Cursus Zorg voor mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling

Cursus Zorg voor mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
Beschrijving

Leergang voor gedragswetenschappers (LACCS-programma)
Bij mensen met matig tot ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is er sprake van ernstige verstandelijke beperkingen in combinatie met motorische, zintuigelijke en/of medische problematiek. Zij vormen een heterogene groep, qua mogelijkheden, belemmeringen en behoeften. Mede hierdoor is het niet eenvoudig om de zorg, begeleiding en onderwijs vorm te geven. Ideeën, instrumenten en methoden die voor andere groepen bruikbaar zijn, zijn bij deze groep vaak niet direct toepasbaar. En de vraag welke behoeften deze mensen hebben is niet eenvoudig te beantwoorden.

Gedragswetenschappers die betrokken zijn bij kinderen of volwassenen met matige en ernstige verstandelijke beperkingen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het geven van vorm en inhoud aan de zorg, begeleiding en (in toenemende mate) ook onderwijs. En daarmee voor het ‘handen en voeten geven’ aan kwaliteit van leven. In de universitaire opleidingen is nauwelijks praktisch toepasbare aandacht voor deze problematiek van deze doelgroep.

Door deel te nemen aan deze leergang kun je je als gedragswetenschapper specialiseren op dit gebied. De leergang heeft een brede opzet en richt zich op alle aspecten van de ondersteuning aan mensen met matige en ernstige beperkingen waarmee je te maken krijgt.

Centraal staat het LACCS-programma. In de zorg en het onderwijs voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking streeft het LACCS-programma naar een ‘Goed Leven’.

Je brengt verdieping aan door steeds de verbinding te leggen met de casussen die je zelf inbrengt. Daarbinnen worden allerhande recente wetenschappelijke inzichten behandeld.

In samenwerking met het EMG Platform, kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met EMB, organiseert PAO niet alleen deze opleiding maar ook een post-hbo opleiding voor begeleiders en een post-hbo voor leerkrachten. Meer dan 300 cursisten zijn in de afgelopen negen jaar enthousiast en geïnspireerd geraakt door de inhoud van deze opleidingen.

Lees het interview met Karin de Geeter en Kirsten Munsterman ‘LACCS – Een goed leven voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen’

Kernpunten:

 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding, behandeling;
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 54 uur
 • E-learning | 6 uur
 • Zelfstudie | 54 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 519686 55,0 herregistratie
19,5 opleiding – behandeling
27,0 opleiding – diagnostiek
8,5 opleiding – overige taken
13,5 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 519686 55,0 herregistratie
19,5 opleiding – behandeling
27,0 opleiding – diagnostiek
8,5 opleiding – overige taken
13,5 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 519686 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

De toetsing gebeurt aan de hand van een viertal huiswerkopdrachten die worden beoordeeld door de hoofddocent.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

LACCS-programma
Centraal staat het LACCS-programma. In de zorg en het onderwijs voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking streeft het LACCS-programma naar een ‘Goed Leven’. In de praktijk geven we dit handen en voeten door het werken vanuit het LACCS-huis. De kamers in het LACCS-huis zijn: ontwikkelingsdenken; LACCS-waarden en LACCS-gebieden. In het dak zit methodisch werken. Op basis van LACCS-waarden kunnen we nagaan in hoeverre ‘Goed Leven’ voor de cliënt in orde is, en waar dit aandacht vraagt.
Vormgeven van een ‘Goed Leven’ vraagt kennis over lichamelijk welzijn; alertheid; contact; communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Als basis voor het werken (grondhouding) gaan we uit van ontwikkelingsdenken.

Cursusopbouw
De cursus bestaat uit 9 cursusdagen.
Ter voorbereiding op de cursusdagen lees je literatuur en maak je e-learning opdrachten, zoals het bekijken van video’s met kijkvragen, het beantwoorden van stellingen en vragen, en discussiëren met mede-cursisten.

De cursusdagen bestaan uit een mix van het op een interactieve manier kennis en kaders aangereikt krijgen en praktisch aan de slag gaan. Je speelt zelf een actieve rol tijdens deze opleiding, onder andere door de inbreng van eigen casussen waar je het geleerde direct op toepast.
Na afloop van de cursusdag werk je steeds aan een aantal toepassingsopdrachten.

Je moet rekenen op circa zes uur huiswerk (literatuurstudie en opdrachten) per bijeenkomst.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Ben jij psycholoog, (ortho)pedagoog of gedragswetenschapper? Werk jij in de zorg voor of onderwijs aan mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen. Dan zien we je graag in deze cursus.
Een academische vooropleiding tot pedagoog of psycholoog is een vereiste.
Geen universitaire opleiding? Kijk dan eens naar de post-hbo opleiding ‘ondersteuning bij ernstig meervoudige beperkingen’.

Resultaat

Na afloop van deze leergang…

 • heb je inzichten en vaardigheden ontwikkeld voor de diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs van mensen met EMB, vanuit het LACCS-programma;
 • heb je kennis opgedaan over ‘het ontwikkelingsdenken’, een wetenschappelijk onderbouwde maar praktische manier om naar het niveau van cliënten of leerlingen te kijken;
 • heb je een brede visie op een goed leven voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking;
 • ken je alle onderdelen en de samenhang ertussen van het LACCS-programma;
 • kun je de onderdelen van het LACCS-programma toepassen in je dagelijkse praktijk;
 • kun je vanuit de LACCS-visie keuzes maken bij dilemma’s die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt;
 • weet je hoe je samen kunt werken (met een team, overige disciplines, verwanten) binnen het LACCS-programma.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
03 sep 2024
Locatie
Zwolle
Beschikbaarheid
Vol
dinsdag  3 september 2024 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 8 oktober 2024 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 12 november 2024 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 14 januari 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 11 februari 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 4 maart 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 25 maart 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 15 april 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 13 mei 2025 10:00 – 17:00 Zwolle

Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center

Startdatum
01 apr 2025
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag 1 april 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 17 april 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 8 mei 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 27 mei 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 17 juni 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 1 juli 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 9 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 23 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 7 oktober 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort

Amersfoort, sep Eenhoorn Meeting Center

Startdatum
16 sep 2025
Locatie
Zwolle
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag  16 september 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
vrijdag 10 oktober 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 11 november 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 25 november 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 9 december 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 8 januari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 27 januari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 10 februari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 3 maart 2026 10:00 – 17:00 Zwolle

Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center

Reviews

Inspirerend en meteen toepasbaar!

Angela Ebberink
1 juli 2021

Heel fijn hoe in de cursus steeds de link wordt gelegd naar hoe het is mee te nemen in de praktijk.

anoniem
25 maart 2021

Erg interessant en erg enthousiaste docenten. Ik heb er heel veel van geleerd.

anoniem
16 maart 2021

Praktische en inzicht gevende cursus!

Anoniem
20 oktober 2020

Waardevol

Anoniem
9 oktober 2020

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo