Basiscursus Dyslexiebehandeling

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
 • focus op effectief dyslexiebehandelaar gedrag en praktische vaardigheden
 • inclusief uitgebreide online geaccrediteerde voorbereiding

Basiscursus Dyslexiebehandeling

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
Beschrijving

Een praktische en verdiepende cursus voor de behandeling van dyslexie
In deze cursus krijg je actuele inzichten over diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie op basis van Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling – versie 3.0 en de brede vakinhoudelijke richtlijn, die is geschreven in opdracht van NIP, NVO, LBRT en het NKD.

Er is aandacht voor de algemene principes die aan effectieve (evidence based) dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen. De nadruk ligt vooral op de praktische toepassing van deze kennis in het opzetten van een behandelplan en het uitvoeren van behandeling. Je oefent aan de hand van jouw eigen casuïstiek met het opzetten van een behandelplan.

Lees het interview met PAO docent Beatrijs Brand
Nieuwe kijk op samenhang tussen dyslexie en andere gedrags- en leerstoornissen

Kernpunten

 • voldoet aan het cursorische deel van de deskundigheidseisen voor medebehandelaars die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD);
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg;
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het NKD én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) – versie 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen;
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie;
 • focus op effectief dyslexiebehandelaar gedrag en praktische vaardigheden.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat;
 • exclusief boeken.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 26 uur
 • E-learning | 7,1 uur
 • Zelfstudie | 28 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 499783 33,0 herregistratie
8,0 opleiding – diagnostiek
25,0 opleiding – behandeling
19,5 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 499783 33,0 herregistratie
8,0 opleiding – diagnostiek
25,0 opleiding – behandeling
19,5 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 499783 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
ADAP 499783 61,0 scholing logopedisten

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1 | Dyslexie(behandeling) en effectief dyslexiebehandelaar gedrag

 • recente inzichten en algemene principes die aan effectieve, evidence based dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen
 • van theorie naar praktijk, handelingsgericht kijken en handelen
 • effectief dyslexiebehandelaar-gedrag (de rol van feedback)
 • illustratie aan de hand van casuïstiek

Bijeenkomst 2 | Lezen: werkzame mechanismes en behandelprincipes

 • principes van aanvankelijk en voortgezet technisch lezen
 • handelingsgericht onderzoeken en werken
 • behandelprincipes,-methodes,-methodieken
 • concrete uitwerking aan de hand van leesanalyses, leesmotivatie en leesbegrip
 • concrete uitwerking aan de hand van leesanalyses, voorbeelden en behandelplannen

Bijeenkomst 3 | Spellen: werkzame mechanismes en behandelprincipes

 • complexiteit van spellingsproblemen
 • principes en uitvoering van spellingsonderzoek
 • regels en retentie-aanpak
 • effectieve instructieprincipes
 • begeleider generaliseren
 • concrete uitwerking aan de hand van een spellingsanalyse, voorbeelden en behandelplannen
 • zinnendictee
 • compensatie en dispensatie, middelen en mogelijkheden
 • dyslexiesoftware en zelfredzaamheid

Bijeenkomst 4 | Psycho-educatie, comorbiditeit, compenserende software en de behandelpraktijk (a.d.h.v. eigen casuïstiek)

 • psycho-educatie en emotionele gevolgen van dyslexie
 • behandelpraktijk
 • comorbiditeit en vergroten van zelfredzaamheid
 • beschermende en belemmerende factoren
 • casusbespreking en bespreking eindopdracht
 • materialen markt

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit een zelfstandige e-learning voor elke cursusdag, uit vier klassikale cursusdagen én uit toepassingsopdrachten na elke cursusdag.

Je bereidt je thuis, op jouw eigen manier en in je eigen tempo voor op de cursusdag. Je leest literatuur, maar kijkt ook voor elke cursusdag een webinar of beluistert een podcast. Daarnaast maak je tijdens elke e-learning een zelftest en discussieer je met mede-deelnemers.

De focus tijdens de cursusdagen ligt vervolgens op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Docenten geven aanvullende theoretische verdieping, waarin veel ruimte is voor praktijkvoorbeelden en -oefeningen. Jouw eigen casuïstiek speelt ook een centrale rol tijdens de cursusdagen.

Na elke bijeenkomst krijg je een opdracht, waarmee je direct in de praktijk aan de slag kan, om het geleerde toe te passen in de praktijk.
Je moet rekenen op ongeveer 7 uur literatuurstudie en huiswerk per cursusbijeenkomst.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Wil je theoretische kennis over het opzetten van gespecialiseerde behandeling van kinderen met (ernstige) dyslexie? Wil je praktische vaardigheden opdoen om een gespecialiseerde behandeling voor kinderen met (ernstige) dyslexie op te zetten? Dan is deze basiscursus dyslexiebehandeling geschikt voor jou:

 • Psychologen, orthopedagogen en logopedisten met enige ervaring in het geven van dyslexiebehandelingen.
 • Voor de huiswerkopdrachten is het belangrijk dat je een casus hebt op basis waarvan je een behandelplan op kan stellen en waarbij je een leesanalyse en zinnendictee kan afnemen. Dit kan een eigen casus zijn, maar ook een van een collega of een casus uit het verleden.

Heb je al ruime ervaring als behandelaar? Dan verwijzen we je graag naar de cursus Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de werkzame principes van dyslexiebehandeling: van gerichte interventies tot het gedrag van jou als behandelaar
 • ken je de brede vakinhoudelijke richtlijn en protocol 3.0 en kun je die in jouw praktijk gebruiken
 • kun je een handelingsgerichte, gespecialiseerde behandeling opzetten voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingsproblemen
 • heb je geoefend met het uitvoeren van kwalitatieve lees- en spellingsanalyses
 • kun je bij het opstellen van een behandelplan rekening houden met belemmerende en beschermende factoren en met specifieke leerbehoeften van een kind
 • heb je geleerd rekening te houden met de relatie tussen behandelaar en cliënt, cliëntsysteem en materialen
 • ken je het belang van goede psycho-educatie en heb je hiermee geoefend
 • heb je ideeën opgedaan hoe je compenserende dyslexiesoftware kan inzetten ter vergroting van de zelfredzaamheid
 • heb je een constante koppeling gemat met jouw werkpraktijk, zodat je het geleerde na de cursus blijvend kan toepassen
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
30 sep 2024
Locatie
Utrecht & Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
maandag 30 september 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 14 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 4 november 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 18 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie Utrecht: La Vie Meeting Center

Reviews

Rated 4,0 out of 5

Zeer nuttig

Anoniem
18 maart 2022
Rated 4,0 out of 5

Leerzaam

Anoniem
16 maart 2022
Rated 4,0 out of 5

Cursus voldeed inhoudelijk aan mijn verwachtingen

anoniem
12 maart 2021
Rated 4,0 out of 5

Goede cursus

anoniem
5 maart 2021
Rated 5,0 out of 5

Veel toepasbare interventies.

Desi Huting-Penninkhof
8 mei 2020

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Ik ben RT’er. Mag ik deze cursus volgen?

Helaas is deze cursus niet geschikt. Deze cursus is bedoeld voor (mede)behandelaars dyslexie en is geschikt als nascholing wanneer je als logopedist of gedragswetenschapper wilt voldoen aan het cursorische deel van de deskundigheidseisen voor medebehandelaars die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie stelt.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo