Haike van Stralen

Haike van Stralen

PAO docent

Haike van Stralen is klinisch neuropsycholoog. De opleiding heeft zij gedaan binnen de revalidatiegeneeskunde en de neurologie van het UMC Utrecht en de neuropsychiatrie van Altrecht Vesalius. Hierin heeft zij geleerd diagnostiek te verrichten bij mensen met hersenletsel en psychische klachten. Daarnaast verricht zij ook behandelingen en is zij betrokken bij het verbeteren van de zorg en beleid. Zij combineert dit alles met wetenschappelijk onderzoek. Haike is gepromoveerd op stoornissen in het lichaamsbewustzijn bij hersenletsel, maar is ook betrokken bij onderzoeken buiten dit onderwerp omdat zij het belangrijk vindt om zich zo breed mogelijk te blijven oriënteren  Dit vindt zijzelf ook leuk en belangrijk aan het geven van onderwijs, het zorgt voor meer vernieuwing en input wat belangrijk is voor dit veld!

Haike is docent voor PAO voor de cursus:

logo