De voordelen van de basiscursus CGt in de gezondheidszorg

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als een effectieve benadering voor het behandelen van verschillende psychische aandoeningen en emotionele problemen (Kazantzis et al, 2018). In de gezondheidszorgsector wordt CGt dan ook steeds vaker ingezet om cliënten te helpen hun mentale welzijn te verbeteren. PAO’s basiscursus CGt biedt professionals in de gezondheidszorg de nodige kennis en vaardigheden om deze waardevolle therapievorm toe te passen. Maar wat zijn de voordelen voor werknemers in de gezondheidszorg? Wij leggen dit graag aan je uit.

Evidence-Based Therapie

CGt is een van de meest onderzochte en evidence-based vormen van psychotherapie (Butler et al., 2006). Talrijke klinische studies hebben aangetoond dat CGt effectief is bij de behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie (Beck et al., 1979; Etzelmueller et al., 2020), angststoornissen (Hofmann et al., 2012) en posttraumatische stressstoornis (PTSS) (Ehlers et al., 2005). Om kennis te maken en thuis te geraken in een bewezen en wetenschappelijk onderbouwde benadering van de behandelaanpak, is de basiscursus CGt voor professionals in de gezondheidszorg een goede eerste stap. 

Individueel aangepaste behandeling

Een van de sterke en kenmerkende punten van CGt, is dat het zich richt op de individuele behoeften van de cliënt. Tijdens het volgen van de basiscursus CGt, leer je hoe je de principes van de therapie kunt vertalen naar specifieke situaties en individuele kenmerken van de cliënt. Dit bevordert een gepersonaliseerde aanpak en vergroot de kans op positieve behandelresultaten. Dit leidt tot hogere cliënttevredenheid (Olsson, 2021). Als professional in de gezondheidszorg kan het aanbieden van CGt als behandelingsoptie je praktijk aantrekkelijker maken voor cliënten die op zoek zijn naar effectieve psychologische ondersteuning.

Brede toepasbaarheid

Aanvullend op de individuele benadering, zijn de principes van CGt passend bij de behandeling van een breed scala van psychische aandoeningen en problemen. Dit maakt het een belangrijke aanvulling op bestaande kennis en vaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg, ongeacht hun specialisatie. Of je nu werkt in de psychiatrie, de huisartsenpraktijk, de verslavingszorg of met een andere functie in de gezondheidszorg, de basiscursus CGtT kan je helpen bij het ontwikkelen van effectievere behandelplannen.

Na afronding van de cursus beschik je over de vaardigheden om helpende en functionele gedachten en beelden bij je cliënten te identificeren, te voeden en te creëren. Deze training verbetert je vermogen om positieve gedachten en beelden te herkennen en op te roepen, wat essentieel is in de gezondheidszorg. Met een grondige kennismaking in ook verdiepende CGt toepassingen zoals positieve CGt in combinatie met een intensieve vaardigheidstraining, ontwikkel je jouw professionele identiteit en visie op het vak. 

Focus op praktische vaardigheden

De basiscursus CGt is gericht op het aanleren van concrete therapeutische competenties. Als professional leer je hoe je cognitieve en gedragsveranderingstechnieken kunt toepassen om cliënten te helpen negatieve denkpatronen te doorbreken en gezondere gedragingen te ontwikkelen. Deze praktische vaardigheden zijn direct toepasbaar in jouw eigen werkpraktijk, waardoor je op korte termijn resultaat ziet van jouw groei als zorgprofessional.  

Samenwerking en interactie

Tijdens de basiscursus CGtT werk je als professional samen met ervaren docenten en medestudenten. Wij stimuleren de interactie en de uitwisseling van kennis en ervaringen sterk, zowel tijdens de voorbereiding van de cursusdagen als op de momenten dat je samenkomt voor de bijeenkomsten. Het opdoen van inzichten, bijvoorbeeld tijdens het delen van casuïstiek, is een belangrijk onderdeel voor het verbeteren van jouw begrip over de lesstof en de benodigde vaardigheden. Zo ontwikkel je jouw professionele visie op het gebied van de therapeutische benadering en creëer je een persoonlijke, geïnspireerde toepassing hiervan in jouw eigen werkpraktijk. 

Referenties

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press.
Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26(1), 17-31.
Ehlers, A., Clark, D. M., Hackmann, A., McManus, F., Fennell, M., Herbert, C., & Mayou, R. (2005). A randomized controlled trial of cognitive therapy, a self-help booklet, and repeated assessments as early interventions for posttraumatic stress disorder. Archives of General Psychiatry, 62(5), 591– 602.
Etzelmueller, A., Vis, C., Karyotaki, E., Baumeister, H., Titov, N., Berking, M., … & Ebert, D. D. (2020). Effects of internet-based cognitive behavioral therapy in routine care for adults in treatment for depression and anxiety: systematic review and meta-analysis. Journal of medical Internet research, 22(8), e18100.
Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses.
Cognitive Therapy and Research, 36(5), 427–440. Hollon, S. D., & Beck, A. T. (2013). Cognitive and cognitive-behavioral therapies. In 

  1. Hersen & P. M. C. M. van Hasselt (Eds.), Handbook of Clinical Psychology, Volume 2: Children and Adolescents (2nd ed., pp. 351-382). John Wiley & Sons.

Kazantzis, N., Luong, H. K., Usatoff, A. S., Impala, T., Yew, R. Y., & Hofmann, S. G.
(2018). The processes of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 42, 349-357.
Olsson, N. C., Juth, P., Ragnarsson, E. H., Lundgren, T., Jansson-Fröjmark, M., & Parling, T. (2021). Treatment satisfaction with cognitive-behavioral therapy among children and adolescents with anxiety and depression: A systematic review and meta-synthesis. Journal of behavioral and cognitive therapy, 31(2), 147-191.

logo