On demand webinars en vaardigheidstrainingen

‘Als je de voordelen van on demand en klassikaal combineert, heb je the best of both worlds’

‘Als je de voordelen van ons on demand en klassikaal aanbod combineert, heb je the best of both worlds’, vertelt Anouk Reijnen, onderwijskundig adviseur bij PAO Psychologie. ‘Dan kun je thuis, wanneer het je uitkomt basisvaardigheden en basiskennis opdoen of ophalen via onze on demand vaardigheidstrainingen en webinars. In een klassikale cursus kun je je verder verdiepen in een thema en je contacten met vakgenoten uitbreiden. Ik durf er wel m’n hand voor in het vuur te steken dat ons on demand aanbod qua inhoud, didactiek en vorm van hoge kwaliteit is. Onze deelnemers bevestigen dat ook in hun reviews. Ook zien we dat 60% van de professionals die een webinar of online training bij ons volgen, binnen 2 jaar nóg een webinar of online training afnemen.’

Wanneer ga je voor on demand?
Het on demand aanbod van PAO is op verschillende manieren in te zetten in een registratie- of herregistratietraject. Anouk: ‘Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om kennis te maken met een bepaald thema. Als je je daarna verder wilt verdiepen op dit thema, kun je kiezen voor een aansluitende klassikale cursus. Het kan ook zijn dat je je kennis over een onderwerp even wilt opfrissen. Bijvoorbeeld omdat je een afspraak hebt met een nieuwe cliënt van wie je al weet dat er specifieke problematiek aan de orde is. Dan kun je de avond ervoor het webinar over dit onderwerp volgen. Of als je nog wat punten nodig hebt om je traject af te ronden terwijl je geen ruimte in je agenda hebt voor een klassikale cursus. Dan is een on demand training of webinar over een onderwerp dat je interessant vindt, een ideale manier om je laatste punten te halen.’

Webinars: een mix van evergreens en actualiteit
De onderwerpen die in de on demand webinars van PAO aan bod komen, zijn een mix van evergreens en thema’s die inspelen op actuele ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs, ggz, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Anouk: ‘Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar het webinar Doelgericht aan de slag met de kernvakken gemaakt met handvatten voor docenten en orthopedagogen om leerlingen te begeleiden met het inhalen van achterstanden als gevolg van COVID-19. Maar ook een webinar over de nieuwe richtlijn en het protocol voor dyslexie. Al onze webinars duren twee uur en worden opgenomen in een professionele studio. De hoge kwaliteit beeld en geluid die dat oplevert maakt dat onze webinars fijn te volgen zijn.’

Organisatiebreed dezelfde vaardigheid leren
Het on demand aanbod van PAO leent zich ook goed voor organisaties. Collega’s hoeven niet van de werkvloer af terwijl ze wel allemaal hetzelfde leren. Omdat de werkdruk op onderwijs- en zorgprofessionals hoog is, kan een on demand training een mooie aanvulling zijn om organisatiebreed dezelfde nieuwe vaardigheden te leren. Iedereen kan de training individueel volgen op rustige momenten en in kleine stukjes. Het hoeft niet gelijk een hele dag te zijn.

Makkelijk te integreren
We bieden de webinars en online trainingen ook via werkgevers aan. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor dat we een catalogus met onderwerpen beschikbaar maken voor hun medewerkers. Omdat PAO Psychologie de leeromgeving kan koppelen aan interne omgevingen zoals intranet, wordt de on demand training laagdrempelig te vinden en volgen, terwijl er ondertussen wel gezamenlijkheid en eenzelfde taal wordt gecreëerd. Het is een gemakkelijke, laagdrempelige manier om mensen nascholing aan te bieden. Uiteraard mét accreditaties en een hoog niveau.
Als je wilt kun je binnen de verschillende teams nog een sessie aan de training koppelen waarin je met elkaar bepaalt hoe je de nieuwe vaardigheden het beste kunt inzetten in de praktijk.

Gereduceerd tarief
Wil je als team of organisatie een webinar of on demand training inkopen? Dit kan met interessante staffelkortingen. Neem contact met ons op voor een passend voorstel voor jouw organisatie.

On demand trainingen: vaardigheden vertaald naar zorg- en onderwijspraktijk
‘De meeste on demand vaardigheidstrainingen zijn gericht op brede basisvaardigheden die we hebben vertaald naar de werkpraktijk van onze deelnemers’, praat Anouk verder. ‘Denk aan coachen en effectief beïnvloeden maar ook helder en doelgericht schrijven, het thema van onze nieuwste on demand vaardigheidstraining. Deze training helpt je doelgerichter te schrijven zodat je minder tijd kwijt bent met mails en verslagen terwijl de kwaliteit en de leesbaarheid ervan omhooggaat. Voor collega’s én voor cliënten of leerlingen.’

Afwisselend en divers
De on demand trainingen van PAO Psychologie beginnen altijd met het scherp krijgen van persoonlijke leerdoelen, zodat je met focus de training gaat volgen. Daarna ga je de inhoud in. Anouk: ‘We wisselen hierin diverse werkvormen af: video’s, goede of foute voorbeelden, zowel geschreven als in video’s, zelftestvragen, afwisselende oefeningen en opdrachten. De trainingsprogramma’s  zijn afwisselend en divers waardoor het makkelijk is om de aandacht erbij te houden.’

Oefenen in je eigen praktijk
Elk stuk theorie wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Daarin ga je oefenen met de nieuwe kennis door het toe te passen in jouw eigen praktijk. ‘Omdat je de trainingen zelfstandig doorloopt, krijg je hier geen feedback op’, legt Anouk uit. ‘Wat andere deelnemers dan wel eens doen is het doornemen van de opdracht met een collega, met hun intervisiegroep of met hun supervisor.’

Op je eigen tempo
‘Elke training bestaat uit vier tot vijf blokjes inhoud, elk blok kun je op jouw eigen tempo doorlopen. Aan het eind van de training volgt een meerkeuzetoets, waarbij je zo’n 70% van de vragen goed moet beantwoorden. Je hebt daarbij ook altijd een herkansing. We zien dat meer dan 95% van de deelnemers deze toets haalt, dus toetsangst is niet nodig!’

Effectief beïnvloeden met een virtuele trainingsacteur
De on demand vaardigheidstraining Effectief beïnvloeden is ontwikkeld in samenwerking met Dialogue Trainer, specialist in levensechte online omgevingen waarin je vaardigheden kunt oefenen met een virtueel trainingsacteur. ‘Deelnemers zijn daar lyrisch over’, lacht Anouk. ‘Je zit dan tegenover basisschooldirecteur Koos en wilt iets voor elkaar krijgen. Maar Koos zit ook lekker zijn lunch te eten.’

Koos loopt ineens weg uit het gesprek …
‘Hoe zorg je nu dat je het gesprek gaande houdt en bereikt wat je wilt bereiken? Er zit een heel schema achter van opties en je krijgt feedback op de optie die je kiest. Bijvoorbeeld: “Je had op dit moment beter iets anders kunnen kiezen want dit levert frictie op”. Of, “hierdoor voelt Koos zich aangevallen.” Het kan dus ook dat Koos ineens wegloopt uit het gesprek. Je oefent op die manier levensecht terwijl fouten maken niet erg is omdat je nooit echt iemand schoffeert. Het mooie van deze virtuele oefenomgeving is, dat hoe langer je oefent, hoe meer je je realiseert hoe de opbouw van een beïnvloedingsgesprek werkt.’

De inhoud staat centraal
Net als de klassikale cursussen, ontwikkelt PAO Psychologie de on demand webinars en vaardigheidstrainingen in eigen huis, speciaal voor zorg- en onderwijsprofessionals, in een een-op-een samenwerking met de vakinhoudelijke expert. Anouk: ‘Dat is ook gelijk het onderscheidende van ons on demand aanbod. We weten heel goed wie onze cursisten zijn en waar zij behoefte aan hebben. Daarom zijn onze webinars, trainingen en cursussen ook “puur” zou je kunnen zeggen. Geen show, geen toeters en bellen. De inhoud staat centraal.’

Anouk Reijnen PAO

Anouk Reijnen

On demand en klassikale nascholing voor ggz, onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg
PAO Psychologie biedt on demand en klassikale nascholing voor professionals in de ggz, de jeugdzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Voor de meeste registratie- en herregistratietrajecten binnen deze sectoren zijn mooie combinaties te maken van on demand webinars en online vaardigheidstrainingen, en klassikale cursussen die aansluiten bij het ontwikkeldoel van het traject. Alles is geaccrediteerd en wordt samen met experts ontwikkeld. De experts zijn verantwoordelijk voor de vakinhoud, Anouk is als onderwijskundige verantwoordelijk voor de didactische vormgeving.

Nieuwsgierig naar ons on demand aanbod? Hier vind je al ons 100% online aanbod op een rij.

De on demand vaardigheidstrainingen zijn ook heel geschikt voor organisaties die organisatiebreed op een laagdrempelige manier een nieuwe vaardigheid willen leren. Neem contact met ons op voor een passend voorstel voor jouw organisatie.

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Basiscursus Oplossingsgerichte therapie
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog
Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur
Persoonsgericht en waarderend trainen
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
Bekijk het hele cursusaanbod
logo