Suzette Boon

Suzette Boon

PAO docent

Dr. Suzette Boon is klinisch psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van chronische traumatisering en dissociatieve stoornissen. Zij werkt in eigen praktijk en als trainer en supervisor. Ze promoveerde in 1993 op validering van de Nederlandse versie van het Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D). Inmiddels heeft ze een nieuw diagnostisch interview Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I) ontwikkeld.

Ze publiceerde verschillende boeken, hoofdstukken en artikelen over diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen. In 2011 verscheen een vaardigheidstraining voor patiënten met een complexe dissociatieve stoornis (Boon, Steele & van der Hart, 2011; Ned. vertaling; “Omgaan met trauma gerelateerde dissociatie”, 2013 bij Pearson).

Ze is coauteur van het in 2017 gepubliceerde boek “Behandeling van trauma gerelateerde dissociatie, een praktische, integratieve aanpak” (Steele, Boon & Van der Hart, 2017).

Voor haar werk ontving zij verschillende onderscheidingen waaronder de Lifetime Achievement Award van de International Society fort he Study of Trauma and Dissociation.

logo