Cursus Zorg voor mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen

19 december 2023 - Zwolle
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling

Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen

08 januari 2024 - Zwolle
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO

Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)

08 januari 2024 - Zwolle
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO

Cursus Oplossingsgericht coachen en begeleiden van professionals

11 januari 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • Werk vanuit de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Systemische benadering van casuïstiek

Persoonsgericht en waarderend trainen

17 januari 2024 - Amsterdam
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
 • 10 thematische opleidingsdagen en 10 supervisiesessies
 • Geïnspireerd op Appreciative Inquiry
 • Aandacht voor je eigen persoonlijke, professionele ontwikkeling
 • Supervisie kan bij SKJ, registerplein, apart geregistreerd worden als reflectiepunten
 • erkend door NOBTRA

Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs

18 januari 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
24 uur
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams

Opleiding Dissociatieve Identiteitsstoornis

19 januari 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
 • opleiding van de Trauma Academie
 • VCT Expert Level 2
 • diagnostiek dissociatieve stoornissen
 • behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Transmethodische interventies

Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

19 januari 2024 - Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
37.75 uur
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk

Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school

24 januari 2024 - Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
22.5 uur
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning

Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd

24 januari 2024 - Online & Utrecht
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding

Cursus angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs

31 januari 2024 - Online
Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur
 • aandacht voor preventie en behandeling van angsten, depressie en suïcidaal gedrag;
 • ontwikkeld voor professionals in het onderwijs: primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs;
 • nadruk op wat wel kan binnen het onderwijs-, zeker nu wachtlijsten zo lang zijn;
 • gegeven door drie docenten met elk hun eigen expertise;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning

Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

31 januari 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding

Cursus Oplossingsgericht werken met kinderen

31 januari 2024 - Online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Oplossingsgerichte therapie
26 uur
 • Laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken
 • Verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin

Driehoekskunde in de gehandicaptenzorg

07 februari 2024 - Amersfoort
Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
 • Leer (samen)werken en analyseren vanuit driehoekskunde
 • Als professional optimaal functioneren in de samenwerking met andere betrokken professionals, de cliënt en zijn familie
 • Voor meer welbevinden, ontwikkelkansen en regie voor de cliënt en meer werkplezier en ontspanning voor jou
 • Focus op het toepassen in de werkpraktijk

Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

08 februari 2024 - Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren

Motiverende hulpverlening

08 februari 2024 - Amersfoort
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor

Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen

12 februari 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen

Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers

29 februari 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
27 uur
 • Sterke focus op houding en gespreksvaardigheden
 • Inzicht in professionele rol en identiteit
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback
 • Oefenen met een professionele acteur

Reflectie en ontwikkeling begeleiden

05 maart 2024 - Amersfoort
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
 • intensief blended: een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren

Methodische ouderbegeleiding

08 maart 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.

Geweld en onveiligheid in het gezin

13 maart 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Trauma, hechting en lvb

15 maart 2024 - Amersfoort
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

25 maart 2024 - Rotterdam
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
 • Een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit

Cursus handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen en jongeren

03 april 2024 - Online
Klassikaal online
Kind en jeugd
50 uur
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

04 april 2024 - Den Bosch
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten

Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers

10 april 2024 - Amersfoort
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant

Behandeling van perinataal trauma en verlies

18 april 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan

Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

24 april 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
43 uur
 • Begeleiding en behandeling van cliënten met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking
 • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
 • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
 • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

08 mei 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
 • aandacht voor de achtergrond en theoretische basis van ACT;
 • focus ligt op ervaringsgericht leren. Door zelf te ervaren leer je waarom je iets bij een cliënt inzet én hoe dit voelt;
 • heldere, concrete handvatten om het geleerde direct toe te passen in jouw praktijk;
 • aandacht voor de therapeutische relatie;
 • gegeven door een ervaren ACT-professional en docent;
 • e-learning plus intensieve klassikale bijeenkomsten.

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

17 mei 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

22 mei 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

22 mei 2024 - Utrecht
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen

24 mei 2024 - Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
101 uur
 • Blended programma: 12 klassikale cursusdagen en uitgebreide e-learning
 • Oefen direct geleerde vaardigheden met virtuele cliënten
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • Speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, leerprincipes, cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, interventies en technieken
 • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.
 • Toepassing bij (jong)volwassenen (en ouderen)

Opleiding systeemtherapie: Inleiding

27 augustus 2024 - Oosterbeek
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

29 augustus 2024 - Oosterbeek
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek

03 september 2024 - Online
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent

Supervisor opleiding

04 september 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
184 uur
 • een intensief blended, anderhalf jarig opleidingstraject (19 bijeenkomsten in totaal) met klassikale lesdagen, leersupervisie en een Learning Community
 • een eigen leersupervisietraject, met aandacht voor ieders leerproces
 • inhoudelijk gebaseerd op wensen en trends uit de praktijk waaronder diversiteit, waarderend onderzoek en toekomstperspectief
 • met speciale aandacht voor het ontwikkelen van een kritisch, reflectieve houding ten opzichte van jouw visie op het supervisorvak

Basis- en vervolgcursus Schematherapie

13 september 2024 - Rotterdam
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

13 september 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.

Cursus Casuïstiek beschrijven

17 september 2024 - Online
Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal

Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

24 september 2024 - Utrecht & Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand

Basiscursus Dyslexiebehandeling

30 september 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie

Expertreeks klinische kinderneuropsychologie

04 oktober 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling

Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V

04 oktober 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
14 uur
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

09 oktober 2024 - Online
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past

Cursus Experiëntiële technieken in (groeps)schematherapie

11 oktober 2024 - Utrecht
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Na het zelf actief ervaren van experiëntiële technieken ga je hier in de toekomst gemakkelijker mee aan de slag te
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past

Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten

14 oktober 2024 - Online
Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

07 november 2024 - Online
Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school

Cursus Effectief leesonderwijs

11 november 2024 - Online
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
15.5 uur
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool;
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas;
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg;
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers.

Diagnostiek van Hechtingsproblemen en DIS

14 november 2024 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
13 uur
 • Diagnostiek en interpretatie van gedesorganiseerde gehechtheid
 • Diagnostisch proces van complexe Dissociatieve stoornissen en comorbiditeit
 • Toepassing van diagnostische methoden en vragenlijsten
 • Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot VCT Expert Volwassenen

Cursus Diagnostiek van dyslexie

19 november 2024 - Online
Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering

Diagnostiek en Behandeling van Psychotrauma VCT Kind en Jeugd

16 januari 2025 - Utrecht
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master Kind en Jeugd
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Rated 5 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo