beatrijs-brand

Beatrijs Brand

PAO docent en supervisor

Drs. Beatrijs Brand heeft ruim dertig jaar ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen, specifiek met betrekking tot de thema’s dyslexie, autisme, ADHD en handelingsgericht werken in het onderwijs. Zij is orthopedagoog en GZ-psycholoog en directeur van de School Psychologische Praktijk te Haarlem.

Supervisie

Registratie:
Supervisor NVO, Supervisor NIP Kinder- en jeugdpsycholoog, Orthopedagoog-generalist, SKJ post-master psycholoog/pedagoog, NIP Kinder- en jeugdpsycholoog

Regio:
Noord-Holland

Online:
Ja

Aanvullende informatie:
Beatrijs heeft (in overleg) ruimte voor nieuwe supervisanten.

Voor welke professionals:
Beatrijs geeft supervisie aan orthopedagoog-generalisten, schoolpsychologen, gz-psychologen, NIP kinder- en jeugdpsychologen, SKJ postmaster psychologen of pedagogen en aan professionals die hiervoor in opleiding zijn. Ook geeft ze supervisie tbv basisaantekening diagnostiek NVO. Thema’s van supervisie kunnen zijn:

• Persoonlijke groei en reflectie op werksituaties
• Eigen rol en professionele identiteit.
• Casuïstiek vanuit diverse perspectieven analyseren en helder beschrijven

logo