Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Beschrijving

ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, screening en eerste stabilisatie begeleiding bij VCT

In deze cursus leer je hoe je vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) herkent. Welke effecten heeft het op de (brein-)ontwikkeling en wat zijn daarvan de consequenties?

Je krijgt een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de trauma gerelateerde symptomen en klachten bij in de kinderjaren chronisch getraumatiseerden. Je leert vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de hulpvraag en hoe deze symptomen schuil kunnen gaan onder een scala aan psychische, lichamelijke en sociale klachten. Die klachten leer je herkennen.

Je leert hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling in relatie tot complexe trauma-gerelateerde stoornissen in de volwassenheid. Je krijgt zicht op de invloed van de traumatiseringscontext op psychotraumaproblematiek. We staan stil bij hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt.

Je leert een eerste stabilisatiebegeleiding te bieden in het omgaan met triggers en stressoren in het dagelijks leven en de cliënt handvatten te bieden in de weg naar herstel. De kennis hiervan maakt dat je een goed onderbouwde screening kunt doen en zorg kunt dragen voor de eerste stabilisatiebegeleiding. Je krijgt zicht op een mogelijk vervolgtraject voor diagnostiek en behandeling.

Deze cursus is onderdeel van de Trauma Academie. Je kunt de cursus los volgen of, afhankelijk van jouw vooropleiding, als eerste module in een volledige opleiding tot VCT Expert – level 1 of VCT Master.

Lees hier een artikel van de docent Renate Geuzinge:
‘Je wordt tijdens de behandeling niet zo makkelijk meer verrast’

Lees hier meer over de visie van de Trauma Academie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

Kernpunten:

 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master

Prijs inclusief:

 • uitgebreide lunch
 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • geaccrediteerd certificaat

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 19,5 uur
 • Zelfstudie | 15 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVvP 543383 18,0 nascholing psychiatrie
FGzPt 543383 19,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
NVP 543383 22,0
VEN 543383 in aanvraag
NVO-OG/NIP-KJ 543383 19,5 herregistratie
7,5 behandeling
12,0 diagnostiek
12,5 extra literatuurstudie
SKJ 543383 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend
Verpleegkundig Specialisten Register 543383 20,0
Register Vaktherapie 543383 33,0

Je ontvangt een geaccrediteerd diploma als:
• Je actief hebt deelgenomen aan de klassikale bijeenkomsten
• Je een voldoende hebt voor de toetsingen
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, of zou je graag accreditatie willen voor een andere beroepsvereniging? Mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze cursus bestaat uit een online introductie en 3 bijeenkomsten met als onderwerpen:

Online introductie door: Anne Marsman:
De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma, Adverse Childhood Experiences (ACE’s)

Cursusdagen door Renate Geuzinge
Dag 1: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en gehechtheid
Dag 2: Emotionele ontregeling en interventies
Dag 3: Vroege screening en eerste stabilisatie

Werkwijze
Ter voorbereiding op de cursusdagen lees je literatuur en maak je voorbereidende opdrachten.
Tijdens de klassikale cursusdagen werken we voornamelijk met face-to-face kennisoverdracht, casusbesprekingen, interactie en feedback. Tijdens elke cursusdag is er ruimte voor inbreng van eigen praktijkervaringen.
Bestudering en verwerken van de literatuur, theorie in verbinding brengen met de praktijk.

Literatuur
We werken vanuit deze twee boeken die je zelf moet aanschaffen:

 • Baljon, M. & Geuzinge, R. (2017). Echo’s van trauma, slachtoffers als daders, daders als slachtoffer. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Kerman, M (2010). Pearls of clinical wisdom. 21 leading therapists offer their key insights. Norton.Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.
Voor wie

Deze cursus is toegankelijk voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die volwassenen, kinderen en jongeren behandelen of die met cliënten werken, al dan niet met een (licht) verstandelijke beperking.

Deze basiscursus kun je als losse cursus volgen óf gebruiken als eerste stap in de opleiding tot VCT Expert of VCT Master.

Meer informatie voor hen die de volledige opleiding willen volgen:

VCT-Expert instroomeisen
Deze route is op postmasterniveau voor hen die diagnostiek mogen uitoefenen.

Je bent Psychiater, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Verpleegkundig Specialist,
Orthopedagoog-Generalist, of daarvoor in opleiding. Vlaamse collega’s met een gelijkwaardige
postacademische vooropleiding, zoals een postgraduaat in de psychotherapie zijn van harte welkom.

• je werkt minimaal 12 uur per week als behandelaar; daarvan behandel je minimaal 4 uur per week volwassenen of kinderen, al dan niet met een lvb, met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
• het is een pré als je een basiscursus EMDR hebt gevolgd;
• je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

VCT-Master instroomeisen
De opleiding tot VCT- Master is een academische en posthbo-opleiding voor professionals in de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals
die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of hbo- opleiding hebben gevolgd
en relevante VCT werkervaring hebben.

Je bent Verpleegkundig Specialist-GGZ, GGZ-arts of AIO, POH-GGZ, (Sociaal)
Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk werker GGZ, Sociotherapeut GGZ, Vaktherapeut,
of Systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeuten).

• je hebt tenminste 5 jaar relevante GGZ- werkervaring (min. 16 uur per week)
• in een relevante VCT-setting (min. 8 uur per week, lid van multidisciplinair team, GGZ- samenwerkingsverband VCT bijv.);
• je bent minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam;
en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen, al dan niet met een lvb, met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
• je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

N.B.: Ben je basispsycholoog of basispedagoog en wil je graag meedoen? Dit is in sommige gevallen mogelijk. Neem gerust contact met ons op!

Deze cursus is onderdeel van de Trauma Academie waar je jezelf kunt opleiden tot VCT Expert of
VCT Master:

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • Ken je het verloop van gezonde gehechtheidsontwikkeling, van verstoringen, de impact op zowel neurobiologisch niveau als gedrag.
 • Ken je georganiseerde en gedesorganiseerde vormen van gehechtheid en de relatie met dissociatieve stoornissen.
 • Ken je VCT in relatie tot breinontwikkeling, neurofysiologische ontwikkeling en de persoonlijkheid (het zelf).
 • Ken je de invloed van traumatiseringscontext op uitingsvorm van posttraumatische problematiek: type II trauma, trauma-gerelateerde symptomen en klachten van PTSS, dissociatie en co-morbiditeit in relatie tot VCT.
 • Ken je screeningmethoden met gevalideerde vragenlijsten om de eerste screening te doen
 • Heb je voldoende vaardigheden om belastende ervaringen uit te vragen en weet wanneer vervolgdiagnostiek en verwijzing noodzakelijk is.
 • Heb je inzicht en vaardigheden in de eerste stabilisatiebegeleiding, het omgaan met triggers, zelfbeschadiging crisis en suïcidaal gedrag.
 • Heb je basiskennis van diagnostiek en fasegerichte behandeling inclusief mogelijke behandelmethodes voor de verschillende fasen.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
06 jun 2024
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Start definitief
vrijdag 17  mei 2024 09:30 – 11:30 Online introductie
donderdag 06 juni 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
donderdag 13 juni 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
donderdag 20 juni 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Startdatum
07 nov 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar
donderdag ntb oktober 2024 09:30 – 11:30 Online
vrijdag 8 november 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
vrijdag 15 november 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
vrijdag 22 november 2024 09:30 – 17:00 Utrecht

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Ik werk met een andere doelgroep. Bestaat daar ook een opleiding voor?

Deze cursus is de basis voor alle opleidingsroutes VCT: kind & jeugd, volwassenen en lvb. Bekijk alle opleidingen hier.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo