Psychotrauma Opleiding VCT Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
260 uur
 • Jaaropleiding van de Trauma Academie tot VCT Expert Level 1 en VCT Master
 • Screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Psychotrauma Opleiding VCT Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
260 uur
Beschrijving

Screening, diagnostiek en multidisciplinaire integrale traumabehandeling
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) door fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik is een van de basale voorspellers voor de ontwrichting van gezondheid en welbevinden. Het heeft ingrijpende gevolgen voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij. Per jaar groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met ruim 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen €2 – 3 miljard per jaar. Deze problematiek vraag om een integrale, multimethodische traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

In deze unieke opleiding leiden we je op in de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT). De opleiding is gebaseerd op de principes van de (circulaire) fasegerichte behandeling. Deze opleiding richt zich op de behandeling van volwassenen die als gevolg van VCT Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld.

Je leert de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en latere psychische stoornissen beter begrijpen. Je doet diagnostische kennis op en leert hoe je kwalitatief hoogwaardige behandeling inzet en uitvoert bij volwassenen.

In de opleiding besteden we expliciet aandacht aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. We doorbreken traditionele scheidslijnen en spelen in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren we praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Deze opleiding is onderdeel van de Trauma Academie. Na afloop van de opleiding ben je, afhankelijk van jouw vooropleiding, VCT Expert – level 1 of VCT Master.

Lees hier het interview met Renate Geuzinge, over Psychotrauma Opleiding VCT Volwassenen:
‘Je wordt tijdens de behandeling niet zo makkelijk meer verrast’

Lees hier het interview met Martijne Rensen, oprichter van de Trauma Academie, over haar visie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

Kernpunten:

 • jaaropleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • Screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Prijs inclusief:

 • 7 van de 8 opleidingsmodules
 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • geaccrediteerd diploma
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVvP 509473 40,0 nascholing psychiatrie
FGzPt 509473 143,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
NVP 509473 163,0
Verpleegkundig Specialisten Register 509473 121,0
Register Vaktherapie 509473 75,0

Je ontvangt een geaccrediteerd diploma als:
• Je actief hebt deelgenomen aan de klassikale bijeenkomsten
• Je een voldoende hebt voor de toetsingen
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, of zou je graag accreditatie willen voor een andere beroepsvereniging? Mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 8 modules van elk twee tot vier dagen.

Module 1: Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling: screening en eerste stabilisatiebegeleiding
door: Renate Geuzinge en Anneke Vinke

Module 2: Gedesorganiseerde hechting bij chronische vroegkinderlijke
getraumatiseerde cliënten en wat dat betekent voor de therapeutische relatie.
door: Mariëtte Groenendijk

Module 3: De fasegerichte behandeling als cicrulair proces bij vroeg
getraumatiseerde cliënten met complexe PTSS
door: Martijn Stöfsel

Module 4: Diagnostiek en interpretatie van hechtingsproblematiek en
dissociatieve stoornissen. (alleen voor VCT Expert Level 1)
door: Renate Geuzinge

Module 5: De behandeling van cliënten met complexe dissociatieve stoornissen: een praktische integratieve benadering.
door: Suzette Boon, Renate Geuzinge, Christel Kraaij en Stefanie Terpstra

Module 6: Een moeilijke behandelrelatie heb je niet alleen.
door: Saskia Knapen

Module 7: Vroege traumatisering en zelfbeschadigend gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies. (alleen voor VCT Master)
door: Nienke Kool en Stefanie Terpstra

Module 8: Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten. Specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek.
door: Mia Scheffers en Annemijn Rijk

Werkwijze
We werken binnen de evidence-based kennisoverdracht ook vanuit (eigen) casuïstiek en theoretische
ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies. In de modules is plaats voor praktijkoefeningen, supervisie en casuïstiekbespreking. Zelfstudie en huiswerkopdrachten maken deel uit van de opleiding. Ter afsluiting van iedere module maak je een praktijkopdracht en/of maak je een (meerkeuze)toets.

We adviseren om tijdens de opleiding intervisie met mede-cursisten op te zetten. Dit is facultatief.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Belangrijk!
Heb jij een postmasterregistratie en hoort diagnostiek bij jouw takenpakket? Dan volg je module 1,2,3,4,5,6 en 8.
Heb je een hbo- of masterberoep? Of hoort diagnostiek niet bij jouw takenpakket? Dan volg je module 1,2,3,5,6,7 en 8.

Voor wie

Deze opleiding is toegankelijk voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die volwassenen behandelen.

Werk je met kinderen en jongeren of met cliënten met een verstandelijke beperking? Kijk dan bij de andere opleidingen van de Trauma Academie.

VCT-Expert Level 1
Je bent Psychiater, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Orthopedagoog-Generalist, of daarvoor in opleiding. Vlaamse collega’s met een gelijkwaardige postacademische vooropleiding, zoals een postgraduaat in de psychotherapie zijn van harte welkom.

 • je werkt minimaal 12 uur per week als behandelaar;
 • daarvan behandel je minimaal 4 uur per week volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • het is een pré als je een basiscursus EMDR hebt gevolgd;
 • je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

VCT-Master
De opleiding VCT- Master is een academische en post-hbo-opleiding voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of hbo- opleiding hebben gevolgd en relevante VCT-werkervaring hebben.

Je bent Verpleegkundig Specialist-GGZ. basis-psycholoog, GGZ-arts of AIO, POH-GGZ, (Sociaal) Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk werker GGZ, Sociotherapeut GGZ, Vaktherapeut,
of Systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeuten).

 • je hebt tenminste 5 jaar relevante GGZ- werkervaring (min. 16 uur per week)
 • in een relevante VCT-setting (min. 8 uur per week, lid van multidisciplinair team, GGZ- samenwerkingsverband VCT bijv.);
 • je bent minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam;
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • je kunt de huiswerkopdrachten maken die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk.

Na inschrijving volgt een schriftelijke intake.

Deze opleiding is onderdeel van de Trauma Academie:

 • Psychotrauma Opleiding VCT Expert Kind en Jeugd
 • Psychotrauma Opleiding VCT Expert Volwassenen
 • Psychotrauma Opleiding VCT Expert LVB
 • Nascholing Dissociatieve stoornissen
 • Nascholing Therapeutische relatie (verschijnt binnenkort)

 

 

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • ken je de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid;
 • ken je de fasegerichte MIT-behandeling, de mogelijke therapeutische interventies en het CAG-protocol;
 • weet je hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kun je hiermee werken;
 • je leert de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments herkennen en hanteren;
 • je leert enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen;
 • je kent globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy (NET) en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.
 • weet je hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt;
 • kun je de stappen uitvoeren in het diagnostisch proces van Dissociatieve Stoornissen en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende diagnostische methoden en vragenlijsten kennen en kun je hiermee werken;
 • Je leert wat epistemisch vertrouwen is, hoe dit van invloed is op de therapeutische relatie en hoe je vertrouwen kan induceren;
 • Je leert omgaan met je eigen mentaliseren, breuken in de behandelrelatie en empatische grenzen;
 • je kent de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken;
 • Ook kijken we naar de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie;
 • je kent een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen;
 • je leert om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
10 okt 2023
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Dinsdag 10 oktober 2023 09.30 – 12.00 Online
Donderdag 2 november 2023 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 9 november 2023 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 16 november 2023 09.30 – 17.00 Amersfoort
Donderdag 14 december 2023 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 21 december 2023 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 1 februari 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 29 februari 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 15 maart 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 22 maart 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 4 april 2024     (Module 4) 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 5 april 2024     (Module 4) 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 18 april 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 17 mei 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 30 mei 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 31 mei 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 12 september 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 13 september 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 4 oktober 2024 (Module 7) 09:30 – 17:00 Amersfoort
Vrijdag 11 oktober 2024 (Module 7) 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 17 oktober 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 7 november 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
Donderdag 14 november 2024 09:30 – 17:00 Amersfoort
diploma-uitreiking

Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Kun je de opleiding ook in delen volgen?

Nee, de opleiding is integraal en alleen als geheel te volgen.

Kan ik de opleiding in termijnen betalen?

Jazeker. Geef alsjeblieft bij inschrijving aan in hoeveel termijnen (maximaal 4) je wil betalen. De extra kosten pér termijn bedraagt €25,-

Ik werk met een andere doelgroep. Bestaat daar ook een opleiding voor?

Ja, er zijn verschillende opleidingen binnen de PAO Trauma Academie. Bekijk alle opleidingen hier.

Rated 5 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo