Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing gericht op kinderen, jeugdigen & cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
Beschrijving

Eerste fase van opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt
Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een breed scala aan psychische klachten, waarbij het essentieel is dat dit gedegen en vakkundig wordt ingezet. In deze cursus maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen cgt. Dit doen we in twee delen: een inleidend deel en een verdiepend deel.

In het inleidende deel besteden we aandacht aan de theoretische en wetenschappelijke in­zichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie.

In het verdiepende deel trainen we cognitief gedragstherapeutische (evidence based) tech­nie­ken. Daarmee heeft de cursus ook een praktisch karakter. Zo leer je het op maat opstellen van een behandelplan op basis van functie- en betekenis analyses over de problematiek. Ook leer je begrijpen waarom je doet wat je doet, in plaats intuïtief handelen of het puur uitvoeren van een protocol bij een bepaalde diagnose.

Tijdens de cursus zul je alle leeftijdscategorieën voorbij zien en horen komen, van kind en jeugd tot volwassenen en ouderen. De focus van de cursus, inclusief de casuïstiek die je zult behandelen is bedoeld voor degenen die (vooral) werken met kinderen of jongeren en hun systeem: in de jeugdzorg, het onderwijs, jeugd-ggz. Ook professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom.

Werk je vooral met (jong) volwassenen, zoals studenten, ouders, docenten en andere professionals bijvoorbeeld op het gebied van advies of begeleiding? Of werk je in jouw praktijk met ouderen? Kijk dan eens bij de basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen.

Kernpunten:

 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie;
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces;
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen;
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat.

Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 72 uur
 • E-learning | 28,25 uur
 • Zelfstudie | 240 uur

 

Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 479063 100,0 herregistratie
80,0 opleiding – behandeling
20,0 opleiding – diagnostiek
63,0 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 479063 100,0 herregistratie
80,0 opleiding – behandeling
20,0 opleiding – diagnostiek
63,0 opleiding – extra literatuurstudie
NIP ELP 479063 150,0
SKJ 479063 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.
VGCt 479063 100,0
LV POH-GGZ 334527 30,0
Verpleegkundig Specialisten register 493962 (vanaf 19-05-23), 502333 (vanaf 13-09-23), 520852 (vanaf 23-05-24) 100,0

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

*Heb je geen behoefte aan de accreditatiepunten van het NVO-OG, NIP K&J en SKJ, kijk dan eens bij onze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie voor volwassenen.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De basiscursus CGT wordt door verschillende docenten verzorgd. Ieder met een eigen expertise. Uiteraard voldoen alle programma’s aan de richtlijnen van de VGCt. Dorine Sanders en Steven Strietman: er is meer aandacht voor depressie, suïcide en PTSS (dit programma lees je hieronder). Sonja van Heumen: er is geen specifieke dag voor PTSS (trauma komt wel aan bod). Er is daarvoor in de plaats aandacht voor CGT bij ontwikkelingsstoornissen.

Bijeenkomst 1 | Van leertheorie (KO/OC) naar probleemtaxatie (FABA) I

 • leertheorieën: achtergrond en geschiedenis
 • klassieke en operante conditionering
 • nut van evidence based werken
 • van klassieke conditionering naar betekenisanalyse
 • van operante conditonering naar functieanalyse
 • 3 soorten gedrag

Bijeenkomst 2 | Van leertheorie (KO/OC) naar probleemtaxatie (FABA) II

 • functieanalyse en motiverende en richtinggevende socratische vragen om deze op stellen
 • betekenisanalyse en motiverende en richtinggevende socratische vragen om deze op te stellen
 • verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • protocollair vs maatbehandeling
 • brewin als ondergrond van alle therapieën

Bijeenkomst 3 | CGt intake en van HT & FABA naar (interventies in het) behandelplan

 • intake en indicatiestelling (met behulp van tools)
 • beschrijvende diagnostiek; de beschrijvende diagnose
 • HT en FABA; oefenen in het opstellen daarvan
 • HT en FABA; als cognitief gedragstherapeutische interventies
 • cognitief gedragstherapeutische interventies; welke zijn er?
 • koppeling van interventies aan analyses
 • fasering van interventies

Bijeenkomst 4 | Interventies: Socratische dialoog en gedachterapport

 • cognitieve model
 • koppeling cognitieve model en leertheoretisch model
 • gedachterapport
 • socractische dialoog met socratische motiveringstechnieken

Bijeenkomst 5 | Interventies: Exposure en gedragsexperimenten (GE)

 • exposure en gedragsexperiment: achtergrond en werkzaamheid, verschillende vormen van exposure
 • verschillen en overeenkomsten exposure – GE
 • exposure en GE: indicatie en procedure
 • motiveren voor deze interventies m.b.v. de socratische dialoog
 • plaatsing van deze interventies in de functie- en betekenisanalyses
 • evaluatie leerdoelen en eventueel bijstellen/aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • gedragsexperimenten op verschillende niveaus binnen het cognitieve model

Bijeenkomst 6 | Van probleemtaxatie naar interventies: US-UR herevaluatietechnieken I: Meerdimensionaal evalueren, Imaginatie en rescripting (ImRs), Flash Forward

 • wat zijn US/UR herevaluatietechnieken en waar grijpen ze op in?
 • meerdimensionaal evalueren
 • imagery and rescripting (ImRs)
 • flash Forward

Bijeenkomst 7 | Van probleemtaxatie naar interventies: US-UR herevaluatie-technieken II: COMET en Witboek bij negatief zelfbeeld

 • COMET: achtergrond en werking
 • in de herhaling; Retrieval memory competitie Brewin
 • COMET: indicatie en toepassing
 • toepassingsgebieden van COMET
 • Witboek: retrieval memory en interventies

Bijeenkomst 8 | Stoornis-specifiek: Sociale angst

 • sociale angststoornis: achtergrond, verklaringsmodellen
 • sociale angststoornis: analyses en interventies
 • taakconcentratietraining

Bijeenkomst 9 | Stoornis-specifiek: Paniekstoornis

 • paniekstoornis: achtergrond, verklaringsmodellen
 • paniekstoornis: analyses en interventies
 • interoceptieve exposure

Bijeenkomst 10 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit I

 • richtlijnen depressie
 • medicatie en psychotherapie
 • protocol depressie
 • andere (werkzame) behandelingen depressie

Bijeenkomst 11 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit II

 • richtlijnen depressie en suïcidaliteit
 • beschrijvende diagnose/structuurdiagnose
 • suïcide risicotaxaties
 • rouw en PCRS

Bijeenkomst 12 | Stoornisspecifiek: PTSS

 • PTSS en overige trauma- en stressgerelateerde stoornissen en het cognitief gedragstherapeutisch proces hierbij.
 • Richtlijnen voor de behandeling van PTSS
 • Cognitief gedragstherapeutische technieken als imaginaire exposure (IE) en symbolisch schrijven.
 • EMDR als interventie bij PTSS
 • Psycho-educatie en uitvoering interventies en methoden bij PTSS bij diverse doelgroepen
 • Belang van Exposure of GE ná IE of EMDR

Werkwijze
De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: 1.huiswerkuren, 2.online cursusuren en 3.klassikale cursusuren.
1. Huiswerkuren: ter voorbereiding op de cursusdagen lees je de literatuur, pas je geleerde kennis toe in de praktijk en kijk je hier kritisch op terug. Reken hiervoor 18 uur per bijeenkomst.
2. Online cursusuren: voorafgaand aan elke bijeenkomst besteed je 3 á 4 uur aan online uren: hierin krijg je theoretische basiskennis, oefen je gedragstherapeutische vaardigheden met virtuele cliënten, maak je discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof begrijpt.
3. Klassikale cursusuren: dit zijn de uren die je klassikaal volgt. Deze uren zijn gericht op nabespreken en het toepassen van de online geleerde kennis op casussen en de eigen praktijk. Ook is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis. Een klassikale dag start om 09.30 en eindigt om 16.00 uur.

Flipping the classroom
Flipping the classroom? Dit houdt in dat de theorie niet in de klas, maar voorafgaand aan de cursusdag via e-learning gedeeld wordt. Zo blijft er klassikaal meer ruimte over voor oefenen, doen en ervaren. Onderzoek toont aan dat deze manier van lesgeven leidt tot beter leerresultaten en meer betrokkenheid dan een traditionele opzet, waarin theorie klassikaal aangeboden wordt.

Toetsing
We toetsen tijdens deze cursus op verschillende manieren. We kijken naar aanwezigheid en deelname aan de bijeenkomsten en online cursusuren. Ook is er een online theorietoets aan het einde van de cursus. Bovendien schrijf je een casusverslag (naar analogie van een N=1 studie), dat door de docent wordt beoordeeld.

Literatuur
We gaan ervan uit dat je de inhoud van het boek Psychopathologie, oorzaken, diagnostiek en behandeling van Franken, Muris en Denys (2019) kent, in het bijzonder de delen 4, 5 en 7. Ben je hier niet bekend mee? Dan gaan we ervan uit dat je deze stof zelfstandig tot je hebt genomen vóór de cursus start.

Daarnaast bevat de boekenlijst nog een aantal andere boeken (verschilt per uitvoering).

We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Tijdens de cursus zul je alle leeftijdscategorieën voorbij zien en horen komen, van kind en jeugd tot volwassenen en ouderen. De focus van de cursus, inclusief de casuïstiek die je zult behandelen is bedoeld voor degenen die (vooral) werken met kinderen of jongeren en hun systeem: in de jeugdzorg, het onderwijs, jeugd-ggz. Ook professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom.

Werk je vooral met (jong) volwassenen, waaronder studenten, ouders, docenten of andere professionals, bijvoorbeeld op het gebied van advies of begeleiding? Of werk je in jouw praktijk met ouderen? Dan pas je qua casuïstiek, werkpraktijk en ontwikkelvragen hoogstwaarschijnlijk beter bij de mededeelnemers en docenten van de basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen.

Ben jij een universitair opgeleide psycholoog, pedagoog of arts? Spreekt cognitieve gedragstherapie jou aan? Wil jij een sterke CGt basis? Volg dan deze basiscursus CGt.

 • je bent een universitair opgeleide psycholoog, pedagoog of arts. Verpleegkundig Specialisten zijn ook welkom.
 • je bent bekend met de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM
 • je ziet tijdens de cursus meerdere cliënten voor behandeling of begeleiding, zodat je kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapieën uitvoeren onder supervisie;
 • heb je kennis opgedaan van de geschiedenis en de achtergrond van cognitieve gedragstherapie. Je kent begrippen als klassieke conditionering en operante conditionering, de principes van leren en gedrag en de etiologie van klachten;
 • ben je in staat om vast te stellen wat er bij de cliënt aan de hand is. Dit doe je door een taxatieproces uit te voeren, waarin diagnostiek, een holistische theorie functie- en betekenisanalyses en de hulp­vra(a)g(en) van de cliënt centraal staan;
 • kan je op basis van het uitgevoerde taxatieproces en de toegepaste analyses een behandelplan opstellen waarbij de voorgestelde interventies logisch volgen uit en samenhang hebben met de opgestelde analyses;
 • kun je besluiten welk(e) behandel­plan/ methoden op grond van wetenschappelijke inzichten voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • ben je in staat een adequate afweging te maken tussen het volgen van een protocol of het beslissen voor een behandeling op maat (zgn protocol+);
 • heb je vaardigheden opgedaan gericht op het toepassen van cgt-basis­interventies, waaronder het gedachterapport, gedragsexperiment, exposure en US/UR herevaluatietechnieken;
 • ken je de kenmerken van verschillende angst- en stemmingsstoornissen en kan je ze diagnosticeren;
 • ken je biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van een aantal angst- en stemmingsstoornissen;
 • ken je de psychometrische kwaliteiten van de meest gangbare instrumenten om angst- en stemmingsstoornissen te meten. Ook weet je hoe je dit kan opzoeken en waar je dan op let;
 • ken je cognitieve en gedragstherapeutische interventies om angst- en stemmings­stoornissen protocollair te behande­len en pas je deze ook toe;
 • ken je de onderzoeken naar het effect van psychofarmacologische, psycho­logische en gecombineerde behandeling van angst- en stemmingsstoornissen;
 • kun je reflecteren op jouw eigen proces. Je kan de therapeutische relatie weergeven in analyses, zodat je vanuit daar aanpassingen kan doen in het belang van cliënt en therapeut;
 • kun je een behandelplan voor angst- en stemmingsstoornissen uitvoeren en evalueren.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
25 mrt 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Bijna vol

Docent: Steven Strietman

maandag 25 maart 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 22 april 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 13 mei 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 03 juni 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 01 juli 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 09 september 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 30 september 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 14 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 04 november 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 18 november 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 02 december 2024 09:30 – 16:30 Online
maandag 16 december 2024 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
23 mei 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

donderdag 23 mei 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 13 juni 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 04 juli 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 12 september 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 03 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 07 november 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 28 november 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 19 december 2024 09:30 – 16:30 Online
donderdag 09 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 30 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 06 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 27 maart 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

 

 

Startdatum
06 sep 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

vrijdag 6 september 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 20 september 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 4 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 11 oktober 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 15 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 22 november 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 13 december 2024 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 10 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 17 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 31 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 14 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
vrijdag 7 maart 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

 

Startdatum
02 okt 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

woensdag 2 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 16 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 6 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 20 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 4 december 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 18 december2024 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 8 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 22 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 29 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 12 februari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 5 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
woensdag 12 maart 2025 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, La Vie Meeting Center

Startdatum
12 nov 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

dinsdag 12 november 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 26 november 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 10 december 2024 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 7 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 21 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 4 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 11 februari 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 4 maart2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 18 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 1 april 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 15 april 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 22 april 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
03 mrt 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

maandag 3 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 17 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 31 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 14 april 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 12 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 26 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 16 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 30 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 1 september 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 15 september 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 6 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
maandag 3 november 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
03 apr 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

donderdag 3 april 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 17 april 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 8 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 22 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 5 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 19 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 3 juli 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 4 september 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 18 september 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 2 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 30 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
donderdag 13 november 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
06 mei 2025
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

dinsdag 6 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 20 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 3 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 17 juni 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 1 juli 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 2 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 16 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 30 september 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 28 oktober 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 11 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 25 november 2025 09:30 – 16:30 Online
dinsdag 9 december 2025 09:30 – 16:30 Online

Lees meer over hoe PAO virtueel lesgeeft

Startdatum
09 okt 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Steven Strietman

donderdag 9 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 6 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 20 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 4 december 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 18 december  2025 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 8 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 15 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 29 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 12 februari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 5 maart 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 19 maart 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
donderdag 2 april 2026 09:30 – 16:30 Utrecht

Locatie: Utrecht, La Vie Meeting Center

Reviews

Rated 4,0 out of 5

Betrokken

Sanne Boon
17 maart 2020
Rated 4,0 out of 5

goede mix van theorie en praktijk

Sanne de Bruijn
17 maart 2020
Rated 4,0 out of 5

leerzaam

evelien
7 april 2019
Rated 5,0 out of 5

Boeiende cursus

Evi
5 april 2019
Rated 5,0 out of 5

Afwisselend

Leonie Wullink
30 september 2018

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Wat betekenen de termen blended en 100% online voor deze cursus?

De term blended is voor deze basiscursus wat verwarrend. Alle cursussen bij PAO Psychologie zijn blended. Een combinatie van
a) elkaar ontmoeten op locatie (klassikaal) én e-learning óf b) elkaar onmoeten in ons online college (100% online) én e-learning.

Enkele uitvoeringen organiseren wij op locatie (klassikaal). Bijvoorbeeld in Utrecht of in Den Bosch. Ook organiseren wij uitvoeringen 100% online. Je ontmoet elkaar dan in ons online college.

Ik ben verpleegkundig specialist. Mag ik deelnemen?

Zeker. Als verpleegkundig specialist ben je welkom in de cursus.

Ik ben een starter. Is het wel verstandig om nu de cursus te volgen?

Je kunt als starter deze opleiding gerust volgen. Goed om te weten is dat je tijdens de cursus de technieken in de praktijk moet brengen. Je kunt hier alvast over nadenken en eventueel in gesprek met jouw werkgever hoe dit in te richten. Je hoeft niet per se een volledig behandeltraject met één cliënt aan te gaan. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om het geleerde via begeleidingsgesprekken in de praktijk te brengen.

Lees ook de vraag De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit?

Ik werk vooral met (jong) volwassenen en ouderen. Is deze cursus geschikt?

De VGCt heeft de eis dat de basiscursus aandacht geeft voor alle behandelprincipes. Goed om te weten is dat deze cursus inhoudelijk meer ingaat op kind & jeugd en hun systeem.

Werk je vooral met (jong) volwassenen en ouderen? Kijk dan eens bij onze basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen. Deze cursus wordt verzorgd door docenten met kennis en ervaring in deze cliëntendoelgroep.

De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit?

Het is van belang dat je tijdens de cursus praktisch kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

Omdat je zelf nog startend bent met het toepassen van CGT, is het van belang dat je hier goede begeleiding bij krijgt. Niet alleen voor jouw ontwikkeling, maar ook voor de cliënt. Zorg daarom voor een meer ervaren CGT-professional die jou kan begeleiden bij het toepassen van CGT. Je kunt hier alvast over nadenken en eventueel in gesprek met jouw werkgever hoe dit in te richten.

Hoeveel kosten de boeken die ik moet aanschaffen?

Dat ligt aan de doelgroep waarmee je werkt. Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een bericht naar info@pao.nl en we helpen je verder.

Wat is het verschil tussen deze cursus en de basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen?

Al onze basiscursussen leggen een basis in de CGT. Je leert de algemene principes die breed toepasbaar zijn. In de cursussen gaan we dus niet in op specifieke behandelvormen, voor specifieke doelgroepen kinderen, jeugdigen, volwassenen of ouderen. De VGCt gaat ervan uit dat gedragstherapeuten i.o. in CGT-vervolgcursussen deze verdiepende kennis opdoen.

Het verschil zit hem in de docenten en medecursisten.

Docenten in deze cursus hebben meer kennis en ervaring in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Daardoor bestaan deze cursusgroepen over het algemeen voor het grootste deel uit professionals die werkzaam met deze cliëntendoelgroep.

Docenten die lesgeven in de basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen hebben kennis en ervaring in de zorg voor (jong-)volwassen en ouderen en kiezen er bewust voor les te geven aan deelnemers die hierin hun werkpraktijk hebben.

Met welke doelgroep werk jij het meest? Met volwassenen of met kinderen en jeugdigen? Kies op basis hiervan de basiscursus cgt, zodat jíj het beste kunt oefenen en zodat jouw ervaringen het beste aansluiten op die van docenten en medecursisten.

Krijg ik vrijstelling voor CGT in de GZ opleiding wanneer ik deze scholing heb doorlopen?

We raden je aan deze vraag te stellen aan de GZ-opleidingsinstelling. Voor hen is het relevant om te weten dat deze basiscursus door VGCt wordt erkend (is geaccrediteerd) als 100-uurs basiscursus. Dit geldt overigens voor al onze basiscursussen.

Moet mijn begeleider meekijken tijdens mijn client gesprekken?

Nee hoor, dat hoeft niet. Jouw begeleider is in principe niet aanwezig bij jouw client gesprekken. Wat wel kan is dat hij een keer vraagt of hij erbij kan zijn of dat er gevraagd wordt om beeldopnames. Bespreek dit vooral met jouw begeleider.

Lees ook de vraag De praktijktoepassing. Hoe ziet dat eruit?

Kan ik deelnemen als ik aan het begin van de cursus nog geen geschikte werkplek, stageplek of werkervaringsplek heb?

Nee, het kunnen oefenen in de praktijk is een vereiste.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo