Inschrijving
Na ontvangst van jouw inschrijving (inschrijven kan uitsluitend via onze website) ontvang je als deelnemer een bevestiging per email hiervan. Jouw aanmelding is daarmee definitief, en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen. Er kan een toelatingsprocedure verbonden zijn aan een cursus.

Factuur
Je kunt de cursuskosten betalen per overboeking via een factuur. De factuur ontvang je omstreeks de startdatum van de cursus met de cursuskosten inclusief arrangementskosten en kosten online leeromgeving. Deze kosten zijn btw-vrijgesteld. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

We versturen de factuur altijd naar het emailadres van de deelnemer. Wil je dat jouw werkgever (een deel) betaalt? Dan kun je er zelf voor zorgen dat de factuur op de goede plek terechtkomt.

Wil je in termijnen betalen? Dit kan als je dit aangeeft bij jouw inschrijving. Aan betaling in termijnen zijn administratiekosten verbonden: 25 euro per termijn. De eerste termijn voldoe je altijd uiterlijk rond de startdatum van de cursus en de laatste termijn betaal je uiterlijk vóór de laatste cursusdag.

Volg je een on demand webinar of on demand online training? Dan betaal je via iDeal of met een creditcard en start je direct. In de online leeromgeving vind je vervolgens een bewijs van betaling.

Annuleren
Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.
De cursist van een open inschrijving (zijnde consument) heeft 14 dagen bedenktijd en het recht om binnen deze termijn de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden.
Tot acht weken voor de uitvoeringsdatum wordt 95 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de uitvoering geldt een restitutie van 50% van het overeengekomen cursusgeld.
Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de uitvoering geldt geen mogelijkheid tot restitutie, de cursist is het volledige, overeengekomen cursusgeld verschuldigd.
Het is mogelijk om bij verhindering een geschikte vervanger te sturen.
Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van jouw deelname wordt eveneens de volledige cursusprijs in rekening gebracht. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.
Wanneer een cursist zijn deelname annuleert, maar in de toekomst alsnog de cursus wil volgen, wordt in overleg gekeken naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten, aanvullend op bovenstaande voorwaarden.

Annuleren cursus op locatie Nederlandse Antillen
Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.
De cursist van een open inschrijving (zijnde consument) heeft 14 dagen bedenktijd en het recht om binnen deze termijn de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden.
Tot 16 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 95 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 16 en 8 weken voor aanvang van de uitvoering geldt een restitutie van 50% van het overeengekomen cursusgeld.
Bij annulering minder dan 8 weken voor aanvang van de uitvoering geldt geen mogelijkheid tot restitutie, de Opdrachtgever is het volledige, overeengekomen cursusgeld verschuldigd.
Het is mogelijk om bij verhindering een geschikte vervanger te sturen.
Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van jouw deelname worden eveneens de volledige cursusprijs alsmede volledige arrangementskosten in rekening gebracht (75 euro zonder lunch en 95 euro met lunch). Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

Webinar of online training
Na betaling van een webinar of 100% online training heeft de cursist geen recht op teruggave van de cursuskosten. Voor een 100% online training of webinar is PAO Psychologie tevens verplicht om btw in rekening te brengen (NB. Online cursussen zijn, net als klassikale cursussen vrij van btw).

Wijziging of annulering door PAO Psychologie
PAO Psychologie behoudt zich het recht voor om bij geringe deelname of in geval van overmacht de uitvoering online te verzorgen, wijzigingen in de uitvoering aan te brengen en om tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bij onvoldoende deelname de uitvoering van de training te annuleren.

Accreditaties
PAO Psychologie streeft ernaar om de status en het aantal punten van de verschillende accrediterende beroepsverenigingen zo accuraat mogelijk op de website te vermelden. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en we verwijzen je altijd naar PE-online of ander relevant platform voor de actuele status van de accreditatie-aanvraag en het aantal verstrekte accreditatiepunten

Privacy
Bij PAO Psychologie staat kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit is een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens conform de geldende privacy wetgeving. PAO Psychologie verwerkt jouw gegevens daarom met zorg. Hoe wij dit doen kun je lezen in onze privacyverklaring.

Klachtenregeling
PAO Psychologie wil graag dat je tevreden bent met onze dienstverlening. Helaas kunnen misverstanden ontstaan of fouten gemaakt worden. Ben je ontevreden? Dan lossen wij dit graag zo snel en goed mogelijk op. De eerste stap in deze situatie is een goed gesprek. Wij adviseren je daarom om eerst contact op te nemen met de docent (met name als het een inhoudelijke klacht betreft) of de verantwoordelijke programmamanager. Als jouw probleem na dit gesprek niet is opgelost of als je klacht zich niet leent voor een gesprek, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen bij mevrouw M. Wensink. Zij is eigenaar van PAO Psychologie. Binnen twee weken krijg je een bericht van ontvangst van de klacht.
Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, word je binnen vier weken na de ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
Is de klacht daarna niet naar tevredenheid afgehandeld, kun je je wenden tot een onafhankelijke derde, te weten de heer Cor Vink. Wil je zijn contactgegevens? Vraag deze dan op via info@pao.nl. Alle partijen beschouwen het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend; eventuele consequenties voor PAO Psychologie worden snel afgehandeld.
Je hebt zes maanden de tijd om jouw klacht in te dienen. Deze zes maanden gaan in op het moment dat jouw klacht ontstaat. Wij handelen jouw klacht binnen 6 weken af. Mocht het langer duren, dan ontvang je hierover tijdig bericht. Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld door een onafhankelijke medewerker die zelf niet bij het gedrag die tot de klacht heeft geleid, betrokken is.
PAO Psychologie registreert de klacht, de achtergronden, de doorlooptijden, de uitkomsten en de wijze van afhandeling en bewaart deze gedurende een jaar.
De klachtenregeling is voor iedereen beschikbaar op pao.nl.

Eigendomsrecht en copyright
Het eigendomsrecht van de gebruikte materialen door de docent (zoals het draaiboek en hand-outs) ligt bij PAO Psychologie. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht en eventuele licenties van de artikelen en het cursusmateriaal berusten bij PAO Psychologie. Copyright van de artikelen ligt bij de uitgeverij en/of auteur.

Certificaat
Door een presentielijst houden we jouw aanwezigheid bij. Je ontvangt een certificaat met eventuele accreditatiepunten wanneer je minimaal 90% aanwezig bent geweest, actief hebt deelgenomen aan de cursus en een voldoende beoordeling hebt behaald voor de toetsing(en).

logo