Basis- en vervolgcursus Schematherapie
31 mrt 2023 - Utrecht
Vol
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep
1975
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Zelfstudie: 64-80 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
4 apr 2023 - 100% ONLINE
Vol
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Trauma en systeem
5 apr 2023 - Utrecht
Start definitief
 • Aandacht voor de dynamiek van trauma-gerelateerde problematiek
 • Een systemisch perspectief met aandacht voor het cliëntsysteem
 • Aandacht voor de therapeutische relatie en het hulpverleningssysteem: (tegen)overdracht, beslissen in onzekerheid en parallelprocessen
 • Twee expertdocenten met ruime ervaring op het gebied van complex trauma en systemisch werken, bij diverse cliëntpopulaties.
795
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
6 apr 2023 - Utrecht
Start definitief
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
6 apr 2023 - 's-Hertogenbosch
Bijna Vol
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
1595
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Behandeling van perinataal trauma en verlies
13 apr 2023 - Utrecht
Start definitief
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan
 • Online leer je de theorie, klassikaal ligt de focus op oefenen, casuïstiek en samen leren
 • Docent met veel ervaring en dus praktijkcasussen over behandeling bij psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte
1000
 • Klassikaal: 20,25 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Motiverende hulpverlening
17 apr 2023
Schrijf je in
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
1285
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 28 uur
 • Online: 3 uur 55 minuten
 • Zelfstudie: 30 uur
Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers
19 apr 2023 - Amersfoort
Bijna Vol
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie
 • Voor NVO-OG deelnemers: behaal de NVO-supervisor registratie
1995,-
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 0 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
24 apr 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
1395,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 21 uur
 • Online: 2,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Trauma, hechting en lvb
9 mei 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied
1000
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 4,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag
10 mei 2023 - Utrecht
Bijna Vol
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
895
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 19 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
10 mei 2023 - Utrecht
Vol
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning
1.000,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 4,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
11 mei 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
580,-
Rated 4.3 out of 5
 • klassikaal: 13 uur
 • online: 5 uur
 • zelfstudie: 12 uur
Cursus Lichaamsgericht werken
11 mei 2023 - Baarn
Start definitief
  • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
  • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
  • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
  • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
  • De cursus wordt gegeven op locaties die qua rust, energie en beleving volledig aansluiten op de ervaring van de cursus waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen.
1345
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen en jongeren
16 mei 2023 - Online
Bijna Vol
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
 • in de uitgebreide online voorbereiding bieden we je de theorie aan door webinar, kennisclips, zelftestvragen en discussiestelling
 • zo blijft er klassikaal veel ruimte over voor oefenen en de vertaalslag naar jouw praktijk, waarbij eigen casuïstiek veel ruimte krijgt
750,- (100% online)
Rated 4.9 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Positieve Psychologie
16 mei 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
17 mei 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Reflectie en ontwikkeling begeleiden
17 mei 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • intensief blended: een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren
1250 (incl. bordspel)
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 35 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
19 mei 2023 - 100% ONLINE
Vol
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Driehoekskunde in de gehandicaptenzorg
24 mei 2023 - Zwolle
Schrijf je in
 • Leer (samen)werken en analyseren vanuit driehoekskunde
 • Als professional optimaal functioneren in de samenwerking met andere betrokken professionals, de cliënt en zijn familie
 • Voor meer welbevinden, ontwikkelkansen en regie voor de cliënt en meer werkplezier en ontspanning voor jou
 • Focus op het toepassen in de werkpraktijk
825
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V
25 mei 2023 - s'Hertogenbosch
Schrijf je in
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
435
Rated 4.1 out of 5
 • Klassikaal: 6,5 uur
 • Online: 1,5 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Cursus Observeren als diagnostisch middel
26 mei 2023 - Utrecht
Start definitief
 • Toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • Ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • Rapporteren en interpreteren
 • Vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek
650,-
Rated 4.7 out of 5
 • klassikaal: 12 uur
 • online: 2 uur
 • zelfstudie: 10 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
1 jun 2023 - 100% ONLINE
Bijna Vol
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
12 jun 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
22 jun 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking
6 sep 2023 - Amersfoort
Beschikbaar
  • Begeleiding en behandeling van cliënten met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking
  • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
  • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
  • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding
1050
 • Klassikaal: 18 uur en 45 minuten
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Casuïstiek beschrijven
7 sep 2023 - 100% Online
Beschikbaar
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
545,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 12,5 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Supervisorencursus VGCt
12 sep 2023 - Utrecht
Bijna Vol
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
1350,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 25 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Opleiding Ervaringsdeskundigheid
13 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
 • Leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
 • Focus op leren en transformeren van binnenuit
 • Tien bijeenkomsten inclusief supervisie
4.195,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 55 uur
 • Zelfstudie: 70 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
13 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
13 sep 2023 - Online
Schrijf je in
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning
1.000,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 4,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers
13 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
 • Het belang van leerstijlen, emoties en casuïstiek
 • Groepssupervisie
 • Voor NVO-OG deelnemers: behaal de NVO-supervisor registratie
1995,-
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 0 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)
14 sep 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO
4650,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 120
Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen
14 sep 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
4650,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 120 uur
Cursus Positieve Psychologie
14 sep 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Psychotrauma Opleiding VCT Expert Kind en Jeugd
14 sep 2023 - One Meeting, Utrecht
Beschikbaar
 • jaaropleiding van de Trauma Academie tot VCT Expert
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
5750
 • Klassikaal: 130 uur
 • Zelfstudie: 130 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
21 sep 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog
21 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Postmastertraject A&O/A&G Psycholoog, waarin je 180-380 punten behaald, op basis van de EPA’s van het NIP.
 • Aandacht voor diagnostiek, het ontwerpen en uitvoeren van interventies op de thema’s werk, organisatie en personeel.
 • Intensief blended: veel vrijheid om je eigen tijd in te delen, maar ook met elke maand een klassikale lesdag, voor verbinding met collega’s.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en de verbinding tussen theorie en praktijk staan centraal.
2500 per jaar

Per jaar:

 • Blended uren (klassikaal/e-learning/ontwikkelgroep/individuele begeleiding): ongeveer 107 uur
 • Zelfstudie uren (literatuur en toepassingsopdrachten): ongeveer 77 uur
 • 100% online modules: ongeveer 16 uur
 • Supervisie: tussen de 23 en 30 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen
22 sep 2023 - Online (€2450)
Schrijf je in
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • Speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, leerprincipes, cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, interventies en technieken
 • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.
 • Toepassing bij (jong)volwassenen (en ouderen)
 • Blended programma: 12 cursusdagen en uitgebreide e-learnings voorafgaand aan de cursusdagen, inclusief oefenen met virtuele cliënten
2850,- (online €2450)
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 78 uur
 • Online: 23,5 uur
 • Zelfstudie: 150 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen
25 sep 2023 - Utrecht (€ 2850)
Schrijf je in
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • Speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, leerprincipes, cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, interventies en technieken
 • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.
 • Toepassing bij (jong)volwassenen (en ouderen)
 • Blended programma: 12 cursusdagen en uitgebreide e-learnings voorafgaand aan de cursusdagen, inclusief oefenen met virtuele cliënten
2850,- (online €2450)
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 78 uur
 • Online: 23,5 uur
 • Zelfstudie: 150 uur
Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek
25 sep 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent.
1875
 • Klassikaal: 45,5 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 49 uur
Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen
26 sep 2023 - One Meeting, Utrecht
Schrijf je in
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen
2095,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 50 uur
 • Online:16 uur
 • Zelfstudie: 56 uur
Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams
26 sep 2023
Schrijf je in
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand
 • Inzicht in teamontwikkeling
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
1695,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 35 uur
 • Online: 9,5 uur
 • Zelfstudie: 47,5 uur
Persoonsgericht en waarderend trainen
26 sep 2023 - Amsterdam
Schrijf je in
 • 10 thematische opleidingsdagen en 10 supervisiesessies
 • Geïnspireerd op Appreciative Inquiry
 • Aandacht voor je eigen persoonlijke, professionele ontwikkeling
 • Supervisie kan bij SKJ, registerplein, apart geregistreerd worden als reflectiepunten
4250
 • Klassikaal: 70 uur
 • Supervisie: 25 uur
 • Zelfstudie en toetsing: 120 uur
Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie
28 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Pas de oplossingsgerichte aanpak toe in supervisie, begeleiding en intervisie
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
1000,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Zelfstudie: 15 uur
Expertreeks klinische kinderneuropsychologie
29 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
2125,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 52 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie
29 sep 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Verlagen van de drempel om actief met experiëntiële technieken aan de slag te gaan
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past
525
Rated 4 out of 5
 • Klassikaal: 7 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 7 uur
Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers
4 okt 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • Sterke focus op houding en gespreksvaardigheden
 • Inzicht in professionele rol en identiteit
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback
 • Oefenen met een professionele acteur
 • Herkennen en omgaan met weerstand
 • Herkennen van de eigen beïnvloedingsstijl en weerstand bij anderen
 • Ontwikkelen van vaardigheden voor conflicthantering
1250,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 1 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
4 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
 • Volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen
1435
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 30 uur
Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel
6 okt 2023
Schrijf je in
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
365
 • Klassikaal: 6 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Basiscursus Dyslexiebehandeling
9 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
 • focus op effectief dyslexiebehandelaar gedrag en praktische vaardigheden
 • inclusief uitgebreide online geaccrediteerde voorbereiding
1095,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 26 uur
 • Online: 7 uur
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
9 okt 2023 - ONLINE
Schrijf je in
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
1150
Rated 4.5 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 28 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
10 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen
10 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • Verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin
1000,-
Rated 4.6 out of 5
 • klassikaal: 24 uur
 • online: 3 uur
 • zelfstudie: 24 uur
Psychotrauma Opleiding VCT Volwassenen
10 okt 2023 - Utrecht e.o.
Schrijf je in
 • jaaropleiding van de Trauma Academie tot VCT Expert Level 1 en VCT Master
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
4950
 • Klassikaal: 130 uur
 • Intervisie: 30 uur
 • Zelfstudie: 100 uur
Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden
11 okt 2023 - Amersfoort
Schrijf je in
 • verdiepende cursus, voor ná de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden
 • aandacht voor het team en de organisatie: creatie van een lerende organisatie én bewustzijn op wat de organisatie betekent voor jouw handelen
 • begeleiden van professionals in ‘blijvend ontwikkelen’
 • onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling
1250
 • Klassikaal: 15 uur
 • Online: 10 uur 45 minuten
 • Zelfstudie: 39 uur
Geweld en onveiligheid in het gezin
11 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
915
 • Klassikaal: 19 uur
 • Online: 9 uur
 • Zelfstudie: 22 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
12 okt 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
1395,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 21 uur
 • Online: 2,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Behandeling van perinataal trauma en verlies
12 okt 2023 - Utrecht
Start definitief
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan
 • Online leer je de theorie, klassikaal ligt de focus op oefenen, casuïstiek en samen leren
 • Docent met veel ervaring en dus praktijkcasussen over behandeling bij psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte
1000
 • Klassikaal: 20,25 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten
13 okt 2023 - Online
Schrijf je in
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk
1650,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 36 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 60 uur
Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
26 okt 2023 - Goes
Schrijf je in
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
1395,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 21 uur
 • Online: 2,5 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
31 okt 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel
1 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
995
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school
1 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning
1.000,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 4,5 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs
2 nov 2023 - Online
Beschikbaar
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
1000,00
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 19,5 uur
 • Online: 5,5 uur
 • Zelfstudie: 27 uur
Opleiding Systeemtherapeutisch Werker
2 nov 2023 - Oosterbeek of Wageningen
Beschikbaar
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot Systeemtherapeut? Kijk dan hier.

3825

Klassikaal: 100 uur
Online: 0 uur
Zelfstudie: ong. 120 uur

Cursus Lichaamsgericht werken
2 nov 2023 - Baarn
Schrijf je in
  • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
  • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
  • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
  • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
  • De cursus wordt gegeven op locaties die qua rust, energie en beleving volledig aansluiten op de ervaring van de cursus waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen.
1345
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
3 nov 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
1.000,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Diagnostiek van dyslexie
8 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
 • met uitgebreide online voorbereiding, inclusief het online seminar ‘kritische diagnostiek van dyslexie’
580,-
Rated 4.3 out of 5
 • klassikaal: 13 uur
 • online: 5 uur
 • zelfstudie: 12 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
8 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking
9 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.
1250
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 18 uur
Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen
10 nov 2023 - Online
Schrijf je in
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • indicaties voor neuropsychologisch onderzoek
660,-
Rated 4.1 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Effectief leesonderwijs
13 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool;
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas;
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg;
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers.

 

 

695,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 3 uur
 • Zelfstudie: 13 uur
Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
16 nov 2023 - 's-Hertogenbosch
Schrijf je in
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
1595
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V
17 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
435
Rated 4.1 out of 5
 • Klassikaal: 6,5 uur
 • Online: 1,5 uur
 • Zelfstudie: 6 uur
Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag
22 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
895
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 19 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 21 uur
Supervisorencursus VGCt
28 nov 2023 - Online
Schrijf je in
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
1350,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 25 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
28 nov 2023 - Amersfoort
Vol
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
2180,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Cursus Positieve Psychologie
28 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Positieve psychologie in het onderwijs
29 nov 2023 - Utrecht
Schrijf je in
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
495,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 12 uur
 • Online: 3,5 uur
 • Zelfstudie: 16 uur
Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
1 dec 2023 - 100% Online
Schrijf je in
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
595,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
5 dec 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
7 dec 2023 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
633,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 4 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
19 dec 2023 - Zwolle
Schrijf je in
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
2180,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Cursus Positieve Psychologie
9 jan 2024 - 100% ONLINE
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)
16 jan 2024 - Zwolle
Schrijf je in
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO
4650,-
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 120
Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen
16 jan 2024 - Zwolle
Schrijf je in
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
4650,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 120 uur
 • Online: 10 uur
 • Zelfstudie: 120 uur
Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
24 jan 2024 - Online & Utrecht
Schrijf je in
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding
1.000,-
Rated 4.5 out of 5
 • Klassikaal: 24 uur
 • Online: 3 uur 15 min.
 • Zelfstudie: 28 uur
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
31 jan 2024 - Utrecht
Schrijf je in
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
 • Volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen
1435
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 30 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
12 feb 2024 - ZLTO Den Bosch
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Supervisorencursus VGCt
5 mrt 2024 - Utrecht
Schrijf je in
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
1350,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 25 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen
25 mrt 2024 - 100% ONLINE
Schrijf je in
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 100 uur waarvan 74 klassikaal en 26 online
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
2850,-
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 72 uur
 • Online: 28 uur
 • Zelfstudie: 240 uur
Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
4 apr 2024 - 's-Hertogenbosch
Schrijf je in
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
1595
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Cursus Positieve Psychologie
15 apr 2024 - Utrecht
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
14 mei 2024 - Amersfoort
Schrijf je in
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
2180,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
22 mei 2024 - Utrecht
Schrijf je in
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
595,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 14 uur
Cursus Zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen
3 sep 2024 - Zwolle
Schrijf je in
 • speciale andacht voor het LACCS-programma
 • onderbouwd vanuit de wetenschap
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling/onderwijs
 • de cursus wordt gegeven door de grondleggers van het LACCS-programma
2180,-
Rated 4.6 out of 5
 • Klassikaal: 54 uur
 • Online: 6 uur
 • Zelfstudie: 54 uur
Supervisorencursus VGCt
17 sep 2024 - Utrecht
Schrijf je in
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
1350,-
Rated 4.3 out of 5
 • Klassikaal: 25 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 24 uur
Cursus Positieve Psychologie
19 sep 2024 - 100% ONLINE
Schrijf je in
  • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
  • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie.
  • Bouwen aan successen
  • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
695,-
Rated 4.2 out of 5
 • Klassikaal: 14 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 12 uur
Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
2 okt 2024 - Utrecht
Schrijf je in
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
 • Volop ruimte voor eigen casuïstiek en het oefenen met methodieken en materialen
1435
Rated 4.4 out of 5
 • Klassikaal: 30 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 30 uur
Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken
14 nov 2024 - 's-Hertogenbosch
Schrijf je in
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
1595
Rated 4.7 out of 5
 • Klassikaal: 39 uur
 • Online: 11 uur
 • Zelfstudie: 48 uur
Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
3 dec 2024 - 100% Online
Schrijf je in
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
595,-
Rated 4.8 out of 5
 • Klassikaal: 13 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 14 uur