Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen

31 mei 2024 - Online - Vol
Klassikaal online
Kind en jeugd
Neuropsychologie
12.5 uur
 • de basisbegrippen van neuropsychologie en neuropsychologische diagnostiek in een notendop
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • aandacht voor indicaties, doelstellingen, interpretatie van gegevens en vertaling naar behandeling
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg

Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

04 juni 2024 - Utrecht - Start definitief
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren

Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V

06 juni 2024 - Online - Start definitief
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
14 uur
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire

Opleiding systeemtherapie: Inleiding

27 augustus 2024 - Oosterbeek - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

29 augustus 2024 - Oosterbeek - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek

03 september 2024 - Online - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent

Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs

03 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
24 uur
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams

Cursus Zorg voor mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen

03 september 2024 - Zwolle - Vol
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen, kinderen & jeugdigen

04 september 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
 • toepassing gericht op volwassenen, kinderen, jeugdigen & cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • 100 uur waarvan 72 klassikaal en 28 online in jouw eigen tijd

Supervisor opleiding

04 september 2024 - Amsterdam - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
168 uur
 • vernieuwende supervisieopleiding vanuit de waarderende benadering en met aandacht voor diversiteit
 • een blended, anderhalf jarig opleidingstraject met prettige afwisseling van klassikale lesdagen, leersupervisie en een Learning Community
 • onder leiding van inspirerende LVSC-geregistreerde leersupervisoren en (gast)docenten met actuele en brede praktijkervaring
 • speciale aandacht voor het ontwikkelen van jouw eigen kleur en visie op het supervisorvak
 • een persoonlijk leersupervisietraject, met aandacht voor ieders leerproces;
 • inclusief studentenlidmaatschap bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Cursus Diagnostiek van dyslexie

09 september 2024 - A-VISION te Apeldoorn - Beschikbaar
Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering

Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school

11 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
22.5 uur
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning

Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers

11 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant

Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

13 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • NIEUW: blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

13 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Supervisorencursus VGCt

17 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
51 uur
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus

Cursus Casuïstiek beschrijven

17 september 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal

Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen

18 september 2024 - Amersfoort - Start definitief
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO

Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)

18 september 2024 - Amersfoort - Start definitief
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

19 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
 • Postmastertraject A&O/A&G Psycholoog, waarin je 180-380 punten behaalt, op basis van de EPA’s van het NIP.
 • Aandacht voor diagnostiek, het ontwerpen en uitvoeren van interventies op de thema’s werk, organisatie en personeel.
 • Intensief blended: veel vrijheid om je eigen tijd in te delen, maar ook met elke maand een klassikale lesdag, voor verbinding met collega’s.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en de verbinding tussen theorie en praktijk staan centraal.

Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

24 september 2024 - Utrecht & Online - Start definitief
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand

Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen

24 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

25 september 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus: een optimale balans tussen klassikale uren, e-learning en zelfstudie
 • grondige kennismaking met de principes en toepassingswijzen van oplossingsgerichte therapie
 • focus op krachten en verras cliënten (en jezelf) met wat zij al weten en kunnen als oplossing
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken, vormgeven en nastreven
 • vorm onder leiding van inspirerende docenten jouw eigen visie op de oplossingsgerichte benadering

Basiscursus Dyslexiebehandeling

30 september 2024 - Utrecht & Online - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie

Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten

01 oktober 2024 - NTB - Beschikbaar
Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

02 oktober 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

02 oktober 2024 - Utrecht & Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding

Methodische ouderbegeleiding

02 oktober 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.

Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking

03 oktober 2024 - Utrecht - Start definitief
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
21 uur
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.

Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd

03 oktober 2024 - Online & Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
 • Een verdiepende en meer genuanceerde kijk op ASS
 • State of the art kennis en vaardigheden
 • Een brede scope aan thema’s binnen het centrale thema van ASS: van herkennen en signaleren tot diagnosticeren en behandelen en begeleiden van kind/jongere én ouders/gezin
 • Een optimale verbinding tussen theorie en praktijk door de inbreng van eigen casuïstiek van cursisten, voorbeelden uit de praktijk en beeldmateriaal
 • De docent is én wetenschappelijk én praktijk gericht en generalist binnen het specialisme ASS

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

04 oktober 2024 - Rotterdam - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
 • Een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit

Expertreeks klinische kinderneuropsychologie

04 oktober 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

09 oktober 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past

Behandeling van perinataal trauma en verlies

10 oktober 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan

Cursus Lichaamsgericht werken

10 oktober 2024 - Baarn - Start definitief
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
 • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
 • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
 • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
 • De cursus wordt gegeven op locaties die qua rust, energie en beleving volledig aansluiten op de ervaring van de cursus waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen.

Cursus Experiëntiële technieken in (groeps)schematherapie

11 oktober 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Na het zelf actief ervaren van experiëntiële technieken ga je hier in de toekomst gemakkelijker mee aan de slag te
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past

Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

11 oktober 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
37.75 uur
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

16 oktober 2024 - Amersfoort - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
 • Leer (samen)werken en analyseren vanuit driehoekskunde
 • Als professional optimaal functioneren in de samenwerking met andere betrokken professionals, de cliënt en zijn familie
 • Voor meer welbevinden, ontwikkelkansen en regie voor de cliënt en meer werkplezier en ontspanning voor jou
 • Focus op het toepassen in de werkpraktijk

Reflectie en ontwikkeling begeleiden

22 oktober 2024 - Amersfoort - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
 • intensief blended: een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren

Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel

05 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
27 uur
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag

Cursus angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs

06 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur
 • aandacht voor preventie en behandeling van angsten, depressie en suïcidaal gedrag;
 • ontwikkeld voor professionals in het onderwijs: primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs;
 • nadruk op wat wel kan binnen het onderwijs-, zeker nu wachtlijsten zo lang zijn;
 • gegeven door drie docenten met elk hun eigen expertise;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

06 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
 • aandacht voor de achtergrond en theoretische basis van ACT;
 • focus ligt op ervaringsgericht leren. Door zelf te ervaren leer je waarom je iets bij een cliënt inzet én hoe dit voelt;
 • heldere, concrete handvatten om het geleerde direct toe te passen in jouw praktijk;
 • aandacht voor de therapeutische relatie;
 • gegeven door een ervaren ACT-professional en docent;
 • e-learning plus intensieve klassikale bijeenkomsten.

Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers

07 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
27 uur
 • Sterke focus op houding en gespreksvaardigheden
 • Inzicht in professionele rol en identiteit
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback
 • Oefenen met een professionele acteur

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

07 november 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school

Cursus handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen en jongeren

11 november 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Kind en jeugd
50 uur
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies

Cursus Positieve psychologie in het onderwijs

13 november 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

14 november 2024 - Den Bosch - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

Diagnostiek van Hechtingsproblemen en DIS

14 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
13 uur
 • Diagnostiek en interpretatie van gedesorganiseerde gehechtheid
 • Diagnostisch proces van complexe Dissociatieve stoornissen en comorbiditeit
 • Toepassing van diagnostische methoden en vragenlijsten
 • Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot VCT Expert Volwassenen

Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie

14 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
 • Verrijkende verdiepingscursus oplossingsgerichte therapie
 • Breid jouw repertoire in supervisie, begeleiding en intervisie uit
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Door Esther de Wolf, expert in het oplossingsgerichte vakgebied

Cursus Positieve Psychologie

18 november 2024 - Online - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving
 • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie
 • Bouw aan successen
 • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
 • Ontwikkel jouw visie op positiviteit als professional

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

21 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • toepassingen met individuele begeleidingstrajecten, teams en professionals
 • sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

27 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

27 november 2024 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
 • deze verdiepingscursus sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie

Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

18 december 2024 - Amersfoort - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
43 uur
 • Begeleiding en behandeling van cliënten met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking
 • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
 • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
 • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding

Diagnostiek en Behandeling van Psychotrauma VCT Kind en Jeugd

16 januari 2025 - Utrecht - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master Kind en Jeugd
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Cursus Observeren als diagnostisch middel

21 januari 2025 - Utrecht - Beschikbaar
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
24 uur
 • Toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • Ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • Rapporteren en interpreteren
 • Vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek

Motiverende hulpverlening

03 maart 2025 - Amersfoort - Beschikbaar
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo