liesbeth-mevissen

Liesbeth Mevissen

PAO docent

Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog, klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, onderzoeker, docent en EMDR supervisor. Liesbeth is als senior onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Als copromotor begeleidt zij meerdere promovendi. Als consulent is zij werkzaam voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en Kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en (intensieve) behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autisme spectrum stoornis en hun naast betrokkenen. Zij ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Liesbeth is spreker op congressen en auteur van meerdere nationale en internationale publicaties Met haar proefschrift “assessment and treatment of PTSD in individuals with ID” won zij de Jan van Dijk Award.

logo