jelle drost

Jelle Drost

PAO docent

Jelle Drost is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist (BIG), GZ-psycholoog (BIG), Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. In diverse functies is hij sinds de zeventiger jaren, vanuit verschillende justitiële jeugdinrichtingen, betrokken bij de problematiek van voornamelijk kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Langdurig Problematische Gezinssituaties (LPGS).

Van 2001 tot 2013 was hij werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als hoofddocent Orthopedagogiek. Hij promoveerde in 2008 op een onderzoek
naar residentiële justitiële opvoeding en de houding van jongens ten opzichte van sociale grenzen. Van 2008 tot 20013 was hij hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG) en tevens Lector aan de NHL-hogeschool Leeuwarden met als opdracht een bijdrage te leveren aan maatschappelijk maatwerk bij Langdurig Problematische Gezinssituaties met (jonge) mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. Van 1993 tot 2020 was hij als (hoofd)docent interventie en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen (UPO-G).

Tegenwoordig is hij directeur van het Expertisecentrum voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking, geeft hij les en supervisie in het (post) master onderwijs aan de RUG en de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO) te Groningen. Ook is hij als docent verbonden aan de PAO-psychologie m.b.t. de cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers.

Jelle zelf ontmoeten? Binnen PAO Psychologie geeft hij de volgende cursus:

logo