jettie van der ploeg

Jettie van der Ploeg

PAO docent

Jettie heeft ruim 27 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Als begeleider op de werkvloer maar ook in overstijgende rollen en functies. Ze heeft zich gespecialiseerd in systemisch werk en Driehoekskunde.

Sinds 2012 werkt Jettie ook als trainer Driehoekskunde. Vanuit de Driehoekskunde leert ze professionals vanuit hun eigen ‘plek in de driehoek’, hun eigen rol en functie te handelen. Om van daaruit hun kennis, ervaring en expertise in te zetten ten behoeve van goede zorg voor de cliënt, samen met de familie.

Deze trainingen verzorgt ze voor collega-begeleiders binnen haar eigen organisatie, maar ook bij andere zorgorganisaties.

Naast haar werk als begeleider en haar rol als trainer, is Jettie opgeleid als systemisch coach. Ze heeft haar eigen praktijk en begeleid cliënten door coaching, systemisch lichaamswerk en familieopstellingen.

Tot slot is Jettie regelmatig als bemiddelaar en procesbewaker betrokken bij ingewikkelde, vastgelopen casuïstiek. Haar doel hierin is om de samenwerking en het vertrouwen in de driehoek te herstellen.

Jettie is docent voor PAO en verzorgt samen met Saskia Rasker- Boerema de cursus:

logo