Behandeling van perinataal trauma en verlies

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan
 • Online leer je de theorie, klassikaal ligt de focus op oefenen, casuïstiek en samen leren
 • Docent met veel ervaring en dus praktijkcasussen over behandeling bij psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte

Behandeling van perinataal trauma en verlies

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur

Beschrijving

Werken aan herstel en hechting met EMDR, cognitieve gedragstherapie en het lichaam. Er is steeds meer aandacht voor de emotionele impact van zwangerschap en geboorte op het leven van een vrouw en haar partner. 10 Tot 20% van de vrouwen ontwikkelt psychische klachten in deze kwetsbare periode. Aan deze klachten kunnen traumatische ervaringen of een verlies ten grondslag liggen.

Als vrouwen eenmaal de stap hebben gezet naar hulp, dan is het voor velen van hen belangrijk dat de behandelaar affiniteit heeft met en kennis heeft van perinataal trauma en verlies. Werk jij in de basis- of specialistische GGZ? Dan is het waardevol om nascholing te volgen op het gebied van perinatale psychotherapie zodat er een ruim aanbod van gespecialiseerde praktijken voorhanden is waar (zwangere) vrouwen met hun baby en partner terecht kunnen.

In deze specialistische nascholing leer je hoe je vrouwen kunt behandelen die trauma en verlies hebben meegemaakt in de aanloop naar een zwangerschap, in de zwangerschap, rondom de bevalling of in de kwetsbare fase na de geboorte van hun baby.

We gebruiken daarbij cognitieve gedragstherapie en EMDR, maar hebben ook aandacht voor lichaamsgerichte interventies en hechtingsgerichte oefeningen.

In de cursus neemt de therapeutische relatie een belangrijke plaats in en komt het gehele behandelproces aan bod: van de intake en het opstellen van een behandelplan, tot het uitvoeren van de behandeling en het voorbereiden op een nieuwe bevalling.

De nascholing richt zich op de behandeling van de vrouw, maar er is ook aandacht voor de (ongeboren) baby en de partner.

Lees hier het interview met Simone over de behandeling van perinataal trauma: ‘Het is heel bijzonder om in deze mooie, maar ook kwetsbare fase een tijdje mee te mogen lopen’. 

Kernpunten:

 • behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies;
 • met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby;
 • naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan;
 • online leer je de theorie, klassikaal ligt de focus op oefenen, casuïstiek en samen leren;
 • docent met veel ervaring en dus praktijkcasussen over behandeling bij psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat;
 • uitgebreide lunch.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 20,25 uur
 • E-learning | 6 uur
 • Zelfstudie | 18 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J / NVO-OG* 504334 26,5 herregistratie
26,5 opleiding – behandeling
1,0 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 504334 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend
VGCt 504334 27,0
Vereniging EMDR Nederland 504334 6,0 Algemene scholing (breed)
6,0 Vakinhoudelijke scholing (smal)
VSR 504334/ 541611 (vanaf 10-10-2024) 26,0
FGzPt 504334 25,0 klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:

• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:

• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Bijeenkomst 1 |  Werken met zwangere en pas bevallen vrouwen en hun gezin. Van intake tot behandelplan. Met aandacht voor de therapeutische relatie en het reguleren van moeilijke gevoelens.

Na afloop van de e-learning….

 • ken je de doelgroep: je herkent kwetsbaarheden kenmerkend voor de zwangerschap; je kunt een aantal (medisch) ingrijpende ervaringen in de perinatale levensfase opsommen;
 • kun je het biopsychosociale model hanteren bij het kijken naar perinatale psychische klachten en dit model combineren met een cognitief gedragstherapeutische denkkader;
 • ken je de belangrijkste psychische stoornissen in de perinatale levensfase en kun je onderscheid maken tussen deze stoornissen;
 • kun je verschillende screeningslijsten benoemen om in te zetten;
 • begrijp je wat de algemene behandeldoelen zijn bij perinataal trauma en verlies en bij het werken met deze doelgroep.

Na afloop van de cursusdag…

 • kun je de Holding-principes gebruiken en jouw therapeutische houding afstemmen op de behoeften van een zwangere of pas bevallen vrouw;
 • kun je aandachtspunten voor het intakegesprek beschrijven;
 • kun je psycho-educatie geven over (het waarom van) de symptomen die een vrouw of partner ervaart;
 • kun je een zelfregulatie-oefening inzetten bij een zwangere cliënt en heb je daarbij aandacht voor de ongeboren baby.
 • kun je de Vier Kerntaken waar ouders voor staan na perinataal trauma of verlies uitleggen en a.d.h.v. deze kerntaken een behandelplan opstellen.

Bijeenkomst 2 | Behandeling van Bevallingsgerelateerde PTSS en Fear of Childbirth.

Na afloop van de e-learning…

 • kun je de etiologie, het klinisch beeld en de wetenschappelijke bevindingen m.b.t. bevallingsgerelateerde PTSS en Fear of Childbirth (FoC) beschrijven.
 • ken je de (mogelijke) gevolgen van bevallingsgerelateerd trauma op moeder, baby en partner;
 • kun je de laatste wetenschappelijke inzichten over EMDR in de zwangerschap en postpartumperiode in eigen woorden vertellen;
 • ken je de belangrijkste screeningsinstrumenten.

Na afloop van de cursusdag….

 • kun je op basis van de Vier Kerntaken een behandelplan opstellen;
 • kun je een goede targetselectie maken voor de EMDR behandeling;
 • kun je de ongeboren baby betrekken bij de EMDR behandeling;
 • kun je verschillende (cognitieve) interweaves / interventies toepassen;
 • kun je de EMDR-sessie afsluiten met een positieve imaginatie; k
 • kun je met je cliënt een gebruiksaanwijzing schrijven ter voorbereiding op de volgende bevalling.

Bijeenkomst 3 | Behandeling van (gecompliceerde / traumatische) rouw na (dreigend) perinataal verlies.

Na afloop van de e-learning….

 • kun je de impact van een vroeggeboorte en wat ouders doormaken op de NICU beschrijven;
 • kun je de ervaren problemen van ouders bij thuiskomst met hun prematuur geboren baby uitleggen;
 • kun je uitleggen welke verliezen er plaats kunnen vinden in de perinatale levensfase met de daarbij horende specifieke uitdagingen voor ouders;
 • herken je (acute) rouw, geïntegreerde rouw, traumatische rouw en de verschillen tussen gecompliceerde rouw en een depressie;
 • kun je de invloed van de gehechtheidsstijl van de ouders op het omgaan met perinataal verlies in eigen woorden uitleggen;
 • weet je welke moeilijkheden ouders ervaren bij een zwangerschap na eerder verlies van een baby.

Na afloop van de cursusdag….

 • kun je ouders met ‘’rauwe’’ rouw beter begrijpen en aansluiten bij hun behoeften;
 • kun je een cognitieve interventie inzetten om schuldgedachten uit te dagen;
 • ben je in staat om een ondermijnende schuldinducerende ‘’stem’’ met een meerstoelen interventie te begrenzen;
 • kun je interventies toepassen bij het doorbreken van vermijding;
 • kun je een experiëntiële oefening inzetten om een zwangere vrouw te helpen rouw en hechting als twee gezonde processen naast elkaar te laten bestaan.

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit drie klassikale cursusdagen. Daarnaast maakt een uitgebreide online leeromgeving onderdeel uit van de nascholing.

In deze online leeromgeving bereid je elke cursusdag voor met een e-learning. Je doet zo nieuwe kennis op en activeert de kennis die je al hebt. Zo krijg je bijvoorbeeld vragen om jouw eigen leerdoelen duidelijk te maken. De nadruk ligt echter op de theorie. Voor elke cursusdag bekijk je een presentatie, waarmee je een theoretisch fundament legt voordat je naar de cursusdag komt.

Klassikaal staat vervolgens het oefenen met deze kennis en het samen met je medecursisten eigen maken van nieuwe vaardigheden centraal. We werken daarbij veel met casuïstiek uit de praktijk van de docent én met jouw eigen casuïstiek. Daarbij komt het hele proces, van intake, het maken van een behandelplan, het uitvoeren van een behandeling, tot aan de voorbereiding op een nieuwe bevalling aan bod.

Na afloop van de cursusdag ga je het geleerde in jouw praktijk brengen. Jouw ervaringen in de praktijk nemen we dan weer mee tijdens de volgende cursusdag. Zo versterken we de verbinding tussen theorie en de praktijk.

Voor elke cursusdag moet je uitgaan van een voorbereiding van ongeveer 2 uur elearning en 6 uur literatuur lezen en toepassen in jouw praktijk.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

 

Voor wie

Deze specialistische nascholing is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, systeemtherapeuten, orthopedagoog-generalisten, IMH-specialisten, verpleegkundig specialisten en psychotherapeuten (vrijgevestigd of werkend bij een GGZ-instelling) die zich willen verdiepen in deze doelgroep.

Je hebt een door de VEN erkende EMDR-basiscursus gevolgd en beschikt over basiskennis cognitieve gedragstherapie.

Het is daarbij een sterke pré als je op dit moment cliënten behandelt (of behandeld hebt) met perinatale problematiek, zodat je wat je leert direct kan koppelen aan jouw praktijk. Voor het toepassen van de opdrachten is het belangrijk dat je, zeker als je momenteel geen cliënt met perinatale problematiek ziet, traumagerichte behandelingen uitvoert.

Als je zelf een kindje verwacht of nog niet zo lang geleden bent bevallen kan het programma confronterend zijn. Overweeg goed of je de cursus nu wil/kan volgen of deelname uitstelt tot een ander moment.

Resultaat

Na afloop van deze cursus….

 • herken je wat deze doelgroep kwetsbaar maakt en welke therapeutische vaardigheden en houding nodig zijn om deze vrouwen te behandelen;
 • heb je meer kennis van ingrijpende (medische) ervaringen die kunnen plaatsvinden in de zwangerschap en rondom de bevalling / geboorte en in de prille fase van het ouderschap;
 • heb je meer vaardigheden in huis om een (zwangere) vrouw te helpen met zelfregulatie en contact maken met haar (ongeboren) baby;
 • kun je een behandeling met EMDR opzetten, bij bevallingsgerelateerde PTSS en Fear of Childbirth (FoC);
 • kun je specifieke CGT-interventies en experiëntiële oefeningen inzetten bij disfunctionele overtuigingen in de behandeling van (gecompliceerde / traumatische) rouw.

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
10 okt 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Start definitief
donderdag 10 oktober 2024 9:30 – 17:00 Utrecht, La Vie
donderdag 7 november 2024 9:30 – 17:00 Utrecht, La Vie
donderdag 12 december 2024 9:30 – 17:00 Utrecht, La Vie

Locatie:Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
17 apr 2025
Locatie
Driebergen
Beschikbaarheid
Beschikbaar
donderdag 17 april 2025 9:30 – 17:00 Driebergen
donderdag 15 mei 2025 9:30 – 17:00 Driebergen
donderdag 5 juni 2025 9:30 – 17:00 Driebergen

Locatie: Driebergen, Grytte Bloemenheuvel

Startdatum
28 okt 2025
Locatie
Driebergen
Beschikbaarheid
Beschikbaar
dinsdag 28 oktober 2025 9:30 – 17:00 Driebergen
dinsdag 18 november 2025 9:30 – 17:00 Driebergen
dinsdag 9 december 2025 9:30 – 17:00 Driebergen

Locatie: Driebergen, Grytte Bloemenheuvel

Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen

Heb je in jouw werkpraktijk te maken met perinataal trauma en verlies maar pas je niet helemaal in de doelgroep van deze cursus? Vraag je je af of je toch kunt deelnemen?

Om cursisten optimaal van deze specialistische nascholing te kunnen laten profiteren (en daarmee de kwaliteit van de cursus te waarborgen) streven we ernaar een min of meer homogene deelnemersgroep bij elkaar te brengen qua basiskennis, werksetting- ervaring en -toepassing. Je kunt meedoen wanneer je werkzaam bent in de GGZ of Jeugdzorg en beschikt over een postmaster of BIG-registratie (of daartoe in opleiding bent), aangevuld met een erkende (VGCt) CGT en (VEN) EMDR basiscursus. Voldoe je niet aan deze vereisten, willen we je vragen om je toch je interesse kenbaar te maken via info@pao.nl. Wie weet heb je een netwerk om samen met ons een aparte cursus te organiseren. Of kunnen wij aan de hand van jouw interesse bepalen of het in de toekomst haalbaar en interessant is om voor professionals als jij een gerelateerde cursus te ontwikkelen.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo