Martijn-Stofsel

Martijn Stöfsel

PAO docent

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren.
Daarvóór heeft hij gewerkt met ernstig getraumatiseerde cliënten in het -in de behandeling van oorlogstraumata gespecialiseerde- Sinaï Centrum en in de verslavingskliniek van het Leger des Heils.

Hij schreef ‘Complex trauma’ (2010), ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017) en ‘Trauma en verwerkingstechnieken’(2020).

Hij is supervisor en leertherapeut van de VGCt, supervisor schematherapie, lid van de NtVP en EMDR-practitioner.

Martijn verzorgt bij PAO Psychologie een module in:

logo