profiel-Annemiek

Annemiek de Jong

PAO docent

Annemiek heeft ruim 35 jaar ervaring als gezinsondersteuner binnen de jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg. En heeft daar vrijwel dagelijks met VHT (video-hometraining) en VIB (video-interactiebegeleiding) gewerkt in de gezinnen met hun formele en informele netwerk.Annemiek is de opleider voor scholing en bijscholing op het gebied van VHT en VIB voor kwetsbare ouders en kinderen. Autisme is een belangrijke specialisatie. Sinds 1999 verzorgt zij scholingen VHT en VIB binnen de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, de (jeugd)gezondheidszorg, de CJG’s en de ziekenhuizen. In het verleden heeft zij ook ervaring opgedaan met het verzorgen van scholingen in andere werkvelden, dit helpt om te werken en op te leiden vanuit een ‘brede oriëntatie’.
Wat kun je van haar in de rol van opleider verwachten?

Haar persoonlijke visie is die van ‘Focus op kracht’.
De beste leerhouding is: open en nieuwsgierig zijn naar de eigen kwaliteiten en een motivatie om deze kwaliteiten nog verder uit te vergroten of aan te scherpen. Negatieve feedback demotiveert, waar positieve videofeedback activeert. Een positieve ervaring geeft energie voor de volgende stap. Ontwikkelen en leren vanuit een positieve resultaten.

  • Focus op vakmanschap
  • Met ontwikkeling in “beeld” kun je echt groeien
    (De videobeelden brengen deze kwaliteiten in beeld)

In een open en vooral veilige sfeer stemt zij af op het tempo en de leerstijl van de persoon die ze begeleidt. Enthousiasme en gedrevenheid kenmerken haar werkstijl. Samen genieten van groei en kleine ontwikkelstappen staat voorop.

Annemiek geeft bij PAO les in de cursus ‘Supervisie geven aan gedragswetenschappers’ en neemt het onderdeel videogebruik in supervisie voor haar rekening.

logo