Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • NIEUW: blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis- en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de therapeutische relatie

Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
Beschrijving

Postacademische vervolgcursus VGCt (50 uur)
Behandeling van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of as-1-problematiek 

Schematherapie is een behandelvorm die ontwikkeld is door Jeffrey E. Young en zijn collega’s voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het uitgangspunt is dat ieder kind dezelfde basisbehoeften heeft, zoals veiligheid en verbondenheid. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, bijvoorbeeld in de interactie met het kind, door zijn eigen temperament of elementen in zijn omgeving, dan past het kind zich hierop aan. Hierdoor kunnen disfunctionele coping mechanismes ontwikkeld worden waar het kind in zijn leven verdere last van kan krijgen.

De behandeling met Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het herkennen en kunnen reageren op de eigen behoeften. Dit inzicht heeft als doel de ontwikkeling van ‘de Gezonde Volwassene’ en het vervullen van de basisbehoeften van de cliënt binnen realistische grenzen. De gehele cursus door is dit het leidend principe. In de behandeling worden inzichten, methoden en technieken die zijn ontleend aan verschillende scholen, zoals de hechtingstheorie, cognitieve gedragstherapie en experiëntiële therapieën, geïntegreerd in een allesomvattend model, gerelateerd aan het meest prominente actuele psychologische paradigma, het cognitieve model. (Arntz en Jacob, 2012).
Schematherapie is ontwikkeld voor de behandeling van volwassenen maar wordt ook steeds vaker toegepast bij adolescenten. Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar.

Schematherapie wordt toegepast bij diverse persoonlijkheidsproblematieken en bij hardnekkige klachten die met de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren. Met behulp van het modusmodel en de schemaconceptualisatie wordt op een andere manier gekeken naar de in standhoudende factoren. Zo is schematherapie effectief gebleken bij de behandeling van borderline, depressie, cluster C- of antisociale problematieken. Daarnaast hebben veel cliënten met persoonlijkheidsproblematiek traumatische ervaringen in hun leven meegemaakt. Deze klachten worden o.a. behandeld met imaginatie met rescripting, een krachtige techniek met goede resultaten.

In deze cursus maak je zowel kennis met de grondbeginselen van de Schematherapie als de verschillende verdiepings- en specialistische toepassingen. Behalve dat je kennis en vaardigheden opdoet rondom de pijlers van de Schematherapie, zoals het opstellen van casusconceptualisatie, de fases van Schematherapie, de diverse persoonlijkheidsstoornissen vanuit Schematherapeutisch perspectief en groepsschematherapie, leer je ook diverse experiëntiële technieken: diagnostische imaginatie, empathische confrontatie, imaginaire rescripting, limit parenting, historisch rollenspellen en meerstoelentechniek. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de behandeling van adolescenten, trauma’s en anderen specialisaties.

Kernpunten:

 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen;
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één;
 • blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de therapeutische relatie

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 50 uur
 • Zelfstudie | 64-80 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
FGzPt 558467 in aanvraag
NVO OG/NIP K&J 558467 49,5 K&J/OG herregistratie
49,5 KJ opleiding – behandeling
49,5 KJ opleiding – extra literatuurstudie
POH-GGZ 331482 30,0
Vereniging voor Schematherapie 558467 in aanvraag
SKJ 558467 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend
VGCt 558467 in aanvraag
VEN 558467 24,0 Algemene scholing (breed)

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Toetsing vindt plaats via een literatuurtoets (open vragen), huiswerkopdracht en beoordeling van het toepassen van de technieken tijdens rollenspelen.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

VGCt, vervolgcursus 50 uur: Accreditatie als VGCt-vervolgcursus geldt alleen voor hen die bij aanvang van de cursus voldoen aan de eisen voor het aspirant lidmaatschap van de VGCt: een VGCt-erkende basiscursus hebben afgerond en minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in de GGz in brede zin.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze cursus is vernieuwd. Met een nieuw blended karakter, doe jij alle kennis en vaardigheden op tijdens 7 klassikale bijeenkomsten op locatie en in een inspirerende online leeromgeving. De eerste drie bijeenkomsten staan in het teken van het inzicht krijgen in de basisbegrippen van schematherapie en het inoefenen van de technieken. Daarna ga je in eigen praktijksituatie aan de slag met de praktische toepassing. In de tweede serie, van vier bijeenkomsten, ligt de focus bij verdere verdieping van kennis en vaardigheden aan de hand van eigen casuïstiek.

Bijeenkomst 1 | Inleiding tot schematherapie: de basisbegrippen en casusconceptualisatie

 • Achtergronden en onderzoeksresultaten van schematherapie
 • De basisbehoeften; schema’s; modi; coping
 • Casusconceptualisatie: schema- en modusmodel, inclusief vragenlijsten
 • Diagnostische imaginatie
 • Eigen schema’s en modi

Bijeenkomst 2 | De behandelfases en diverse (cognitieve) technieken

 • De therapeutische relatie: empathische confrontatie
 • Cognitieve technieken
 • Imaginaire rescripting
 • Stoelentechniek
 • Behandelfases en doelen

Bijeenkomst 3 | Gedragsexperimenten en de therapeutische relatie

 • Therapeutische relatie: limit setting
 • Historisch rollenspel
 • Meerstoelentechniek
 • Gedragsexperimenten

Bijeenkomst 4 | Fasegericht werken (startfase): borderline en empathische confrontatie

 • Fasegericht werken: achtergrond en startfase, veiligheid voor alles
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • De boze kindmodus
 • Empathische confrontatie: large

Bijeenkomst 5 | Fasegericht werken (tweede fase): cluster C persoonlijkheidsproblematiek en (groeps)schematherapie in een klinische setting

 • Fasegericht werken: tweede fase, laat je zien
 • Cluster C persoonlijkheidsproblematiek
 • Schematherapie in de groep
 • Schematherapie in een (dag)klinisch behandelmilieu

Bijeenkomst 6 | Fasegericht werken (derde fase): narcisistische en antisociale persoonlijkheidsproblematiek en trauma

 • Fasegericht werken: derde fase, doe het zelf
 • Narcistische persoonlijkheidsproblematiek
 • Behandeling van trauma en hardnekkige klachten binnen Schematherapie
 • Terugval en het versterken van de Gezonde Volwassene

Bijeenkomst 7 | Fasegericht werken (eindfase): demonstraties schematherapeutische technieken

 • Demonstratie schematherapeutische technieken
 • Afronding behandelproces en het beëindigen van een behandelrelatie

Werkwijze

Deze cursus is blended opgebouwd, dat betekent dat we verschillende vormen van activerend lerend tijdens de fysieke interactie combineren met onderwijssoftware. De uren die je besteed aan de cursus bestaan uit drie verschillende onderdelen:
– Voorafgaand aan de cursusdagen lees je de literatuur, pas je de geleerde kennis toe in jouw werkpraktijk en reflecteer je hier kritisch op. Dit valt onder offline voorbereidingsuren.
– De e-learninguren zijn gericht op kennisopname, maar ook op het ontwikkelen van een gezonde, kritische blik op jouw handelen en de perspectieven rondom het lesmateriaal. Zo worden er verschillende webinars of theoriepresentaties gebruikt waarin in een video uitleg wordt gegeven over diverse behandelprincipes en technieken maar kom je ook discussiefora tegen, zelftesten enz.
– De klassikale lesdag is gericht op het nabespreken en toepassen van de online geleerde kennis op casussen uit jouw eigen praktijk of de werksituaties van je mededeelnemers. Dit doe je deels in kleine subgroepen en deels plenair. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van circa 12 uur per cursusbijeenkomst (literatuurstudie en opdrachten).

Intervisie en inzicht 

Aan het begin van de cursus zullen intervisiegroepjes samengesteld worden om tussentijds opdrachten uit te werken, te oefenen, ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te zijn bij het opstarten van schematherapie in de eigen praktijk. De intervisie vindt plaats tussen twee cursusdagen in. De intervisiegroep spreekt onderling af waar de intervisie plaatsvindt. Om zicht te krijgen op je eigen ‘valkuilen’ vul je een Schemavragenlijst en een Modi-vragenlijst voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ingevuld en wordt tijdens de cursus een casusconceptualisatie gemaakt. De resultaten bespreken we in kleine subgroepjes/intervisiegroep tijdens de eerste bijeenkomst.

Literatuur

We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Let op: vanwege het herontwerpen van de cursus zijn wijzigingen betreffende inhoud of planning voorbehouden. 

Voor wie

Kom jij in aanraking met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of hardnekkige as-1-problematiek? Wil jij nieuwe handvatten voor het onderzoeken en behandelen van deze cliënten? Sluit dan aan bij deze cursus: je leert schemaconceptualisaties en modusmodellen toe te passen. Bovendien oefen je verschillende behandeltechnieken en krijg jij inzicht op jouw eigen schema’s en manier van coping. Ook krijg je zicht op de verschillende settingen waarin schematherapie toegepast kan worden.

Je mag meedoen als je

 1. eerder een basiscursus cognitieve gedragstherapie (100-uur, geaccrediteerd door de VGCt) hebt afgerond.
  Én
 2. geregistreerd bent als, of in opleiding bent tot (minimaal 1 van onderstaande):
  a. BIG-geregistreerd Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
  b. NIP Kinder- en jeugdpsycholoog of SKJ post-master kinder- en jeugdpsycholoog.
  c. Lid van een specialistische psychotherapievereniging (NVGP, NPaV, NVPP, NVRG, VGCt, VKJP, VEN of VPeP)
  d. Lid bent van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging.
  e. Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Heb je wel een afgeronde VGCt basiscursus, maar heb je geen van bovenstaande registraties en ben je ook niet in opleiding om een van deze registraties te behalen?

Per cursus kunnen een aantal masterpsychologen deelnemen.
Hierbij geldt:

 • Het aantal plekken voor deze professionals is beperkt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Je werkt nauw samen met BIG-geregistreerde én VSt-geregistreerde schematherapeuten.
 • Wil je als masterpsycholoog deelnemen? Mail dan naar info@pao.nl
Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen;
 • kun je een casusconceptualisatie en een behandelplan opstellen;
 • ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van ‘limited reparenting’, empathische confrontatie en ‘limit setting’;
 • kun je vanuit het modusmodel interventies toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld auto-mutilatie of impulscontroleproblemen;
 • heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep;
 • heb je zicht op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
13 sep 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Let op: vanwege het herontwerpen van de cursus zijn wijzigingen betreffende inhoud of planning voorbehouden. 

Docenten: Natacha Schouten & Albertien Tjebbes

vrijdag 13 september 2024 Utrecht
vrijdag 11 oktober 2024 Utrecht
vrijdag 15 november 2024 Utrecht
vrijdag 13 december 2024 Utrecht
vrijdag 7 februari 2025 Utrecht
vrijdag 14 maart 2025 Utrecht
vrijdag 11 april 2025 Utrecht

 

Startdatum
22 jan 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Let op: vanwege het herontwerpen van de cursus zijn wijzigingen betreffende inhoud of planning voorbehouden. 

Docenten: Cilia van Thiel & Pauline Jansen

woensdag 22 januari 2025 Utrecht
woensdag 12 februari 2025 Utrecht
woensdag 12 maart 2025 Utrecht
woensdag 16 april 2025 Utrecht
woensdag 7 mei 2025 Utrecht
woensdag 28 mei 2025 Utrecht
woensdag 18 juni 2025 Utrecht

Locatie: La Vie Utrecht

Reviews

positief

Tom van Nevel
3 januari 2022

Erg leerzaam

anoniem
12 december 2021

heel veel mogen leren tijdens deze cursus

anoniem
10 december 2021

Vertrouwen

Anoniem
28 april 2020

Ervaren docent

Anoniem
28 april 2020

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Wat houdt het nieuwe draaiboek in?

Om ervoor te zorgen dat onze cursus past binnen de visie van PAO op onderwijs en binnen de huidige opleidingstijd, zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw, blended draaiboek. Dit betekent dat we onze cursus willen verrijken met e-learning elementen en verschillende vormen van fysieke interactie en onderwijssoftware combineren. Het leren wordt hierdoor flexibeler, een deel van het onderwijs kunt je volgen waar en wanneer jou dat uitkomt. Hierdoor past onze nieuwe cursus beter in een drukke agenda en krijg je meer autonomie over jouw leerproces.

Het nieuwe draaiboek is op het moment in ontwikkeling en wordt, wanneer voltooid, voorgelegd aan de beroepsverenigingen ter accreditatie.

Een basis- en vervolgcursus in één. Wat betekent dat?

Dat betekent een forse stap in het opleidingstraject tot schematherapeut omdat het zowel de 25-uurs basis- als de 25-uurs vervolgcursus omvat (erkend bij Vereniging Schematherapie). Daarnaast is de cursus erkent als 50-uurs vervolgcursus in het registratietraject tot cognitief gedragstherapeut (VGCt). Omdat het hier gaat om één cursus dien je het programma volledig te doorlopen voor het certificaat en de 50 punten.

Leer ik in de cursus schematherapie toepassen op een bepaalde doelgroep?

Schematherapie wordt voor steeds meer doelgroepen ingezet; voor LVB, ASS, K&J, eetstoornissen etc.

In onze 50-uurs Schematherapie-cursus leer je alles over de behandelvorm (theorie, technieken enz) in de breedste zin. Er is veel tijd en ruimte om de basis in de vingers te krijgen door het vele oefenen en ervaren onder begeleiding van 2 docenten.

Het programma biedt onvoldoende ruimte om in te gaan op één of meerdere specifieke doelgroepen. Je kunt tijdens/na het volgen van de cursus wel zelf een vertaalslag maken.

Komen experiëntiële technieken en/of groepsschematherapie binnen deze opleiding ook aan bod?

De belangstelling voor groepsschematherapie neemt toe vanwege de helende processen in de groepsdynamiek én de veronderstelde kosteneffectiviteit.

Van de experiëntiële technieken wordt in deze cursus aandacht besteed aan de meerstoelen techniek en de imaginatie met rescripting.

Zodra je 1-2 jaar ervaring hebt met het (zelfstandig) uitvoeren van CGT en Schematherapie, kun je bij POA deelnemen aan de cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie. Deze eendaagse is goed voor nascholingspunten in het register van VGCt en Vereniging voor Schematherapie.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo