Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen, kinderen & jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
 • toepassing gericht op volwassenen, kinderen, jeugdigen & cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • 100 uur waarvan 72 klassikaal en 28 online in jouw eigen tijd

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen, kinderen & jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
Beschrijving

Eerste fase van opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt
Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een breed scala aan psychische klachten, waarbij het essentieel is dat dit gedegen en vakkundig wordt ingezet. In deze cursus maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen CGt. Dit doen we in twee delen: een inleidend deel en een verdiepend deel.

In het inleidende deel besteden we aandacht aan de theoretische en wetenschappelijke in­zichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie.

In het verdiepende deel trainen we cognitief gedragstherapeutische (evidence based) tech­nie­ken. Daarmee heeft de cursus ook een praktisch karakter. Zo leer je het op maat opstellen van een behandelplan op basis van functie- en betekenis analyses over de problematiek. Ook leer je begrijpen waarom je doet wat je doet, in plaats intuïtief handelen of het puur uitvoeren van een protocol bij een bepaalde diagnose.

Tijdens de cursus zul je alle leeftijdscategorieën voorbij zien en horen komen, van kind en jeugd tot volwassenen en ouderen. De focus van de cursus, inclusief de casuïstiek die je zult behandelen is mede afhankelijk van de achtergrond en expertise van de docent en de samenstelling van de groep. Zo creëren we een diverse groep, waar van en met elkaar geleerd kan worden om theorie en vaardigheden te vertalen naar verschillende toepassingen en doelgroepen. Wil je een docent met ervaring in jouw eigen werkveld/praktijk, lees dan eens hun achtergrond door bij hun docentprofiel te kijken.

Wist je dat je door het volgen van een CGt basiscursus jouw kans op een plek bij een GZ-opleiding vergroot? Je hebt daarnaast ook recht op vrijstellingen wanneer je binnen 5 jaar na succesvolle afronding van jouw CGt opleiding, de GZ-opleiding start.

Kernpunten:

 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
 • toepassing gericht op volwassenen, kinderen, jeugdigen & cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • 100 uur waarvan 72 klassikaal en 28 online in jouw eigen tijd

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat

Houd naast dit bedrag rekening met aanschaf van de boeken en indien de uitvoering op locatie plaatsvindt, lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 72 uur
 • E-learning | 28,25 uur
 • Zelfstudie | 240 uur

Wil je meer weten over de achtergrond van deze cursus. Lees dan ook eens onze artikelen over het registratieproces tot CGt-therapeut, de voordelen van CGt in de gezondheidszorg of bekijk de tips over bewezen effectieve oefeningen.

Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J / NVO-OG* 479063 100,0 herregistratie
80,0 opleiding – behandeling
20,0 opleiding – diagnostiek
63,0 opleiding – extra literatuurstudie
Register Vaktherapie 553839 75,0
NIP ELP 479063 150,0
SKJ 479063 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
VGCt 479063 100,0
LV POH-GGZ 334527 30,0
Verpleegkundig Specialisten register 493962 (vanaf 19-05-23), 502333 (vanaf 13-09-23), 520852 (vanaf 23-05-24) 100,0
FGzPt 551373 126,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
NIP A&O A&G 551373 200,0 (A&G – klinische kennis (100,0) en A&G – klinische vaardigheden (100,0))

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De basiscursus CGT wordt door verschillende docenten verzorgd. Ieder met een eigen expertise. Uiteraard voldoen alle programma’s aan de richtlijnen van de VGCt. Dorine Sanders, Joyce Gommans, Steven Strietman en Lucie Stökl: er is meer aandacht voor depressie, suïcide, angststoornissen en PTSS (dit programma lees je hieronder). Sonja van Heumen: er is geen specifieke dag voor PTSS (trauma komt wel aan bod). Er is daarvoor in de plaats aandacht voor CGT bij ontwikkelingsstoornissen.

Bijeenkomst 1 | Van leertheorie (KO/OC) naar probleemtaxatie (FABA) I

 • leertheorieën: achtergrond en geschiedenis
 • klassieke en operante conditionering
 • nut van evidence based werken
 • van klassieke conditionering naar betekenisanalyse
 • van operante conditonering naar functieanalyse
 • 3 soorten gedrag

Bijeenkomst 2 | Van leertheorie (KO/OC) naar probleemtaxatie (FABA) II

 • functieanalyse en motiverende en richtinggevende socratische vragen om deze op stellen
 • betekenisanalyse en motiverende en richtinggevende socratische vragen om deze op te stellen
 • verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • protocollair vs maatbehandeling
 • brewin als ondergrond van alle therapieën

Bijeenkomst 3 | CGt intake en van HT & FABA naar (interventies in het) behandelplan

 • intake en indicatiestelling (met behulp van tools)
 • beschrijvende diagnostiek; de beschrijvende diagnose
 • HT en FABA; oefenen in het opstellen daarvan
 • HT en FABA; als cognitief gedragstherapeutische interventies
 • cognitief gedragstherapeutische interventies; welke zijn er?
 • koppeling van interventies aan analyses
 • fasering van interventies

Bijeenkomst 4 | Interventies: Socratische dialoog en gedachterapport

 • cognitieve model
 • koppeling cognitieve model en leertheoretisch model
 • gedachterapport
 • socractische dialoog met socratische motiveringstechnieken

Bijeenkomst 5 | Interventies: Exposure en gedragsexperimenten (GE)

 • exposure en gedragsexperiment: achtergrond en werkzaamheid, verschillende vormen van exposure
 • verschillen en overeenkomsten exposure – GE
 • exposure en GE: indicatie en procedure
 • motiveren voor deze interventies m.b.v. de socratische dialoog
 • plaatsing van deze interventies in de functie- en betekenisanalyses
 • evaluatie leerdoelen en eventueel bijstellen/aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • gedragsexperimenten op verschillende niveaus binnen het cognitieve model

Bijeenkomst 6 | Van probleemtaxatie naar interventies: US-UR herevaluatietechnieken I: Meerdimensionaal evalueren, Imaginatie en rescripting (ImRs), Flash Forward

 • wat zijn US/UR herevaluatietechnieken en waar grijpen ze op in?
 • meerdimensionaal evalueren
 • imagery and rescripting (ImRs)
 • flash Forward

Bijeenkomst 7 | Van probleemtaxatie naar interventies: US-UR herevaluatie-technieken II: COMET en Witboek bij negatief zelfbeeld

 • COMET: achtergrond en werking
 • in de herhaling; Retrieval memory competitie Brewin
 • COMET: indicatie en toepassing
 • toepassingsgebieden van COMET
 • Witboek: retrieval memory en interventies

Bijeenkomst 8 | Stoornis-specifiek: Sociale angst

 • sociale angststoornis: achtergrond, verklaringsmodellen
 • sociale angststoornis: analyses en interventies
 • taakconcentratietraining

Bijeenkomst 9 | Stoornis-specifiek: Paniekstoornis

 • paniekstoornis: achtergrond, verklaringsmodellen
 • paniekstoornis: analyses en interventies
 • interoceptieve exposure

Bijeenkomst 10 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit I

 • richtlijnen depressie
 • medicatie en psychotherapie
 • protocol depressie
 • andere (werkzame) behandelingen depressie

Bijeenkomst 11 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit II

 • richtlijnen depressie en suïcidaliteit
 • beschrijvende diagnose/structuurdiagnose
 • suïcide risicotaxaties
 • rouw en PCRS

Bijeenkomst 12 | Stoornisspecifiek: PTSS

 • PTSS en overige trauma- en stressgerelateerde stoornissen en het cognitief gedragstherapeutisch proces hierbij.
 • Richtlijnen voor de behandeling van PTSS
 • Cognitief gedragstherapeutische technieken als imaginaire exposure (IE) en symbolisch schrijven.
 • EMDR als interventie bij PTSS
 • Psycho-educatie en uitvoering interventies en methoden bij PTSS bij diverse doelgroepen
 • Belang van Exposure of GE ná IE of EMDR

Onderwerpen
In het inleidende deel van de cursus staat de kennismaking met CGt centraal. Je leert verschillende fasen van het gedragstherapeutisch proces kennen. Vervolgens gaan het we de stappen van het gedragstherapeutisch proces uitdiepen: kennismaking, klachteninventarisatie, taxatiefase, opstellen van het behandelplan en de fasering van de interventies. 

Werkwijze
De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: 1.huiswerkuren, 2.e-learning en 3.klassikale cursusuren.
1. Huiswerkuren: ter voorbereiding op de cursusdagen lees je de literatuur, pas je geleerde kennis toe in de praktijk en kijk je hier kritisch op terug. Reken hiervoor 18 uur per bijeenkomst.
2. E-learning: voorafgaand aan elke bijeenkomst besteed je 3 á 4 uur aan online uren: hierin krijg je theoretische basiskennis, oefen je gedragstherapeutische vaardigheden met virtuele cliënten, maak je discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof begrijpt.
3. Klassikale cursusuren: dit zijn de uren die je klassikaal volgt. Deze uren zijn gericht op nabespreken en het toepassen van de online geleerde kennis op casussen en de eigen praktijk. Ook is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis. Een klassikale dag start om 09.30 en eindigt om 16.00 uur.

Flipping the classroom
Flipping the classroom? Dit houdt in dat de theorie niet in de klas, maar voorafgaand aan de cursusdag via e-learning gedeeld wordt. Zo blijft er klassikaal meer ruimte over voor oefenen, doen en ervaren. Onderzoek toont aan dat deze manier van lesgeven leidt tot beter leerresultaten en meer betrokkenheid dan een traditionele opzet, waarin theorie klassikaal aangeboden wordt.

Toetsing
We toetsen tijdens deze cursus op verschillende manieren. We kijken naar aanwezigheid en deelname aan de bijeenkomsten en online cursusuren. Gedurende de cursus presenteer je in duo’s een problematiekcasus. Aan het eind van de cursus is er een online theorietoets en schrijf je een casusverslag (naar analogie van een N=1 studie), dat door de docent wordt beoordeeld.

Literatuur
We gaan ervan uit dat je de inhoud van het boek Psychopathologie, oorzaken, diagnostiek en behandeling van Franken, Muris en Denys (2019) kent, in het bijzonder de delen 4, 5 en 7. Ben je hier niet bekend mee? Dan gaan we ervan uit dat je deze stof zelfstandig tot je hebt genomen vóór de cursus start.

Daarnaast bevat de boekenlijst nog een aantal andere boeken (verschilt per uitvoering).

We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie
 • je bent een universitair opgeleide psycholoog, pedagoog of arts. Verpleegkundig Specialisten zijn ook welkom.
 • je bent bekend met de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM
 • je ziet tijdens de cursus meerdere cliënten voor behandeling of begeleiding, zodat je kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

Tijdens de cursus zul je alle leeftijdscategorieën voorbij zien en horen komen, van kind en jeugd tot volwassenen en ouderen. De focus van de cursus, inclusief de casuïstiek die je zult behandelen is mede afhankelijk van de achtergrond en expertise van de docent en de samenstelling van de groep. Zo creëren we een diverse groep, waar van én met elkaar geleerd kan worden om theorie en vaardigheden te vertalen naar verschillende toepassingen en doelgroepen. Wil je een docent met ervaring in jouw eigen werkveld/praktijk, lees dan eens hun achtergrond door bij hun docentprofiel te kijken.

Wil je meer weten over de achtergrond van CGt, lees dan eens een van onze artikelen over het registratieproces tot CGt-therapeut, de voordelen van CGt in de gezondheidszorg of bekijk de tips over bewezen effectieve oefeningen.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapieën uitvoeren onder supervisie;
 • heb je kennis opgedaan van de geschiedenis en de achtergrond van cognitieve gedragstherapie. Je kent begrippen als klassieke conditionering en operante conditionering, de principes van leren en gedrag en de etiologie van klachten;
 • ben je in staat om vast te stellen wat er bij de cliënt aan de hand is. Dit doe je door een taxatieproces uit te voeren, waarin diagnostiek, een holistische theorie functie- en betekenisanalyses en de hulp­vra(a)g(en) van de cliënt centraal staan;
 • kan je op basis van het uitgevoerde taxatieproces en de toegepaste analyses een behandelplan opstellen waarbij de voorgestelde interventies logisch volgen uit en samenhang hebben met de opgestelde (functie- en betekenis)analyses;
 • kun je besluiten welk(e) behandel­plan/ methoden op grond van wetenschappelijke inzichten, beschrijvende en verklarende diagnostiek voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • ben je in staat een adequate afweging te maken tussen het volgen van een protocol of het beslissen voor een behandeling op maat (zgn protocol+);
 • heb je vaardigheden opgedaan gericht op het toepassen van CGt-basis­interventies, waaronder het gedachterapport, gedragsexperiment, exposure en US/UR herevaluatietechnieken;
 • ken je de kenmerken van verschillende angst- en stemmingsstoornissen en kan je ze diagnosticeren;
 • ken je biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van een aantal angst- en stemmingsstoornissen;
 • ken je de psychometrische kwaliteiten van de meest gangbare instrumenten om angst- en stemmingsstoornissen te meten. Ook weet je hoe je dit kan opzoeken en waar je dan op let;
 • ken je cognitieve en gedragstherapeutische interventies om angst- en stemmings­stoornissen protocollair te behande­len en pas je deze ook toe;
 • ken je de onderzoeken naar het effect van psychofarmacologische, psycho­logische en gecombineerde (protocollaire) behandeling van angst- en stemmingsstoornissen;
 • kun je reflecteren op jouw eigen proces. Je kan de therapeutische relatie weergeven in analyses, zodat je vanuit daar aanpassingen kan doen in het belang van cliënt en therapeut;
 • kun je een behandelplan voor angst- en stemmingsstoornissen uitvoeren en evalueren;
 • Kun je leermodellen, vergelijken, bekritiseren en implementeren in de praktijk.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
04 sep 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Lucie Stökl 

Let op: deze uitvoering heeft een zeer compacte planning. Dat is een voordeel wanneer je in het voorjaar van 2025 zou willen starten met de GZ-opleiding. Dat betekent echter wel dat je bewust kiest voor een hoog tempo in lesdagen en daarmee de studielast.

woensdag 4 september 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 18 september 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 2 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 9 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 16 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 6 november 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 20 november 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 4 december 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 18 december 2024 09:30 – 16:30 Online
woensdag 8 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 22 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 29 januari 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
06 sep 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Start definitief

Docent: Steven Strietman

vrijdag 6 september 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 20 september 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 4 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 11 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 15 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 22 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 13 december 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 10 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 17 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 31 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 14 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 7 maart 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

 

Startdatum
02 okt 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

woensdag 2 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 16 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 6 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 20 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 4 december 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 18 december2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 8 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 22 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 29 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 12 februari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 5 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 12 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
04 okt 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Lucie Stökl 

vrijdag 4 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 18 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 8 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 22 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 6 december 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 20 december 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 10 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 24 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 7 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 14 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 21 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 11 april 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

 

Startdatum
12 nov 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

dinsdag 12 november 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 26 november 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 10 december 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 7 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 21 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 4 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 11 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 4 maart2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 18 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 1 april 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 15 april 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 22 april 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
14 feb 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Lucie Stölk

vrijdag 14 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 7 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 28 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 18 april 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 9 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 6 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 27 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 5 september 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 26 september 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 10 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 31 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 21 november 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
03 mrt 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

maandag 3 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 17 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 31 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 14 april 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 12 mei 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 26 mei 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 16 juni 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 30 juni 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 1 september 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 15 september 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 6 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
maandag 3 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
03 apr 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

donderdag 3 april 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 17 april 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 8 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 22 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 5 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 19 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 3 juli 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 4 september 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 18 september 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 2 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 30 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 13 november 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
06 mei 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

dinsdag 6 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 20 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 3 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 17 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 1 juli 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 2 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 16 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 30 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 28 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 11 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 25 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 9 december 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
16 mei 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Lucie Stölk

vrijdag 16 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 13 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 12 september 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 3 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 7 november 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 28 november 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 19 december 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 9 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 30 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 13 februari 2026 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 6 maart 2026 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 27 maart 2026 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
02 jun 2025
Locatie
Den Bosch
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Sonja van Heumen

maandag 2 juni 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 23 juni 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 8 september 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 29 september 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 27 oktober 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 17 november 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 8 december 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 12 januari 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 2 februari 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 2 maart 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 23 maart 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch
maandag 13 april 2025 09:30 – 16:30 Den Bosch

Locatie: ZTLO Agri en Food plaza

Startdatum
03 sep 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Lucie Stökl 

Let op: deze uitvoering heeft een zeer compacte planning. Dat is een voordeel wanneer je in het voorjaar van 2025 zou willen starten met de GZ-opleiding. Dat betekent echter wel dat je bewust kiest voor een hoog tempo in lesdagen en daarmee de studielast.

woensdag 3 september 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 17 september 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 24 september 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 8 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 29 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 12 november 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 19 november 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 3 december 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 17 december 2025 09:30 – 16:30 Online
woensdag 7 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
woensdag 14 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
woensdag 28 januari 2026 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
08 sep 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

maandag 8 september 2025 09:30 – 16:30 Online
maamdag 29 september 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 27 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 10 november 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 24 november 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 8 december 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 5 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
maandag 19 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
maandag 26 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
maandag 9 februari 2026 09:30 – 16:30 Online
maandag 2 maart 2026 09:30 – 16:30 Online
maandag 16 maart 2026 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
09 okt 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

donderdag 9 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 6 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 20 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 4 december 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 18 december  2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 8 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 15 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 29 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 12 februari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 5 maart 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 19 maart 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 2 april 2026 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
04 nov 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

dinsdag 4 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 18 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 2 december 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 16 december 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 6 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 20 januari 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 3 februari 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 10 februari 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 3 maart 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 17 maart 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 31 maart 2026 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 14 april 2026 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Reviews

Betrokken

Sanne Boon
17 maart 2020

goede mix van theorie en praktijk

Sanne de Bruijn
17 maart 2020

leerzaam

evelien
7 april 2019

Boeiende cursus

Evi
5 april 2019

Afwisselend

Leonie Wullink
30 september 2018

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Wat betekenen de termen blended en 100% online voor deze cursus?

De term blended is voor deze basiscursus wat verwarrend. Alle cursussen bij PAO Psychologie zijn blended. Een combinatie van:
a) elkaar ontmoeten op locatie (klassikaal) én e-learning óf
b) elkaar ontmoeten in ons online college (100% online) én e-learning.

Van de basiscursus CGt organiseren wij enkele uitvoeringen op locatie (klassikaal), bijvoorbeeld in Utrecht of in Den Bosch. Ook organiseren wij uitvoeringen 100% online. Je ontmoet elkaar dan in ons online college.

Ik ben verpleegkundig specialist. Mag ik deelnemen?

Zeker. Als verpleegkundig specialist ben je welkom in de cursus.

Ik ben een starter. Is het wel verstandig om nu de cursus te volgen?

Je kunt als starter deze opleiding gerust volgen. Goed om te weten is dat je tijdens de cursus de technieken in de praktijk moet brengen. Je kunt hier alvast over nadenken en eventueel in gesprek met jouw werkgever hoe dit in te richten. Je hoeft niet per se een volledig behandeltraject met één cliënt aan te gaan. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om het geleerde via begeleidingsgesprekken in de praktijk te brengen.

Lees ook de vraag De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit? Of ons artikel ‘Van basiscursus naar CGt-therapeut’.

Ik werk vooral met volwassenen en ouderen óf juist alleen met kinderen. Is deze cursus geschikt?

De VGCt heeft de eis dat de basiscursus aandacht geeft voor alle behandelprincipes, dat betekent dat gedurende de cursus de theorie en toepassingen van alle leeftijdsgroepen de revue passeren. Tijdens de cursus wordt door middel van de literatuur of de opdrachten onderscheid gemaakt tussen het werken met kind en jeugd en met volwassenen. Zo gebruik je bij het werken in de volwassenenzorg een ander boek dan wanneer je in de jeugdzorg werkt. Dit zorgt ervoor dat je jouw eigen specialisme verder kunt ontwikkelen en vaardigheden in jouw praktijk kunt toepassen.

Wil je leren van de persoonlijke ervaringen van de docent, lees dan ook eens hun achtergrond om dit mee te laten wegen in jouw keuze voor een uitvoering. Iedere docent heeft zijn of haar eigen expertise en put ervaring uit de organisaties waar zij gewerkt hebben, zo delen zij graag hun kennis en leerproces met je:

Je leert echter ook heel veel van elkaar en door theorie of casuïstiek te vertalen en te implementeren, zeker een mooie kans dus om met je mededeelnemers ervaringen uit te wisselen!

De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit?

Het is van belang dat je tijdens de cursus praktisch kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

Omdat je zelf nog startend bent met het toepassen van CGT, is het van belang dat je hier goede begeleiding bij krijgt. Niet alleen voor jouw ontwikkeling, maar ook voor de cliënt. Zorg daarom voor een meer ervaren CGT-professional die jou kan begeleiden bij het toepassen van CGT. Je kunt hier alvast over nadenken en eventueel in gesprek met jouw werkgever hoe dit in te richten.

Lees ook ons artikel: ‘Effectieve Cognitief Gedragstherapeutische oefeningen’.

Hoeveel kosten de boeken die ik moet aanschaffen?

Dat ligt aan de doelgroep waarmee je werkt. Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een bericht naar info@pao.nl en we helpen je verder.

Krijg ik vrijstelling voor CGT in de GZ opleiding wanneer ik deze scholing heb doorlopen?

We raden je aan deze vraag te stellen aan de GZ-opleidingsinstelling omdat dit te maken heeft met de termijn waarin je beide opleidingen wilt volgen. Zij kunnen je tot 25% vrijstelling geven voor (het cursorisch onderwijs in) de GZ-opleiding wanneer je voldoet aan een aantal verschillende voorwaarden.

Voor hen is het relevant om te weten dat deze basiscursus door VGCt wordt erkend (is geaccrediteerd) als 100-uurs basiscursus. Dit geldt overigens voor al onze basiscursussen.

Moet mijn begeleider meekijken tijdens mijn client gesprekken?

Nee hoor, dat hoeft niet. Jouw begeleider is in principe niet aanwezig bij jouw client gesprekken. Wat wel kan is dat hij een keer vraagt of hij erbij kan zijn of dat er gevraagd wordt om beeldopnames. Bespreek dit vooral met jouw begeleider.

Lees ook de vraag De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit?

Kan ik deelnemen als ik aan het begin van de cursus nog geen geschikte werkplek, stageplek of werkervaringsplek heb?

Nee, het kunnen oefenen in de praktijk is een vereiste.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo