Mirjam-Oosterman

Mirjam Oosterman

PAO docent

Mirjam Oosterman is als orthopedagoog generalist/ GZ-psycholoog werkzaam bij Cedin. Ze werkt in de leerlingenzorg, waar haar focus ligt op CLB/HGD-gesprekken met leerkrachten en op diagnostiek (voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden). Ook heeft ze jarenlange ervaring binnen het mytylonderwijs (SO & VSO).

Daarnaast is ze als onderwijsadviseur actief om het handelingsgericht werken in schoolteams (basis- en voortgezet onderwijs) te versterken, met extra aandacht voor het voeren van kind- en oudergesprekken.
Ze was hoofddocent voor de OG-opleiding en heeft verzorgde colleges over diagnostiek bij kinderen en jongeren met motorische beperkingen.

Momenteel richt ze zich op het inwerken en ontwikkelen van startende collega-gedragswetenschappers en is geregistreerd supervisor NVO.

Mirjam is docent voor PAO bij onderstaande cursus:

logo