Behandeling van Psychotrauma VCT bij LVB

Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
65 uur
 • Behandeling vroegkinderlijk trauma bij LVB
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • de opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts

Behandeling van Psychotrauma VCT bij LVB

Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
65 uur

Beschrijving

Opleiding behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering
Vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT), veroorzaakt door fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd, heeft ingrijpende gevolgen voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij. Jaarlijks neemt het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt toe met ruim 100.000, wat leidt tot maatschappelijke kosten van €2-3 miljard per jaar. Daarom is er behoefte aan een integrale, multimethodische traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

In deze opleiding leer je de screening, diagnostiek en behandelinterventies voor adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) complexe traumagerelateerde problemen hebben ontwikkeld. Deze problematiek vraagt om een integrale traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren in de gehandicaptensector en GGZ.

Deze opleiding richt zich op multidisciplinaire integrale traumabehandeling (MIT) gebaseerd op de principes van de (circulaire) fasegerichte behandeling. De focus ligt op de behandeling van volwassenen met complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de dissociatieve identiteitsstoornis) en hechtingsstoornissen als gevolg van VCT.

Tijdens de opleiding leer je de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en latere psychische stoornissen beter begrijpen. Je doet diagnostische kennis op en leert hoe je kwalitatief hoogwaardige behandeling inzet en uitvoert bij volwassenen met een LVB en VCT.

De opleiding besteedt expliciet aandacht aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen en speelt in op actuele vraagstukken binnen het vakgebied. We combineren praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Deze opleiding maakt deel uit van de PAO Trauma Academie. Na het afronden van de opleiding ben je, afhankelijk van je vooropleiding, VCT Expert-level 1 of VCT Master.

Lees hier de visie van de Trauma Academie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 65 uur
 • Zelfstudie | 60 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J / NVO-OG* nnb in aanvraag
VEN nnb in aanvraag
NVP nnb in aanvraag
FGzPt nnb in aanvraag
NVvP nnb in aanvraag
V&VN/VSR nnb in aanvraag
SKJ nnb Het SKJ accepteert het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Werk je met een andere doelgroep?
Dan verwijzen we je graag naar de opleiding Behandeling Psychotrauma VCT Volwassenen of Diagnostiek en Behandeling Psychotrauma VCT bij Kind en Jeugd.

Je ontvangt een geaccrediteerd diploma als:

• Je actief hebt deelgenomen aan de klassikale bijeenkomsten
• Je een voldoende hebt voor de toetsingen
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:

• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, of zou je graag accreditatie willen voor een andere beroepsvereniging? Mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Deze opleiding telt 10 lesdagen en bestaat uit 3 modules.

Module 1: Fasegerichte behandeling (vier lesdagen)

door: Martijn Stöfsel

Module 2: Therapeutische relatie (drie lesdagen)

Herkennen en hanteren van fragiele belevingswijzen en relationele verstoringen in de therapeutische relatie met vroeg getraumatiseerde cliënten.

door: Ayse Dogan + laatste 2 uur Kim Bronsaer

Module 3: Beweging en lichaamsgeoriënteerde interventies (drie lesdagen)

door: Mia Scheffers & Irma de Leeuw

Werkwijze
We werken binnen de evidence-based kennisoverdracht ook vanuit (eigen) casuïstiek en theoretische
ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies. In de modules is plaats voor praktijkoefeningen, supervisie en casuïstiekbespreking. Zelfstudie en huiswerkopdrachten maken deel uit van de opleiding. Ter afsluiting van iedere module maak je een praktijkopdracht en/of maak je een (meerkeuze)toets.

We adviseren om tijdens de opleiding intervisie met mede-cursisten op te zetten. Dit is facultatief.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Deze opleiding is toegankelijk voor professionals die werken met adolescenten of volwassenen behandelen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en waarbij (mogelijk) sprake is van vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT).

Werk je met kinderen, jeugdigen of volwassenen zonder verstandelijke beperking? Kijk dan bij de andere opleidingen van de Trauma Academie.

Je stroomt in op postmasterniveau en hebt diagnostiek in je takenpakket.
Je volgt dan de route tot VCT Expert LVB. Je voldoet aan de volgende instroomvoorwaarden:

Je hebt een bij de EMDR-Vereniging (VEN) erkende EMDR-cursus gevolgd of je volgt deze tijdens de jaaropleiding. Aan de opleiding kunnen de volgende (BIG registreerde) professionals deelnemen:

 • psychiaters
 • klinisch psychologen
 • psychotherapeuten
 • GZ-psychologen
 • orthopedagogen-specialist
 • …en zij die daarvoor aantoonbaar in opleiding zijn.

Je stroomt in met een hbo- of academische vooropleiding, zónder diagnostiek in je takenpakket.
Je volgt dan de route tot VCT Master LVB.

De opleiding VCT- Master is een opleiding voor (wettelijk erkende) professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of HBO- opleiding hebben gevolgd en relevante (VCT) werkervaring hebben.

Je voldoet aan de volgende instroomvoorwaarden:

 • langer dan 5 jaar relevante GGZ- werkervaring (minimaal 16 uur per week);
 • minimaal 3 jaar werkzaam in een relevante (VCT)-setting (minimaal 4 uur per week met de VCT- doelgroep);
 • je hebt de Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT) met goed gevolg afgerond;
 • je bent lid van een multidisciplinair team, GGZ-samenwerkingsverband VCT bijvoorbeeld

Daarmee komen de volgende professionals in aanmerking:

 • GGZ-artsen
 • verpleegkundig specialisten-GGZ
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • vaktherapeuten
 • systeemtherapeuten (gezins- en relatietherapeuten)

Praktijkervaring
Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van adolescenten en volwassenen met LVB en ervaringen van VCT, die als gevolg daarvan complexe trauma gerelateerde problematiek.

Huiswerkopdrachten
Je moet in staat zijn om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • ken je de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid;
 • ken je de fasegerichte MIT-behandeling, de mogelijke therapeutische interventies en het CAG-protocol;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kun je hiermee werken;
 • je leert de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments herkennen en hanteren;
 • je leert enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen;
 • je kent globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy (NET) en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.
 • kun je de stappen uitvoeren in het diagnostisch proces van Dissociatieve Stoornissen en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende diagnostische methoden en vragenlijsten kennen en kun je hiermee werken;
 • leer je wat epistemisch vertrouwen is, hoe dit van invloed is op de therapeutische relatie en hoe je vertrouwen kan induceren;
 • leer je omgaan met je eigen mentaliseren, breuken in de behandelrelatie en empatische grenzen;
 • ken je de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken;
 • kijken we naar de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie;
 • ken je een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen;
 • leer je om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.
Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen

Ik werk met een andere doelgroep. Bestaat daar ook een opleiding voor?

Ja, er zijn verschillende opleidingen binnen de PAO Trauma Academie. Bekijk alle opleidingen hier.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo