Kim-van-Ettekoven

Kim van Ettekoven

PAO docent

Kim van Ettekoven is 10 jaar werkzaam als Orthopedagoog binnen de specialistische jeugd GGZ.

Zij heeft hierin met name behandeling en diagnostiek uitgevoerd bij jongeren met internaliserende problematiek; angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen en dwangstoornissen al dan niet gecombineerd met suïcidaliteit.

Vanaf 2015 is zij tevens werkzaam als promovenda en orthopedagoog binnen de STORM-aanpak. Deze aanpak richt zich op de preventie van depressie en suïcidaliteit van jongeren in het voortgezet onderwijs. Hierin werkt Kim nauw samen met vele middelbare scholen en ketenpartners in de preventie GGZ, basis GGZ, GGD en CJG met als doel om depressie en suïcidaliteit onder jongeren vroegtijdig te signaleren en te behandelen.

logo