PAO Psychologie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.pao.nl
Telefoonnummer: 085 – 4879310
Email: info@pao.nl
Postadres: Postbus 24004 / A163, 3502 MA UTRECHT

Persoonsgegevens die wij verwerken
PAO Psychologie verwerkt je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten.  Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of als jouw bedrijf je middels een overeenkomst een Incompany cursus van PAO Psychologie aanbiedt. PAO Psychologie verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk volgens de geldende privacyregels. Bij de inschrijving van een cursus kun je een vakje aanvinken dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het verwerken van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij ze verwerken:
– Voor- en achternaam (voor het kunnen inschrijven voor een cursus, webinar of opleiding, deelname en certificering)
– Adresgegevens (voor het opsturen certificaat en factuur)
– Telefoonnummer (i.v.m. vragen die betrekking hebben op de scholing)
– E-mailadres (i.v.m. vragen over de scholing, informeren over cursus en certificering, toegang tot de online leeromgeving, versturen nieuwsbrief)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie per email en telefonisch, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend:
o Lidmaatschap en registratienummer bij een beroepsvereniging (voor het invoeren van de presentie en certificering)
o Functietitel (bepalen of je geschikt bent voor de cursus)
o Werkgever en adres werkgever (om de betaling te kunnen verwerken mits deze via werkgever verloopt)
o Bankrekeningnummer (om de betaling te kunnen verwerken)
o Geboortedatum, doopnamen, meisjesnaam, titel en geboorteplaats (voor het verstrekken van een CPION-diploma van de opleiding Post-HBO zorg en onderwijs aan kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen)

PAO Psychologie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

PAO Psychologie verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pao.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PAO Psychologie bewaart bovengenoemde persoonsgegevens 5 jaar in de cursusadministratie. Na 5 jaar worden ze handmatig verwijderd (door de persoonsgegevens handmatig te anonimiseren). In de online leeromgeving, A New Spring, worden je gegevens automatisch verwijderd na 30 dagen (online seminars), 90 dagen (online trainingen) of 1 jaar (reguliere trainingen).

Delen van persoonsgegevens met derden
PAO Psychologie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– Wij verstrekken voor- en achternaam en mailadres aan de docent om de presentie tijdens de cursus te kunnen noteren en om informatie te kunnen delen en geven in de online-leeromgeving (je gegevens zijn zichtbaar in de omgeving tot 1 jaar na toevoegen van de docent en/of de cursist).
– Tevens verstrekken wij jouw voor- en achternaam en adresgegevens met de boekhouder om de facturen juist te kunnen verwerken in ons boekhoudsysteem.
– Partners in het faciliteren van onze online leeromgeving verstrekken wij voor- en achternaam en mailadres om je reminders, inloggegevens en correspondentie in de online leeromgeving te kunnen sturen.
– Servicedeskmedewerkers van onze partner, die de cursusadministratie beschikbaar stelt, kunnen je inschrijfgegevens zien bij het oplossen van verstoringen of aanbrengen van door ons gevraagde wijzigingen in het systeem.
– Accreditatiemedewerkers van beroepsverenigingen die PE-online raadplegen kunnen voor- en achternaam en registratienummer bij een beroepsvereniging zien, om vragen vanuit PAO Psychologie met betrekking tot de presentie te kunnen beantwoorden.
Waar nodig sluiten wij een Verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PAO Psychologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PAO Psychologie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PAO Psychologie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pao.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jouw geboortedatum en laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PAO Psychologie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PAO Psychologie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: via 085-4879310 of info@pao.nl.

logo