Psychotrauma Opleiding VCT Expert LVB

Nieuw
Klassikaal op locatie
107 uur
 • diagnostiek en behandeling vroegkinderlijk trauma bij LVB
 • jaaropleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • de opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts

Psychotrauma Opleiding VCT Expert LVB

Nieuw
Klassikaal op locatie
107 uur
Beschrijving

Diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering
Vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT), veroorzaakt door fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd, heeft ingrijpende gevolgen voor het individu, zijn omgeving en de maatschappij. Jaarlijks neemt het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt toe met ruim 100.000, wat leidt tot maatschappelijke kosten van €2-3 miljard per jaar. Daarom is er behoefte aan een integrale, multimethodische traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

In deze opleiding leer je de screening, diagnostiek en behandelinterventies voor adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) complexe traumagerelateerde problemen hebben ontwikkeld. Deze problematiek vraagt om een integrale traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren in de gehandicaptensector en GGZ.

Deze opleiding richt zich op multidisciplinaire integrale traumabehandeling (MIT) gebaseerd op de principes van de (circulaire) fasegerichte behandeling. De focus ligt op de behandeling van volwassenen met complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de dissociatieve identiteitsstoornis) en hechtingsstoornissen als gevolg van VCT.

Tijdens de opleiding leer je de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en latere psychische stoornissen beter begrijpen. Je doet diagnostische kennis op en leert hoe je kwalitatief hoogwaardige behandeling inzet en uitvoert bij volwassenen met een LVB en VCT.

De opleiding besteedt expliciet aandacht aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen en speelt in op actuele vraagstukken binnen het vakgebied. We combineren praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

Deze opleiding maakt deel uit van de Trauma Academie. Na het afronden van de opleiding ben je, afhankelijk van je vooropleiding, VCT Expert-level 1 of VCT Master.

Lees hier het interview met Martijne Rensen, oprichter van de Trauma Academie: ‘‘Vroegkinderlijk trauma is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt’.

In aanvraag bij diverse beroepsverenigingen, nadere informatie hierover op korte termijn beschikbaar. Wil je hierover meer weten, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 107 uur
 • Zelfstudie | 80 uur
Programma

Deze opleiding telt 16,5 lesdagen, duurt ca. 1 jaar en bestaat uit 6 modules van elk één tot vier dagen.

Introductie: De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma, Adverse Childhood Experiences (ACE’s) door: Anne Marsman

Module 1: basiskennis VCT (drie lesdagen)

Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling: screening en eerste stabilisatiebegeleiding, door: Renate Geuzinge

Module 2: screening en diagnostiek (twee lesdagen)

door: Liesbeth Mevissen

Zie ook cursus Trauma, hechting en LVB (programma lesdag 1,2)

Module 3: psychiatrie en lvb (één lesdag)

door: Liesbeth Mevissen en Jeanet Nieuwenhuis

Zie ook cursus Trauma, hechting en LVB (programma lesdag 3)

Module 4: Fasegerichte behandeling (vier lesdagen)

door: Martijn Stöfsel

Module 5: Therapeutische relatie (drie lesdagen)

Herkennen en hanteren van fragiele belevingswijzen en relationele verstoringen in de therapeutische relatie met vroeg getraumatiseerde cliënten.

door: Ayse Dogan + laatste 2 uur Kim Bronsaer

Module 6: Beweging en lichaamsgeorienteerde interventies (drie lesdagen)

door: Mia Scheffers & Irma de Leeuw

Werkwijze

We werken binnen de evidence-based kennisoverdracht ook vanuit (eigen) casuïstiek en theoretische
ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies. In de modules is plaats voor praktijkoefeningen, supervisie en casuïstiekbespreking. Zelfstudie en huiswerkopdrachten maken deel uit van de opleiding. Ter afsluiting van iedere module maak je een praktijkopdracht en/of maak je een (meerkeuze)toets.

We adviseren om tijdens de opleiding intervisie met mede-cursisten op te zetten. Dit is facultatief.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Deze opleiding is toegankelijk voor professionals die werken met adolescenten of volwassenen behandelen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en waarbij (mogelijk) sprake is van vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT).

Werk je met kinderen of met volwassenen zonder verstandelijke beperking? Kijk dan bij de andere opleidingen van de Trauma Academie.

VCT-Expert
Aan de opleiding VCT-Expert Level 1 kan worden deelgenomen door professionals die een universitair
diploma hebben in een van de gedragswetenschappen en minstens 2 jaar postdoctorale klinische
opleiding hebben gehad en relevante (VCT-) werkervaring hebben (minimaal 4 uur per week
met de VCT-doelgroep).

Van de cursisten wordt gevraagd dat zij een bij de EMDR-Vereniging (VEN) erkende EMDR-cursus hebben gevolgd dan we gaan volgen tijdens de jaaropleiding. Aan de opleiding kunnen de volgende (BIG registreerde) professionals deelnemen:

 • psychiaters
 • klinisch psychologen
 • psychotherapeuten
 • GZ-psychologen
 • orthopedagogen-specialist
 • …en zij die daarvoor aantoonbaar in opleiding zijn.

VCT-Master
De opleiding VCT- Master is een opleiding voor (wettelijk erkende) professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of HBO- opleiding hebben gevolgd en relevante (VCT) werkervaring hebben.

Zij moeten daarbij ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • langer dan 5 jaar relevante GGZ- werkervaring (minimaal 16 uur per week)
 • minimaal 3 jaar werkzaam zijn in een relevante (VCT)-setting (minimaal 4 uur per week met de VCT- doelgroep)
 • in samenwerking met andere GGZ-professionals
 • lid van multidisciplinair team, GGZ-samenwerkingsverband VCT bijvoorbeeld

Daarmee komen de volgende professionals in aanmerking:

 • GGZ-artsen
 • verpleegkundig specialisten-GGZ
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • vaktherapeuten
 • systeemtherapeuten (gezins- en relatietherapeuten)

Praktijkervaring
Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van adolescenten en volwassenen met LVB en ervaringen van VCT, die als gevolg daarvan complexe trauma gerelateerde problematiek.

Huiswerkopdrachten
Je moet in staat zijn om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

 • ken je de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid;
 • ken je de fasegerichte MIT-behandeling, de mogelijke therapeutische interventies en het CAG-protocol;
 • weet je hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kun je hiermee werken;
 • je leert de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments herkennen en hanteren;
 • je leert enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen;
 • je kent globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy (NET) en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.
 • weet je hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt;
 • kun je de stappen uitvoeren in het diagnostisch proces van Dissociatieve Stoornissen en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses;
 • ken je de toepassingsmogelijkheden van verschillende diagnostische methoden en vragenlijsten kennen en kun je hiermee werken;
 • leer je wat epistemisch vertrouwen is, hoe dit van invloed is op de therapeutische relatie en hoe je vertrouwen kan induceren;
 • leer je omgaan met je eigen mentaliseren, breuken in de behandelrelatie en empatische grenzen;
 • ken je de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken;
 • kijken we naar de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie;
 • ken je een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen;
 • leer je om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
12 jan 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Vrijdag 12 januari 2024 14:00 – 17:00 Utrecht/online
Vrijdag 26 januari 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 8 februari 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 9 februari 2024 09.30 – 17.00 Utrecht
Vrijdag 15 maart 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 12 april 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 19 april 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 24 mei 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 31 mei 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 4 juli 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 5 juli 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 13 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Donderdag 19 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 20 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 27 september 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 11 oktober 2024 09:30 – 17:00 Utrecht
Vrijdag 22 november 2024 09:30 – 17:00 Utrecht

 

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Rated 5 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo