Onder de naam Trauma Academie vind je bij PAO verschillende opleidingen over de behandeling van vroegkinderlijke, chronische traumatisering (VCT). In de opleidingen VCT doe je kennis en vaardigheden op in de multidisciplinaire, gespecialiseerde behandeling van cliënten met ervaringen van VCT, waaronder psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

VCT is een van de basale voorspellers voor de ontwrichting van gezondheid en welbevinden. Het heeft ingrijpende gevolgen voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij. De traumatisering is gerelateerd aan een complexiteit van vaak samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problemen. Per jaar groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met ruim 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen 2 – 3 miljard per jaar.

De Trauma Academie en de opleidingen zijn sinds 2019 ontwikkeld door Centrum Late Effecten Vroeg-kinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT). Vanaf juli 2022 vallen ze onder de PAO Trauma Academie.

Opleidingen

Dit zijn de opleidingen van de Trauma Academie en de cursussen waaruit deze bestaan:

Psychotrauma Opleiding VCT Expert Kind en Jeugd bestaat uit:

Psychotrauma Opleiding VCT Expert en VCT Master Volwassenen bestaat uit:

Psychotrauma Opleiding VCT Expert en VCT Master LVB bestaat uit:

Opleiding Dissociatieve stoornissen voor VCT Expert 

Hieronder een totaaloverzicht:

Ambitie

De Trauma Academie heeft de ambitie om vernieuwend te zijn in de opleiding en behandelaanpak. Ook willen we de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen overbruggen. Binnen deze opleidingen en cursussen besteden we hieraan ook expliciet aandacht. We doorbreken de traditionele scheidslijnen en spelen in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

logo