Krachtig positioneren in advies- en consultatiegesprekken

Je als gedragskundige krachtig positioneren in advies- en consultatiegesprekken

‘Kundig zijn betekent niet dat je alles moet weten maar dat je de goede vraag kunt stellen’

‘Als gedragskundige positioneer je je krachtig in een advies- of consultatiegesprek als je je professioneel én persoonlijk met je gesprekspartner weet te verbinden. Dat vindt Tineke Kleijne, docent van de PAO-cursus Advies en consultatie voor gedragskundigen. ‘Als je weet wie je bent en waar je van bent, kun je in uiteenlopende situaties je meerwaarde inzetten en beter ankeren in je functie. Je bent daardoor beter in staat doelbewust en stevig het gesprek in te gaan met al de verschillende doelgroepen en personen waar je in je beroepspraktijk mee te maken hebt.

Tineke: ‘Als professional heb je een behoorlijke rugzak vol met kennis en werkervaring. De uitdaging is altijd hoe dat op een professionele manier in te zetten. Dat begint toch, verrassend genoeg, bij de vraag “Wie ben ik?”’

Verbinden met je gesprekspartner

Tineke: ‘Om je vanuit je professionele en persoonlijke identiteit te kunnen verbinden met je gesprekspartner, is het van belang dat je de persoon die tegenover je zit, kunt lezen. Je verplaatst je in de waarden, de manier van denken en voelen van je gesprekspartner. Kortom je begrijpt waar de ander vandaan komt, en tegelijkertijd neem je daarin de achterliggende waardepatronen van waaruit jij werkt, mee. In dat proces maak je vervolgens ruimte voor de ander. Je gesprekspartner is immers ook een expert. Of dit nu je collega, een ouder of mantelzorger is.’

De waarden van de ander

Als gedragskundige in een advies- of consultatierol ruimte geven aan een ander is volgens Tineke best wel een ding. ‘Wanneer je vanuit gelijkwaardigheid en integriteit in het gesprek zit, realiseert je gesprekspartner zich “Hé wacht even, ik mag er ook zijn”. Voor veel cursisten is je verbinden met je gesprekspartner door ruimte te geven aan de waarden van de ander, een eyeopener.’

Onzekerheid is goed

Tineke merkt dat het grote verantwoordelijkheidsgevoel waar gedragskundigen doorgaans over beschikken, kan leiden tot onzekerheid. ‘Voor een professional is dat goed. Jezelf afvragen “Doe ik het wel goed?”, is de houding die nodig is om beter te worden in je vak. Dat hoort bij de manier waarop het proces van je persoonlijke en professionele ontwikkeling verloopt. Dit gebeurt cyclisch; je wordt als professional én als persoon elke keer weer geconfronteerd met dezelfde issues, maar steeds op een dieper niveau. Bovendien betekent kundig zijn niet dat je alles moet weten, maar dat je de goede vragen kunt stellen.’

2 veelvoorkomende vragen van cursisten

Vraag cursist: ‘Hoe kan ik zorgen dat ik niet vastloop in een gesprek?’
Antwoord Tineke: ‘We gaan eerst kijken waar het precies vastloopt; Wat doe je precies? Wat kun je anders doen om op dit punt effectiever te worden? Door het ontwikkelpunt klein en concreet te maken zodat de cursist er in de praktijk iets mee kan, lukt het om het een volgende keer op dat specifieke punt beter te doen.’
Vraag cursist: ‘Hoe ga je om met weerstand?’
Antwoord Tineke: ‘Wat is weerstand eigenlijk? Je kunt er ook anders tegenaan kijken: “Hoera er is weerstand, we hebben een gesprek!” Een gesprek dat doodslaat door weerstand, trek je weer vlot door je opnieuw te verbinden en ruimte te geven aan de ander.’

Steeds veranderende werkpraktijk

Tineke constateert dat de werkpraktijk steeds aan verandering onderhevig is. Dit maakt het werk uitdagend maar ook veeleisend. Des te belangrijker om je professionele rol helder voor ogen te houden. ‘Niets ligt meer vast. Er is wel een functieomschrijving, maar in de praktijk verandert de functie continu. Dit betekent dat je jezelf als professional elke keer opnieuw de vraag moet stellen: “Past mijn functie bij wat ik op dit moment in deze rol kan doen?” Als gedragskundige in een advies- of consultatietrol moet je kunnen snappen wat ervan je wordt verwacht of vragen wat er van je wordt verwacht zodat je jezelf kunt afvragen: “Wil, kan of moet ik dit leveren?”’

Zelfbewust handelen in elk advies- en consultatiegesprek

Tineke: ‘Door in de cursus bewust stil te staan bij wie je bent, en aan de slag te gaan met hoe jij je ontwikkelpunten vanuit jouw professionele en persoonlijke identiteit kunt aanpakken, leg je een stevige basis van waaruit je in elke situatie zelfbewust kunt handelen in een advies of consultatiegesprek. Van veel cursisten krijg ik terug dat ze dankzij de cursus weer in de reflectie- en leermodus zijn gezet. Omdat dit hen nieuwe perspectieven biedt, ervaren ze meer werkplezier.

Tineke-Kleijne

Tineke Kleijne

Tineke werkt als docent bij PAO Psychologie en als gastdocent bij de Hogeschool van Leiden bij de opleiding(en) ‘Management in de zorg en Maatschappelijke dienstverlening’. Daarnaast is ze trainer en begeleider op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Bovendien is ze werkzaam als intervisor en coach.

De PAO-cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers benadert Tineke vanuit de vakkennis en ervaring die ze heeft opgebouwd als trainer en begeleider leiderschapsontwikkeling. ‘Je bewust zijn van wie je bent, is de basis voor elk goed gesprek.’

Lees ook het interview met Tineke over jezelf krachtig positioneren als gedragskundige in advies- en consultatiegesprekken
Kundig zijn betekent niet dat je alles moet weten maar dat je de goede vraag kunt stellen.

Tineke zelf ontmoeten? Zij geeft binnen PAO Psychologie de volgende cursus:

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur

Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur

Motiverende hulpverlening

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
Bekijk het hele cursusaanbod
logo