Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
Beschrijving

Postacademische cursus diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie en andere lees- en spellingproblemen

Wat is de oorzaak van het groeiend aantal kinderen met problemen? Hoe kun je leerlingen adequaat signaleren? Veranderen de symptomen als leerlingen ouder worden? Hoe ziet de diagnostiek bij leerlingen in het VO eruit? Hoe toon je de hardnekkigheid van de problematiek aan? Wat zijn goede compenserende en dispenserende middelen? Hoe kan dyslexiebeleid worden vorm gegeven? En wat is de rol van de gedragsdeskundige in het (SWV-) VO, VSO?

Dit zijn de thema’s in deze cursus. In deze cursus staan diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie en andere lees- en spellingproblemen in het voortgezet onderwijs centraal. Je werkt in kleine groepen en de twee docenten, met ieder hun eigen specifieke expertise met de doelgroep VO, geven veel ruimte voor persoonlijke vragen en inbreng van eigen casuïstiek. Het online leren (onder meer door het bekijken van een webinar) én de literatuurstudie zorgen voor ‘slimme accreditatie-punten’. 

Lees het interview met Beatrijs Brand over: Dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Kernpunten:

 • 100% online;
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO;
 • begeleiding van dyslexie in het VO;
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD);
 • praktische vaardigheden voor diagnostiek en rapportage;
 • uitgangspunten van adequaat dyslexiebeleid op school.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 19,5 uur
 • E-learning | 6,5 uur
 • Zelfstudie | 27 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
SKJ 553509 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
NIP K&J/ NVO-OG* 553509 22,5 K&J/OG herregistratie
11,0 KJ opleiding – behandeling
11,5 KJ opleiding – diagnostiek
21,5 KJ opleiding – extra literatuurstudie
ADAP 553509 in aanvraag

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1 | Signaleren en diagnosticeren van dyslexie in het VO

 • dyslexie in het VO, signalen, symptomen, het criterium hardnekkigheid
 • recente ontwikkelingen/inzichten en het Protocol Dyslexie VO
 • inhoud en nut van extra hulp, diagnostische dilemma’s
 • leergeschiedenis en de overdracht van basis- naar voortgezet onderwijs

Bijeenkomst 2 | Begeleiden van leerlingen met dyslexie in het VO: een integrale aanpak

 • begeleidingsprincipes, materialen en interventies in het VO
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school: rol van de dyslexiespecialist; borging van het handelen; compenserende en dispenserende middelen

Bijeenkomst 3 | De praktijk van diagnostiek en rapportage

 • hoe ziet een onderzoek naar dyslexie in het VO eruit? Welke domeinen worden in elk geval in kaart gebracht?
 • wat is de rol van de voorgeschiedenis hierbij? En hoe kun je die integreren?
 • waaraan voldoet adequate rapportage? En voor wie schrijf je die eigenlijk?

Werkwijze
Voorafgaand aan elke cursusdag bestudeer je de literatuur én werk je in de online leeromgeving aan opdrachten: zelftests, discussievragen en meer. Voorafgaand aan bijeenkomst drie kijk je een online webinar. Tijdens de cursusdag geven de docenten presentaties en illustreren de theorie door bespreking van praktische instrumenten, interventies en casuïstiek. Jouw eigen casuïstiek speelt een belangrijke rol in deze cursus.

Per bijeenkomst moet je rekening houden met 6 uur huiswerk- en literatuurvoorbereiding.

100% online
Deze cursus wordt 100% online georganiseerd. Alle lesdagen volg je dus vanuit huis. Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

 

Voor wie
 • ben je orthopedagoog of psycholoog?
 • ben je werkzaam in het VO, VSO of SWV VO-VSO?
 • heb je enige ervaring in diagnostiek en/of begeleiding van leerlingen met dyslexie in het VO?
 • in jouw werksituatie moet je een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren of een aanzet tot dyslexiebeleid geven.

In deze cursus leer je actuele inzichten en praktische vaardigheden voor signalering, diagnostiek en begeleiding van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie. Ook worden denkkaders aangereikt waarmee je de ondersteuning van leerlingen kunt monitoren en een adequaat dyslexiebeleid kunt vormgeven in jouw organisatie.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • beschik je over recente inzichten en praktische vaardigheden betreffende signalering, diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs;
 • kun je onderscheid maken tussen (lichte) lees-en spellingsproblemen en dyslexie;
 • heb je praktische vaardigheden ontwikkeld voor diagnostiek en rapportage;
 • kun je de ondersteuning van leerlingen met dyslexie op een VO-school monitoren;
 • heb je inzicht in de aanknopingspunten voor adequaat dyslexiebeleid.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
07 nov 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Donderdag 7 november 2024 09:30 – 16:30 Online
Donderdag 21 november 2024 09:30 – 16:30 Online
Donderdag 12 december 2024 09:30 – 16:30 Online

 

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo