Evaluatieresultaten lezen

Je hebt een mail ontvangen met daarin de resultaten van een van de evaluatievragenlijsten van jouw cursus. Omdat we bij PAO niet meer werken met cijfers of 5-puntschalen in de vragenlijsten, kan het zijn dat je het interpreteren of lezen van de resultaten wat lastiger vindt. We helpen je op deze pagina graag verder.

Verschillende evaluatievragenlijsten

We vragen deelnemers op 3 momenten een evaluatievragenlijst in te vullen:

  • halverwege de cursus: 3 korte vragen om input te krijgen voor directe verbeterpunten;
  • na de laatste cursusdag: een uitgebreide evaluatie om inzicht te krijgen in het leerrendement, de tevredenheid over de inhoud, vorm en organisatie;
  • 6 weken na het einde van de cursus: 6 vragen om in kaart te brengen of en hoe ze het geleerde werkelijk in hun praktijk toepassen.

Gebruik deze bestanden bij het bekijken van de resultaten

Hieronder vind je per evaluatiemoment een pdf-bestand.

Hierin staan de vragen uit de vragenlijst met:

  • erboven (in blauw) het doel van de vraag. Waarom stellen we deze vraag? wat zeggen de antwoorden;
  • achter de meerkeuzeopties de interpretatie: wat moet/kun je als dit antwoord vaak gegeven wordt?
  • Bij de meerkeuzeopties werken we vaak met alarmerend/onacceptabel/acceptabel of super als een soort categorisering, dit maakt de prioritering duidelijker.

Docentenvragenlijst

Daarnaast is er ook een evaluatievragenlijst voor jou, als docent. Waarom? Ten eerste geeft dit ons belangrijke input hoe en waar wij onszelf en onze samenwerking kunnen verbeteren.

Daarnaast helpt het ons in het optimaliseren van ons onderwijs en deze cursus. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zelf maar beperkt in kunnen schatten hoe zij zich hebben ontwikkeld. Jouw aanvullende informatie is dus waardevol om meer inzicht te krijgen in de waarde van de cursus voor de praktijk én waar we eventueel verbeteringen door kunnen voeren.
Tot slot is het een manier om jouw reflectieproces als docent explicieter te maken. Zo verzamelen we mogelijke verbeteringen alvast voor de toekomst.

Deze vragenlijst is dan ook opgedeeld in 3 elementen:

  • Leerrendement: met deze vragen willen we een beeld krijgen van de deelnemersgroep en hun ontwikkeling;
  • Zelfreflectie: We zijn erg benieuwd hoe je terugkijkt op jouw rol in het leerproces van en interactie met deze groep. Herken je dat je soms tijdens de cursus denkt: goh, dat zou ik graag de volgende keer anders zien. Soms schrijf je het op, maar soms verdwijnt het ook. Door je hierop te bevragen hopen we dit beter te borgen. Bovendien toont onderzoek aan dat reflectie door de docent leidt tot een groei in zijn/haar didactische en/of pedagogische kwaliteit en daarmee ook de prestaties van deelnemers verbetert.
  • PAOwaarden: Wij vinden een soepele cursusuitvoering, met goede persoonlijke, organisatorische, technische en inhoudelijke ondersteuning erg belangrijk. We horen graag jouw ervaringen

Wat doen wij ermee?

Je spreekt jouw programmamanager regelmatig over (het verloop van) de cursus. De antwoorden in deze vragenlijst zijn dan input voor gesprek.
Daarnaast pakt de onderwijskundige jouw antwoorden erbij als ze aan de slag gaat met een nieuw draaiboek. Welke optimalisaties zag jij in eerdere uitvoeringen die we door kunnen voeren?

Wat doen we er niet mee? We delen deze informatie nooit met derden of deelnemers. Ook willen we benadrukken dat eventuele kritische input die je ons via deze vragenlijst geeft, geen rol zal spelen in hoe we jou als docent waarderen. Wel gaan we hier dan natuurlijk over in gesprek.

Wil je meer lezen over onze manier van evalueren en de ‘waarom’ hierachter? Lees dan hier verder.

logo