Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur

Beschrijving

50-uurs VGCT vervolgcursus gericht op kinderen, jeugdigen en hun gezin
Wil jij leren hoe je spel en systemisch werken kan inpassen in cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen? Wil jij CGT-principes verdiepen en (beter) vertalen naar de belevingswereld van het kind? Wil jij meer leren over hoe ouders een onderdeel van de oplossing kunnen zijn, voor het probleem waar hun kind mee worstelt?

Dan is deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie iets voor jou.
In deze cursus frissen we kort de basis van cognitieve gedragstherapie op. Daarna gaan we in op hoe je middels spel en systeeminzichten cognitieve gedragstherapie kan toepassen bij gezinnen. Je leert middels speltechnieken en systeemdenken de diagnostiek en behandeling goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Minder praten, meer doen.

De technieken waarmee we werken zijn geschikt voor diverse problematieken/stoornissen die voorkomen bij kinderen en jeugdigen. Hierbij betrekken we ook de ouders in de gedragstherapeutische analyses, diagnostiek en behandeling. Het hele gedragstherapeutische proces komt aan bod.

Ook besteden we aandacht aan jou als therapeut. Want om er goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet je ook weten waar jouw eigen behoeftes, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Lees een interview met Sonja van Heumen,
over cognitieve gedragstherapie gericht op systemisch en spelgericht werken ‘Op het moment dat je een situatie gaat uitspelen, kom je snel tot de kern’

kernpunten:

 • speciale aandacht voor het integreren van speltechnieken;
 • het systeem en integratie van bekrachtigers van cliënt en het systeem in je  behandeling;
 • toepassing bij kinderen, jongeren en hun gezin;
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online;
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
 • exclusief boeken

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 39 uur
 • E-learning | 11 uur
 • Zelfstudie | 48 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J  487781 50,0 herregistratie
35,0 opleiding – behandeling
15,0 opleiding – diagnostiek
NVO-OG* 487781 50,0 herregistratie
35,0 opleiding – behandeling
15,0 opleiding – diagnostiek
SKJ 487781 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
VGCt 487781 50,0 vervolgcursus

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Dag 1: CGT verbreden naar gezinnen

 • opfrissen basiskennis CGT
 • analyses uitvoeren vanuit verschillende (gezins)perspectieven
 • kennis en voorbeelden van verschillende spelvormen en technieken voor probleeminventarisatie fase

Dag 2: Spel: de basis

 • basis uitgangspunten van speltherapeutische technieken, toepasbaar binnen CGT
 • toepasbaarheid G-schema in spelvorm
 • vaardigheden met betrekking tot het inzetten van spelmateriaal bij weerstand cliënt

Dag 3: Systeemgericht denken en werken

 • circulaire vragen stellen in systeemgesprekken
 • analyses van verschillende gezinsleden integreren tot één beeld
 • kennis over gezinsdynamiek en het kunnen omschrijven in analyses

Dag 4: Spel integreren in CGT diagnostiek

 • met behulp van spel, helder kunnen uitleggen wat uit jouw (CGT-)analyses is voorgekomen
 • gezin (beter) motiveren voor veranderingen
 • spel als gezamenlijke taal hanteren, zodat gezinsleden spel en diens metaforen gebruiken in de therapie

Dag 5: Spelvormen voor behandeling van het gezin

 • diverse spelvormen en systemische werkvormen interegreren in CCT-behandeling van het gezin
 • kennis en vaardigheden over het inschatten en bespreken van hechting met spel en CGT-elementen
 • kennis en vaardigheden over het behandelen van systemische problematiek met spel en CGT-elementen

Dag 6: Integratie en afronding

Werkwijze
De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: huiswerkuren, online cursusuren en klassikale cursusuren.
Ter voorbereiding op de cursusdagen lees je de literatuur, pas je geleerde kennis toe in de praktijk, en kijk je hier kritisch op terug. Dit valt onder huiswerkuren.
Daarnaast volg je voorafgaand aan elke klassikale cursusdag 2 á 3 online cursusuren. Hierin krijg je theoretische basiskennis, bekijk je uitgebreide video’s, maak je discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof begrijpt.
Vervolgens ga je naar de klassikale cursusdag. Deze is gericht op nabespreken en het toepassen van de online geleerde kennis op casussen en de eigen praktijk. Ook is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis.

Flipping the classroom
Deze manier van werken noemen we ‘flipping the classroom’. Dit houdt in dat de theorie niet in de klas, maar voorafgaand aan de cursusdag via e-learning gedeeld wordt. Zo blijft er klassikaal meer ruimte over voor oefenen, doen en ervaren. Onderzoek toont aan dat deze manier van lesgeven leidt tot beter leerresultaten en meer betrokkenheid dan een traditionele opzet, waarin theorie klassikaal aangeboden wordt.

Toetsing
We toetsen tijdens deze cursus op verschillende manieren. We kijken naar aanwezigheid en deelname aan de bijeenkomsten en online cursusuren. Ook geef je een presentatie en schrijf je een casusverslag, dat door de docent wordt beoordeeld.

Tijdsinvestering en doorlooptijd
Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van 11 uur voorafgaand aan een klassikale cursusdag. Deze 11 uur bestaat uit huiswerkuren én online cursusuren. Bij de start van de cursus krijg je toegang tot de online leeromgeving. Hierin vind je de te bestuderen literatuur én de opdrachten voor het online cursusdeel. De cursus bestaat uit 39 klassikale cursusuren.

Literatuur
Daarnaast staan er nog andere boeken op de boekenlijst.
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast deze boeken vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Werk jij met kinderen en gezinnen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, of het onderwijs? Wil jij je verdiepen in de toepassing van cognitieve gedragstherapie, gecombineerd met elementen van spel en systemische inzichten?

Ben jij pedagoog, psycholoog, psychotherapeut en werk jij in een setting van waaruit je behandelcasuïstiek kan inbrengen?
Heb je een afgeronde academische vooropleiding? Én heb jij succesvol een 100-urige VGCt-geaccrediteerde basiscursus afgerond?

Dan is deze cursus echt iets voor jou!

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • heb je jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie verder ontwikkeld;
 • kun je functie- en betekenisanalyses toepassen op het gezinssysteem;
 • kun je de analyses visueel en middels spel uitvragen en uitleggen;
 • kun je spel integreren in cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek;
 • kun je spel-, visuele- en systemische technieken toepassen in cognitief gedragstherapeutische behandeling;
 • heb je meer mogelijkheden om met materiaal in plaats van met taal te werken bij de inzet van cognitieve gedragstherapie;
 • kun je gezinnen, zowel kinderen, jeugdigen als hun ouders, beter ondersteunen bij diverse problematieken;
 • kun je zelf als therapeut meer competent en gestructureerd met spel en CGT werken.

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
14 nov 2024
Locatie
Den Bosch
Beschikbaarheid
Start definitief

Docent: Sonja van Heumen

Donderdag 14 november 2024 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 28 november 2024 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 12 december 2024 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 9 januari 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 23 januari 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag  6 februari 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch

Locatie: Den Bosch, ZLTO – Agri & Food Plaza

Startdatum
20 mrt 2025
Locatie
Den Bosch
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Sonja van Heumen

Donderdag 20 maart 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 3 april 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 17 april 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 8 mei 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag 22 mei 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
Donderdag  5 juni 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch

Locatie: Den Bosch, ZLTO – Agri & Food Plaza

Startdatum
22 sep 2025
Locatie
Den Bosch
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Sonja van Heumen

maandag 22 september 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
maandag 6 oktober 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
maandag 10 november 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
maandag 24 november 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
maandag 15 december 2025 09:30 – 16:45 Den Bosch
maandag  5 januari 2026 09:30 – 16:45 Den Bosch

Locatie: Den Bosch, ZLTO – Agri & Food Plaza

Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews
Ik geef de cursus een dikke 9
Rosan te Pas
21 juli 2022
Een geweldige indruk met een grote impact op mijn dagelijks handelen als orthopedagoog
Janske Roelofd
21 juli 2022
Een verfrissende en speelse cursus, die een andere blik op Cgt heeft gegeven
Anne-Marie Lichtenberg
21 juli 2022
We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo