Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
Beschrijving

Screening, diagnostiek en multidisciplinaire integrale traumabehandeling
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) door fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik is een van de basale voorspellers voor de ontwrichting van gezondheid en welbevinden. Het heeft ingrijpende gevolgen voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij. Per jaar groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met ruim 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen €2 – 3 miljard per jaar. Deze problematiek vraag om een integrale, multimethodische traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

In deze unieke opleiding leiden we je op in de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT). De opleiding is gebaseerd op de principes van de (circulaire) fasegerichte behandeling. Deze opleiding richt zich op de behandeling van volwassenen die als gevolg van VCT Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld.

Je leert de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en latere psychische stoornissen beter begrijpen. Je doet diagnostische kennis op en leert hoe je kwalitatief hoogwaardige behandeling inzet en uitvoert bij volwassenen.

In de opleiding besteden we expliciet aandacht aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. We doorbreken traditionele scheidslijnen en spelen in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren we praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Deze opleiding is onderdeel van de Trauma Academie. Na afloop van deze opleiding ben je, afhankelijk van jouw vooropleiding en eerder gevolgde cursussen, VCT Expert – level 1 of VCT Master.

Lees hier het interview met Renate Geuzinge, over Psychotrauma Opleiding VCT Volwassenen: ‘Je wordt tijdens de behandeling niet zo makkelijk meer verrast’

Lees hier de visie achter de Trauma Academie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

Kernpunten:

 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • geaccrediteerd diploma

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 110,5 uur
 • Zelfstudie | 100 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVvP 550616 40,0 nascholing psychiatrie
FGzPt 550616 110,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
VEN 550616 in aanvraag
NVP 550616 140,0
Verpleegkundig Specialisten Register 509473 121,0
Register Vaktherapie 550616 75,0

Je ontvangt een geaccrediteerd diploma als:
• Je actief hebt deelgenomen aan de klassikale bijeenkomsten
• Je een voldoende hebt voor de toetsingen
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, of zou je graag accreditatie willen voor een andere beroepsvereniging? Mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 6 van elk twee tot vier dagen.

Module 1: Gedesorganiseerde hechting bij chronische vroegkinderlijke
getraumatiseerde cliënten en wat dat betekent voor de therapeutische relatie.
door: Mariëtte Groenendijk

Module 2: De fasegerichte behandeling als cicrulair proces bij vroeg
getraumatiseerde cliënten met complexe PTSS
door: Martijn Stöfsel

Module 3: De behandeling van cliënten met complexe dissociatieve stoornissen: een praktische integratieve benadering.
door: Suzette Boon, Renate Geuzinge, Christel Kraaij en Stefanie Terpstra

Module 4: Een moeilijke behandelrelatie heb je niet alleen.
door: Saskia Knapen

Module 5: Vroege traumatisering en zelfbeschadigend gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies.
door: Nienke Kool en Stefanie Terpstra

Module 6: Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten. Specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek.
door: Mia Scheffers

Werkwijze
We werken binnen de evidence-based kennisoverdracht ook vanuit (eigen) casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies. In de modules is plaats voor praktijkoefeningen, supervisie en casuïstiekbespreking. Zelfstudie en huiswerkopdrachten maken deel uit van de opleiding. Ter afsluiting van iedere module maak je een praktijkopdracht en/of maak je een (meerkeuze)toets.

We adviseren om tijdens de opleiding intervisie met mede-cursisten op te zetten. Dit is facultatief.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Deze opleiding is toegankelijk voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die volwassenen behandelen.

Werk je met kinderen en jongeren of met cliënten met een verstandelijke beperking? Kijk dan bij de andere opleidingen van de Trauma Academie.

Je stroomt in op postmasterniveau en hebt diagnostiek in je takenpakket:
Je bent Psychiater, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Orthopedagoog-Generalist, of daarvoor in opleiding. Vlaamse collega’s met een gelijkwaardige postacademische vooropleiding, zoals een postgraduaat in de psychotherapie zijn van harte welkom. Je volgt de route tot VCT Expert.

 • je werkt minimaal 12 uur per week als behandelaar;
 • daarvan behandel je minimaal 4 uur per week volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • het is een pré als je een basiscursus EMDR hebt gevolgd;
 • je hebt deze twee cursussen van de Trauma Academie met goed gevolg afgerond of gaat de diagnostiek module nog afronden:
 • je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

Je stroomt in met een hbo- of academische vooropleiding, zónder diagnostiek in je takenpakket.
Je volgt de route tot VCT Master.

De route VCT- Master is een academische en post-hbo-opleiding voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of hbo- opleiding hebben gevolgd en relevante VCT-werkervaring hebben.

Je bent Verpleegkundig Specialist-GGZ. basispsycholoog, GGZ-arts of AIO, POH-GGZ, (Sociaal) Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk werker GGZ, Sociotherapeut GGZ, Vaktherapeut, of Systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeuten).

 • je hebt tenminste 5 jaar relevante GGZ- werkervaring (min. 16 uur per week)
 • in een relevante VCT-setting (min. 8 uur per week, lid van multidisciplinair team, GGZ- samenwerkingsverband VCT bijv.);
 • je bent minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam;
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Je hebt deze cursus van de Trauma Academie met goed gevolg afgerond: Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT) 
 • je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

N.B.: Ben je basispsycholoog of basispedagoog en wil je graag meedoen? Dit is in sommige gevallen mogelijk. Neem gerust contact met ons op!

Deze opleiding is onderdeel van de PAO Trauma Academie.

 

 

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • ken je de fasegerichte MIT-behandeling, de mogelijke therapeutische interventies en het CAG-protocol;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kun je hiermee werken;
 • weet je de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments te herkennen en hanteren;
 • ken je enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen;
 • ken je globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy (NET) en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.
 • weet je hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt;
 • weet je wat epistemisch vertrouwen is, hoe dit van invloed is op de therapeutische relatie en hoe je vertrouwen kan induceren;
 • leer je omgaan met je eigen mentaliseren, breuken in de behandelrelatie en empatische grenzen;
 • ken je de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken;
 • ken je de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie;
 • ken je een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen;
 • weet je om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
13 sep 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Start definitief
Vrijdag 13 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 27 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 3 oktober 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 10 oktober 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 11 oktober 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 17 oktober 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 17 januari 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 31 januari 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 13 februari 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 14 februari 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 7 maart 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 21 maart 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 18 april 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 9 mei 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 16 mei 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 23 mei 2025 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 6 juni 2025 09:30 – 17:00 Utrecht

 

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Kun je de opleiding ook in delen volgen?

Nee, de opleiding is integraal en alleen als geheel te volgen.

Kan ik de opleiding in termijnen betalen?

Jazeker. Geef alsjeblieft bij inschrijving aan in hoeveel termijnen (maximaal 4) je wil betalen. De extra kosten pér termijn bedraagt €25,-

Ik werk met een andere doelgroep. Bestaat daar ook een opleiding voor?

Ja, er zijn verschillende opleidingen binnen de PAO Trauma Academie. Bekijk alle opleidingen hier.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo