Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • toepassingen met individuele begeleidingstrajecten, teams en professionals
 • sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Beschrijving

Pas oplossingsgerichte gespreksvoering  toe in de coaching en begeleiding van professionals en teams
Begeleid of adviseer jij, op inhoudelijk gebied, andere professionals? Wil jij hen op een oplossingsgerichte manier begeleiden, coachen of adviseren en hen aanleren hoe zij op eigen kracht problemen kunnen oplossen?

Tijdens deze cursus breid je jouw vaardigheden met betrekking tot de oplossingsgerichte benadering uit, onder andere met oplossingsgerichte gespreksvoering. Daarnaast verdiep je je specifiek in toepassingen in coaching- en/of adviestrajecten. Zo ga je aan de slag met casuïstiek van de werkvloer zoals ontwikkelvragen of uitdagingen individuen of teams van professionals.  

Als gedragskundige fungeer je vaak als inhoudelijk begeleider of adviseur voor andere professionals. Je hebt inhoudelijk een sturende functie met een bepaalde mate van eindverantwoordelijkheid, terwijl je soms geen of nauwelijks contact hebt met de cliënt. Het is dus essentieel dat je de medewerker die wél cliëntcontact heeft op zo’n manier coacht en adviseert dat deze een optimaal resultaat bereikt in het contact met de cliënt.

Bij de oplossingsgerichte methodiek staat niet het probleem dat een medewerker inbrengt centraal, maar datgene waar de medewerker op wil uitkomen met de client of de situatie die hij inbrengt. Door oplossingsgericht te coachen en te “adviseren”, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de vaardigheden en kennis van de medewerker zelf. Dat zorgt voor een toename in betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen. Daarnaast kijk je vanuit de oplossingsgerichte benadering naar wat er al goed gaat en welke capaciteiten een professional nog sterker in kan zetten om tot een positief resultaat te komen. Door dicht bij de belevingswereld van de cliënt te blijven, wordt deze aanpak als persoonlijk, respectvol en zeer effectief ervaren.  

Lees het interview met Esther de Wolf & Paul van den Berg over de oplossingsgerichte benadering.

Sta je nog aan het begin van Oplossingsgerichte professionalisering, kijk dan eens bij onze basiscursus.

Kernpunten:

 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • met aandacht voor begeleiding van individuele professionals en de teambenadering

Prijs inclusief:

 • toegang tot de digitale leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken en indien de cursus op locatie plaatsvindt: lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 13 uur
 • E-learning | 6 uur
 • Zelfstudie | 6 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVO-OG*/NIP K&J 559326 In aanvraag
NIP A&O A&G 559326 In aanvraag
LV POH GGZ 559326 25,0
SKJ 559326 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
FGzPt 559326 In aanvraag
VGCt 559326 In aanvraag
NVP 559326 In aanvraag
NIP ELP 559326 In aanvraag
BPSW 559326 In aanvraag
Registerplein 559326  19,0 (Clientondersteuners, Ervaringsdeskundigen, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker)

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1 | Toepassen oplossingsgerichte gespreksvoering en (coaching-)technieken bij professionals
Na afloop van deze bijeenkomst:

 • heb je geoefend met het structureren van een oplossingsgericht coach-gesprek  
 • kun jij als coach aansturen op de gewenste situatie waarbij de coachee de verantwoordelijkheid behoudt  
 • laat jij hoop, motivatie en betrokkenheid gedurende sessies bij de coachee groeien 
 • heb je geleerd hoe om te gaan met weerstand vanuit de coachee en deze om te buigen naar een gewenst verhaal
 • kun jij een verandering faciliteren richting de gewenste situatie

Bijeenkomst 2 | Oplossingsgericht werken met teams en overleggen
Na afloop van deze bijeenkomst:

 • kun je diverse oplossingsgerichte technieken toepassen bij het begeleiden van teams  
 • ben je in staat tijdens een overleg weerstand om te buigen naar samenwerking  
 • kun je samen met de betrokkenen uiteenlopende wensen verzamelen en richten op één gezamenlijk doel  

Werkwijze
Deze cursus is blended, dat betekent dat je jouw kennis en vaardigheden op drie verschillende methoden ontwikkelt:

 • Ter voorbereiding op de cursusdagen lees je de literatuur, pas je geleerde kennis toe jouw praktijk, en kijk je hier kritisch op terug. Dit valt onder (offline) huiswerkuren. 
 • Daarnaast volg je voorafgaand aan elke cursusdag e-learning elementen. Tijdens deze e-learning krijg je theoretische kennis aangereikt door middel van webinars en/of theoriepresentaties (sommigen zijn Engelstalig en niet ondertiteld), ontwikkel je jouw eigen visie op Oplossingsgericht werken door de discussie aan te gaan en de kennis te vertalen naar jouw eigen werkpraktijk. 
 • Hierdoor kunnen onze klassikale bijeenkomsten in het teken gezet worden van een korte bespreking van de theorie om vervolgens aan de slag te gaan met het toepassen van de geleerde kennis en het oefenen van oplossingsgerichte technieken.

Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van ongeveer 3 uur per bijeenkomst voor het huiswerk (literatuurstudie en toepassingsopdrachten).

Flipping the classroom
Dit houdt in dat de theorie niet in de klas, maar voorafgaand aan de cursusdag via e-learning gedeeld wordt. Zo blijft er klassikaal meer ruimte over voor oefenen, doen en ervaren. Onderzoek toont aan dat deze manier van lesgeven leidt tot beter leerresultaten en meer betrokkenheid dan een traditionele opzet, waarin theorie klassikaal aangeboden wordt.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie
 • Heb jij een WO- of HBO-diploma op zak en wil jij jouw huidige kennis en vaardigheden op het gebied van Oplossingsgerichte gespreksvoering verdiepen en verbreden?
 • Daarbij heb je een basiscursus oplossingsgerichte therapie of oplossingsgericht werken gevolgd*
  Dan ben je van harte welkom in onze cursus!

*Heb je deze cursus langer dan 6 jaar geleden gevolgd? Dan gaan we ervan uit dat je met enige regelmatig oplossingsgericht werkt in jouw praktijk, dus dat je de basiskennis en vaardigheden paraat hebt.

In deze cursus breiden wij voort op de basisprincipes van oplossingsgericht werken. Deze, en onze andere verdiepingscursussen, sluiten naadloos aan op onze basiscursus. Ben je (vrij) nieuw met deze benadering, dan raden we je aan eerst een stevige basis te genereren. Wil je een cursus oplossingsgericht werken volgen, maar twijfel je welke cursus past bij jouw situatie en wensen? Kijk dan eens hier voor de andere oplossingsgerichte cursussen van PAO of neem contact met ons op via info@pao.nl.

Heb je de basiscursus Oplossingsgerichte therapie bij PAO gevolgd, dan bieden we je een gereduceerd tarief op het volgen van één van onze verdiepingscursussen. Geef bij jouw inschrijving aan dat je de basiscursus hebt gevolgd en krijg 10% korting op de vervolgcursus.

Er wordt gebruik gemaakt van Engelstalig materiaal, beheersing van de Engelse taal is nodig.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat medewerkers en professionals oplossingsgerichte te coachen
 • heb je jouw kennis en vaardigheden over oplossingsgerichte gespreksvoering uitgebreid en verdiept
 • ben je in staat overleggen, MBO’s, intervisies en supervisies op oplossingsgerichte wijze te begeleiden of voor te zitten
 • ben je in staat op een oplossingsgerichte manier om te gaan met je deskundigheid en adviezen
 • heb je jouw visie op oplossingsgericht werken verder ontwikkeld en eigen gemaakt
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
21 nov 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Esther de Wolf

donderdag 21 november 2024 Utrecht
donderdag 19 december 2024 Utrecht
Startdatum
22 mei 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Esther de Wolf

donderdag 22 mei 2025 Utrecht
donderdag 5 juni 2025 Utrecht
Startdatum
21 mei 2026
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Esther de Wolf

donderdag 21 mei 2026 Utrecht
donderdag 4 juni 2026 Utrecht

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Ik heb in het verleden een basiscursus Oplossingsgerichte therapie/werken gevolgd, past deze cursus bij mij?

Onze verdiepingscursussen blikken kort terug op de basisprincipes van Oplossingsgerichte therapie en duiken dan de verdieping in. Wanneer je in het verleden al een basiscursus hebt gevolgd, zul je goed mee kunnen komen. Je kunt zelf kiezen voor een specialisatie die bij je past.

PAO’s verdiepingscursussen zijn ontworpen om naadloos aan te sluiten op onze eigen basiscursus. Wanneer het al een tijdje geleden is dat je hebt geleerd over, of gewerkt met de oplossingsgerichte benadering dan kan het nodig zijn zelf weer in de lesstof te duiken of om ervoor te kiezen de basiscursus te volgen zodat je alle kennis en actuele ontwikkelingen paraat hebt.

Ik heb nog geen kennis van de oplossingsgerichte benadering, mag ik dan toch direct de verdiepingscursus volgen?

Nee, dat is helaas niet aan te raden.

Buiten het ophalen van aanwezige kennis, wordt er geen theorie meer gedeeld over de basisprincipes van Oplossingsgerichte therapie. Dat betekent dat je tijdens de verdiepingscursussen niet kunt teruggrijpen op aanwezige kennis of de basisvaardigheden. Hierdoor zal de achtergrond van de groep cursisten te ver uit elkaar komen te liggen, wat het leerproces belemmert.

Ik heb de basiscursus Oplossingsgerichte therapie bij PAO gevolgd, krijg ik nu korting?

We willen je inderdaad graag korting geven wanneer je een basis- en verdiepingscursus bij ons volgt. Geef bij jouw inschrijving aan dat dit in jouw geval van toepassing is. We berekenen dan een gereduceerd tarief met 10% korting op de cursusprijs van de verdiepingscursus.

Relevante cursussen

Bekijk het hele cursusaanbod
Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo