Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
 • Volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen

Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
Beschrijving

Cursus psychodiagnostiek bij dementie
Het stellen van de diagnose dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Het gaat om een complexe en multidisciplinaire onderzoeksvraag, zeker bij mensen die functioneren op (zeer) laag verstandelijk beperkt niveau. Hiervoor is onder meer kennis vereist van de differentiaal diagnostiek die met dementiële processen verward kunnen worden, maar allereerst uiteraard van klinische kenmerken van de diverse dementievormen.

In deze cursus nemen we je mee in het psychodiagnostisch proces. We verdiepen jouw kennis en verruimen jouw blik. We staan stil bij vragen als ‘Weet je wat je meet?’, ‘Hoe meet je iets in de heterogene groep cliënten met een verstandelijke beperking?’ en ‘Ken je de beperkingen van de diverse instrumenten?’. Hierbij maken we gebruik van de landelijke richtlijnen ‘Dementie in beeld’ en vanaf 2022 van de vernieuwde versie hiervan: (H)Erken jij dementie: Handreiking diagnostiek van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’.

In deze cursus doe je kennis op over dementie en ontwikkel je je expertise voor en een visie op het psychodiagnostisch proces. Hoewel de nadruk ligt op psychodiagnostiek, krijg je ook inzicht in bijkomend moeilijk verstaanbaar gedrag en krijg je handvatten voor mediatieve begeleiding/behandeling in teams van begeleiders rondom dit onderwerp.

We spraken docente Arianne over het (h)erkennen en diagnosticeren van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Lees hier het hele interview.

Kernpunten:

 • kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking;
 • (differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking;
 • bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag;
 • mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding;
 • volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
 •  uitgebreide lunch

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 30 uur
 • E-learning | 2 uur
 • Zelfstudie | 30 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 450391 32,0 herregistratie
11,0 opleiding – behandeling
21,0 opleiding – diagnostiek
10,0 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 450391 32,0 herregistratie
11,0 opleiding – behandeling
21,0 opleiding – diagnostiek
10,0 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 450391 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
Registerplein 450391 62,0 Psychodiagnostisch Werkenden

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit vijf cursusdagen; vanaf de uitvoering oktober 2024 drie klassikaal op locatie, 2 klassikaal online (in een virtual classroom). Voor elke cursusdag lees je literatuur en maak je voorbereidende opdrachten. Ná elke cursusdag krijg je een opdracht om de transfer naar jouw praktijk te maken.

De cursusdagen zijn opgebouwd rondom interactieve presentaties door de docent. In deze presentaties combineert de docent theoretische verdieping met videobeelden, casusbeschrijvingen, en oefeningen waar jij de theorie zelf gaat toepassen.
Ook is er tijdens de cursusdagen ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Je moet rekenen op circa zes uur voor de voorbereiding en toepassingsopdrachten per cursusdag.

Dag 1: Basis – veroudering algemeen, eerste signalen dementie (klassikaal op locatie)

 • kenmerken van veroudering algemeen en specifieke veroudering van mensen met vb
 • eerste signalen van dementie en wat er bij de ziekte van Alzheimer in de hersenen gebeurd
 • oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • specifieke kennisgebieden die je nodig hebt voor onderzoek
 • eerste onderzoeksopzet bij achteruitgang en het vermoeden van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • belang van het ordenen van informatie vanuit het dossier, o.a. rondom het levensverhaal

Dag 2: Basis – dementievormen en oorzaken (klassikaal online)

 • neuropsychologische oorsprong/oorzaken en gedragskenmerken van vier verschillende vormen van dementie
 • hypothesen over dementievormen formuleren
 • observatie van cliënten

Dag 3: Diagnostiek: screening en interpretatie van informantenvragenlijsten én neuropsychologisch onderzoek (klassikaal op locatie)

 • op basis van de landelijke richtlijnen / handreiking dementie herkennen en stellen van waarschijnlijkheidsdiagnose
 • meetpretenties en interpretatie van informantenvragenlijsten en hoe deze kunnen helpen bij het opstellen en toetsen van je hypothesen
 • meetpretenties en interpretatie van diverse neuropsychologische meetinstrumenten

Dag 4: Differentiaal diagnostiek (klassikaal online)

 • differentiaal diagnostiek LVB & Psychiatrische stoornissen
 • differentiaal diagnostiek MVB, EVB & moeilijk verstaanbaar gedrag

Dag 5: Behandeling en begeleiding (klassikaal op locatie)

 • dementieproces vanuit het concept van verschillende hersenlagen begrijpelijk beschrijven
 • passende behandelings- of begeleidingsvormen inrichten voor de cliënt met lvb vanuit de uitgangspunten van diverse methodieken
 • een eerste opzet van mediatieve behandeling en begeleiding via teams inrichten voor cliënten met een mvb of evb
 • je (veranderende) rol als orthopedagoog of psycholoog in teams rondom mensen met een verstandelijke beperking en dementie

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie
 • Ben jij een academisch geschoolde psycholoog of pedagoog?
 • Werk je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Dit kan in de lvb-zorg zijn, maar ook in de mvb- of ev(m)b-zorg.
 • Wil je meer leren over psychodiagnostiek van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Beschik je over eigen diagnostische casuïstiek rondom dementie bij vb? Of kun je dit tijdens de cursus opdoen?

Dan zien we je graag in de cursus!

Per cursusgroep kan een beperkt aantal hbo’ers deelnemen. Voorwaarde hierbij is dat je samenwerking, supervisie en intervisie georganiseerd hebt met academisch geschoolde psychologen/orthopedagogen. Ook moet je voor deelname een vergelijkbaar niveau hebben wat betreft kennis en vaardigheden in het werken met mensen met dementie met een verstandelijke beperking. Dit altijd in overleg met de docent die vóór de cursus beoordelen of de hbo’er voldoet aan deze voorwaarden.

 

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • kun je de meest voorkomende dementievormen bij mensen met een vb onderscheiden;
 • kun je de meest belangrijke differentiaal diagnostische processen herkennen tijdens je psychodiagnostisch proces;
 • kun je een onderzoeksopzet maken bij achteruitgang en het vermoeden van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking;
 • kun je de psychodiagnostiek, met onder andere informantenvragenlijsten, observaties, het levensverhaal en neuropsychologische meetinstrumenten uitvoeren, op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking;
 • kun je bijkomende psychische problematiek bij dementie bij vb herkennen en analyseren. Je kunt onderscheiden of er sprake is van een psychiatrische stoornis, of moeilijk verstaanbaar gedrag vanuit andere behoeften of vanuit de dementie;
 • kun je behandeling en begeleiding inrichten, op basis van de uitgangspunten van diverse begeleidingsmethodieken.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
02 okt 2024
Locatie
Utrecht & Online
Beschikbaarheid
Vol
woensdag 2 oktober 2024 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 16 oktober 2024 10:00 – 17:00 Online
woensdag 13 november 2024 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 27 november 2024 10:00 – 17:00 Online
woensdag 11 december 2024 10:00 – 17:00 Utrecht

Locatie Utrecht, La Vie Meeting Center, Online

Startdatum
12 feb 2025
Locatie
Utrecht & Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
woensdag 12 februari 2025 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 5 maart 2025 10:00 – 17:00 Online
woensdag 19 maart 2025 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag  16 april 2025 10:00 – 17:00 Online
woensdag 7 mei 2025 10:00 – 17:00 Utrecht

Locatie Utrecht, La Vie Meeting Center, Online

Startdatum
08 okt 2025
Locatie
Utrecht & Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
woensdag 8 oktober 2025 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 29 oktober 2025 10:00 – 17:00 Online
woensdag 12 november 2025 10:00 – 17:00 Utrecht
woensdag 3 december 2025 10:00 – 17:00 Online
woensdag 17 december 2025 10:00 – 17:00 Utrecht

Locatie Utrecht, La Vie Meeting Center, Online

Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

De manier waarop de docent vertelde over haar ervaringen maakte dat ik aan haar lippen hing. Zoveel mooie praktische voorbeelden en helpend videomateriaal die ik zelf ook kan gebruiken om de vertaalslag te kunnen maken van theorie naar praktijk.

Katja Tempelaars
17 mei 2024

Prachtige cursus! Ik was al gemotiveerd om me in het onderwerp te verdiepen en de passie waarmee de docent over het thema sprak, heeft me nog meer energie gegeven om hierin verder te gaan. Ik kan meerdere concepten toepassen en het heeft me kritischer leren kijken naar het diagnostisch proces. Het belang hiervan is duidelijk naar voor gekomen. Inhoudelijk zeer sterke cursus, zeer goed verteld door de docent. Ik vind het fijn dat er zijsprongen gemaakt worden, want dit maakt het authentiek en geen afgelezen kunstje.

Laura van Hecke
16 mei 2024

Aanstekelijk

Yvonne Verbaan
19 mei 2023

goede indruk

anoniem
8 juni 2021

inspirerend

anoniem
31 mei 2021

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo