Annelies-Buhrmann

Annelies Buhrmann

PAO docent

Annelies Buhrmann is klinisch neuropsycholoog. Zij is geruime tijd werkzaam geweest binnen de specialistische GGZ, Altrecht Neuropsychiatrie. Zij is nu werkzaam bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Daar worden mensen gediagnosticeerd en behandeld die bekend zijn met niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problematiek. Daarnaast heb ik op het gebied van neuropsychologische diagnostiek en behandeling ervaring binnen de medische psychologie van een perifeer ziekenhuis en binnen de afdelingen Neurologie & Neurochirurgie en Revalidatie & Sport van het UMC Utrecht. Naast mijn klinische ervaring doe ik wetenschappelijk onderzoek naar de rol van het cerebellum in cognitief, gedragsmatig en emotioneel functioneren en verzorg ik voor GZ-psychologen in opleiding onderwijs, supervisie en werkbegeleiding.

Annelies is docent voor PAO voor de cursus:

logo