Reflectie en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
 • een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren

Reflectie en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
Beschrijving

Het professioneel vormgeven van intervisie, werkbegeleiding en supervisie
Een leven lang leren, als individu, als organisatie en in zelforganiserende teams. Mooie woorden die een ambitie vertegenwoordigen. Maar hoe komen professionals en teams tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei? Het werken in de mensgerichte beroepen vraagt om diepgaande reflectie en inzichten. Wat is er nodig om zelf in ontwikkeling te blijven en anderen hierin te begeleiden?

In deze cursus leer jij hoe je intervisie, werkbegeleiding en vakinhoudelijke supervisie professioneel vormgeeft. We gaan in op de werkzame mechanismen van leren en ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van een gefaseerd model dat je stap voor stap vaardiger en competenter maakt bij het inzetten van reflectie om het beroepshandelen te verstevigen.

Met de kennis vanuit onder andere begeleiding, coaching, supervisie en intervisie bouw je aan jouw rol. Je zorgt voor een veilig leerklimaat waarin professionals zelf regie en verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Via jouw begeleiding ontstaat een nieuwe manier van samenwerken en communiceren en draag je bij aan een duurzame ontwikkeling van professionals, op een methodische manier.

Na deze basiscursus is er de mogelijkheid om de verdiepingscursus Leren en ontwikkeling begeleiden te volgen. In deze verdiepingscursus staat het team en de organisatie centraal. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om een stevig leerklimaat te ontwikkelen voor teams en
organisaties.

Na het afronden van deze cursus en de vervolgcursus Leren en ontwikkeling begeleiden ben je expert als het gaat over volwassen leren. Jij weet als ontwikkelingskundige wat professionals nodig hebben om een continue ontwikkeling in organisaties te bewerkstelligen en behouden.

Lees hier het interview met Adrianne over ontwikkelingskunde
Als organisatie moet je professionals begeleiden bij het richting geven aan hun eigen leerproces

Kernpunten:

 • een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen;
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen;
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten;
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie;
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren;
 • na het succesvol afronden van deze basiscursus kun je toetreden tot het Gilde van Ontwikkelingskundigen.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klasikaal, online en informeel leren en ontwikkelgroepen/intervisie
 • het bordspel Ontwikkelingskunde ©
 • geaccrediteerd certificaat
 • uitgebreide lunch

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 18,5 uur
 • E-learning | 3,5 uur
 • Zelfstudie | 18 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVO-OG*/NIP K&J 517586 24 (overige taken: 24, extra literatuurstudie: 14)
NVO-beroepsgerelateerde scholingen 528233 26,5 OG herregistratie
NIP A&O A&G 555792 in aanvraag
Registerplein 528233 40,0 (deskundigheidsbevordering Clientondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk Werk, Psychodiagnostisch Werkenden en Sociaal Agogen)
SKJ 517586 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.
*De cursus telt mee als niet-geaccrediteerde scholing in het kader van herregistratie supervisoren

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• je 100% van de online uren hebt doorlopen
• je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Werkwijze
Het didactische principe van deze cursus is ervaringsleren. Het leren van eigen ervaringen staat centraal en eigen regie over je leerproces is essentieel.

De cursus bestaat uit drie cursusdagen. Ter voorbereiding op elke cursusdag lees je literatuur. Daarnaast doorloop je voor elke cursusdag een e-learning. Hierin krijg je theoretische basiskennis, video-oefeningen, discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof begrijpt. Let op: dit vraagt al voorbereidingstijd vóór de eerste lesdag.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten gaan we veel praktisch en ervarend aan de slag, met de theorie die je vooraf bestudeerd hebt.

Op dag twee en drie is er aan de randen van de dag (’s ochtends de helft van de groep, ’s middags de helft van de groep) een begeleide ontwikkelgroep. Deze is volledig gericht op ervaringsleren: je ervaart dan in de les zelf hoe het is om deelnemer te zijn van een ontwikkelgroep, die jij zelf (in de toekomst) leidt.

Na afloop van de cursusdag ga je in jouw praktijk aan de slag. Daarvoor is het belangrijk dat je twee groepen (van minimaal 4 personen) begeleidt in hun leren, parallel aan het volgen van deze cursus

09.00 – 11.00 uur |Ontwikkelgroep 1
11.00 – 15.00 uur |Inhoudelijke elementen, plenair
15.00 – 17.00 uur |Ontwikkelgroep 2

Bordspel Ontwikkelingskunde ©

Het bordspel Ontwikkelingskunde © is ontwikkeld om abstracte begrippen als ‘leren’ en ‘ontwikkelen’ tastbaar en visueel te maken. Het geeft richting en duidelijkheid in de stappen die nodig zijn in je eigen leerproces, dat van de ander én dat van het team. Als cursist ervaar je het bordspel  zelf door ermee aan de slag te gaan en in de intervisie/ontwikkelgroep. Je wordt in deze cursus getraind om het bordspel zélf in te zetten in jouw werkpraktijk.

Je ontvangt het bordspel tijdens de eerste cursusdag want dit is inbegrepen bij de cursusprijs.

Voor wie

Voor wie is reflectie en ontwikkeling begeleiden interessant? Je bent een hbo- of wo-professional en:

 • begeleidt individuen en / of teams door intervisie, supervisie, coaching of werkbegeleiding of ambieert deze rol
 • wil ‘leren en ontwikkelen’ in jouw organisatie professioneel vormgeven

Voor deelname aan de cursus is het vereist dat je tijdens de cursus een oefenplek hebt of creëert waarin je een groep van minimaal 4 personen begeleidt.

De basiscursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden en de verdiepingscursus Leren en ontwikkeling begeleiden lenen zich bij uitstek om incompany te organiseren. Je leert en werkt dan tenslotte samen met collega’s, al dan multidisciplinair, aan een nieuw en lerend systeem. De kennis en vaardigheden pas je samen direct toe in jullie werkpraktijk en samen maak je de vertaling en implementatie naar wat er nodig is voor een ontwikkelingsgericht(er) beleid in jullie team of organisatie.

Lees hier meer over onze verschillende incompany mogelijkheden

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • weet je hoe leerprocessen werken en kun je deze stimuleren;
 • ken je verschillende technieken om tot effectieve reflectie te komen;
 • kun je een prettig leerklimaat scheppen waar professionals optimaal tot bloei komen;
 • kun je jouw senior begeleidingsrol professioneel vormgeven.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
22 okt 2024
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Dinsdag 22 oktober 2024 09:00 – 17:00 Amersfoort
Dinsdag 19 november 2024 09:00 – 17:00 Amersfoort
Dinsdag 10 december 2024 09:00 – 17:00 Amersfoort
Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

De dagen waren goed gevuld, maar de afwisseling tussen theorie en praktische oefeningen, zorgden ervoor dat ze omvlogen. Adrianne is een bevlogen docent, die in alles laat merken waar ze enthousiast over is, en dat ook kan overbrengen op haar cursisten. De manier waarop ze leidinggeeft aan de ontwikkelgroepen wekt vertrouwen, laat ervaren waar de kracht in zit, en maakt enthousiast om er zelf mee aan de slag te gaan. Het meest enthousiast ben ik over het bordspel, waarmee we een prachtig instrument in handen hebben om de intervisie-momenten op een goede manier vorm te geven. In plaats van dat op inhoudelijk niveau een casus wordt besproken, staat de professional als persoon centraal. Dat zorgt voor persoonlijke groei en dat komt de kwaliteit van onze diensten ten goede. Ik zie op de werkvloer een ontwikkelcultuur ontstaan, waardoor het voor collega’s normaal wordt om zich kwetsbaar op te stellen. Collega’s durven de dingen waar ze minder goed in zijn te delen, zodat ze van anderen kunnen leren en daardoor zelf als professional sterker worden.

Annelien
8 mei 2024

Het inspireert om op een creatieve manier kennis te delen, bijvoorbeeld tijdens een kennislunch, en het bordspel te gebruiken tijdens onze intervisiemomenten. Dit geeft me energie en helpt me om structuur aan te brengen in mijn reflectie. Ik merk dat ik meer focus op groei en nieuwe uitdagingen, in plaats van snelle oplossingen. Het stimuleert me om de ontwikkeling van mijn collega's te zien en te waarderen, wat onze band versterkt en ons werkplezier vergroot.

Peter
8 mei 2024

Ik vond het sterk aan de cursus dat er zoveel verbinding gezocht werd tussen de docent en de groep en het daarbij behorende werkveld. Ook is het krachtig dat er met concreet materiaal gewerkt werd, en dat er continu naar de toepassing van theorie werd gezocht. De cursus kon écht eigen gemaakt worden, met daarbij een ontwikkelplan voor onze organisatie. Het is heel mooi als je dat achteraf mee kan nemen.

Anoniem
24 april 2024

Ik vind het boek van Adrianne in deze cursus krachtig omdat het een visie combineert met krachtige werkvormen.

Daphne Wiersma
20 maart 2024

Heel bruikbaar voor veel mensen en organisaties, uitgelegd in heldere en duidelijke taal

Hanneke Sleeuwenhoek
20 maart 2024

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur

Motiverende hulpverlening

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur

Persoonsgericht en waarderend trainen

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
Bekijk het hele cursusaanbod

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo