Judith-Yntema

Judith Yntema

PAO docent

Judith Yntema is orthopedagoog, GZ-psycholoog, NRGD-geregistreerd pro Justitia rapporteur en cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt.

Judith is werkzaam als directeur en oprichter bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam waar zij diagnostiek voor Justitie uitvoert en psychologen opleid tot pro Justitia rapporteur. Daarnaast werkt zij als mededirecteur/-oprichter en behandelaar bij ForLight, een ggz-instelling voor de behandeling van grensoverschrijdend gedrag en rand forensische problematiek.
Vanuit haar achtergrond als orthopedagoog en jeugdbehandelaar bekijkt Judith problemen vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief.
Dat betekent dat zij kijkt naar hoe vastgelopen patronen tot stand zijn gekomen, hoe deze bekrachtigd en in stand worden gehouden (cognitieve gedragstherapie) en waar de sterke kanten en krachten van mensen liggen
om deze vastgelopen patronen te kunnen doorbreken.
Judith gelooft in de eigen kracht van mensen om tot gedragsverandering te kunnen komen en maakt hierbij gebruik van oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken. Daarnaast heeft zij vanuit haar forensische
achtergrond veel ervaring op het gebied van risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.

logo