedens van) trauma en hechtingsproblemen spelen. In hoeverre kan ik de inhoud van deze cursus vertalen naar mijn doelgroep?

Door de hele cursus heen is veel ruimte voor eigen casuïstiek waarop docenten kunnen inhaken. Er zijn in deze doelgroep overeenkomsten met de doelgroep ‘jonge kinderen met LVB’. Wat de DITS betreft zou je de ouderversie kunnen afnemen. Zodra de DITS-EVB beschikbaar is kan je die afnemen in deze cursus. De algemene principes en kaders komen heel erg overeen. En het onderdeel ’trauma bij ouders’ uit deze cursus is ook zeker leerzaam voor toepassing in deze doelgroep.

Veelal is er bij mijn cliënten naast een verstandelijke beperking (en hechting en trauma) ook sprake van een autisme spectrum stoornis. Is wat ik leer in deze cursus voor deze cliënten toepasbaar?

Op de laatste dag van deze cursus kom ASS ruim aan bod en krijg je handvatten om uit te vinden wat bij ASS en wat bij trauma hoort.
Kijk ook eens bij de cursus autisme bij mensen met een VB voor nog meer kennis en handelingsadviezen voor het omgaan met cliënten met (complexere) aan autisse gerelateerde problematiek.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo