Kies je ervoor je te ontwikkelen bij PAO Psychologie? Dan helpen wij jou met het behalen van een hoogwaardig leerresultaat. De weg ernaartoe is inspirerend, afwisselend, praktijkgericht en flexibel. Het resultaat is toekomstbestendig. Bij PAO Psychologie gaan we ervan uit dat leren en jezelf ontwikkelen nooit stopt. Niet als je net klaar bent met je hbo- of universitaire opleiding, niet als je al 25 jaar in het vak zit.

We gaan ervan uit dat jij als professional eigenaar bent van jouw eigen leerproces en je gemotiveerd bent om jezelf verder te ontwikkelen. Je werkt in een constant veranderende (werk)omgeving. Hoe ga je daarmee om? Door zelf mee te groeien.

Onze taak? Jouw professionele ontwikkeling optimaliseren

Onze taak is om jouw ontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij besteden we aandacht aan de drie hoofdfuncties van onderwijs: kwalificatie, socialisatie én subjectivering. We gaan daarbij níet uit van slechts één onderwijsfilosofie (zoals het cognitivisme of sociaal constructivisme), of van één model van onderwijsontwerp (zoals het ADDIE of 4C-ID model).
We combineren verschillende filosofieën, leer- en ontwerpmodellen om tot een algemene basis te komen, die jou een optimale leerervaring biedt. Binnen deze basis kijken we per cursus wat de ideale opbouw en invulling is, op basis van de leerdoelen, de inhoud, docent en de doelgroep. Zo is elke cursus uniek en optimaal ingericht.

We blijven een cursus ook voortdurend optimaliseren, onder andere op basis van de resultaten uit evaluaties. Wil je meer weten over hoe wij cursussen evalueren? Lees hier meer over evalueren bij PAO.

We werken daarbij met 4 uitgangspunten:

  • Stevige, tijdsbestendige cursusonderwerpen
  • Inspirerende docenten
  • Afwisselend en wetenschappelijk cursusontwerp
  • Flexibel leren: blended leren

1. Stevige, tijdsbestendige cursusonderwerpen

We willen jou breed en kritisch opleiden, zodat je altijd over up-to-date kennis en vaardigheden beschikt en over een autonome en onafhankelijke blik. Ons aanbod is daarom gericht op algemene, breed toepasbare professionele kennis en vaardigheden, die je uitdagen kritisch en onafhankelijk te denken. Zo is wat je leert ook als je werksetting verandert nog relevant. Ontwikkelt de wetenschap nieuwe inzichten? Dan heb je met de brede basis een goed cognitief schema om de nieuwe wetenschappelijke inzichten in op te nemen.

2. Inspirerende docenten

We werken met docenten die expert zijn op het gebied waar ze les in geven. Ze hebben veel kennis van de theorie, maar vooral ook altijd veel praktijkervaring. Ze werken zelf ook altijd, naast dat ze lesgeven, in de praktijk (hybrid teaching). Ze zijn gepassioneerd over het onderwerp waar ze les over geven.

Doordat de docent ervaring heeft in een werkpraktijk vergelijkbaar met die van jou, kan hij of zij goed aansluiten bij jouw praktijksituatie. Theorie gaat leven door herkenbare voorbeelden. Ook kent de docent valkuilen in en de complexiteit van jouw werk.
Daarbij is het leren van een gepassioneerde docent een stuk inspirerender en motiverender.

3. Afwisselend en wetenschappelijk onderbouwd onderwijsontwerp

Het doel van onze cursussen is niet alleen om jouw kennis te vergroten. Het gaat volgens ons vooral om het ontwikkelen van vaardigheden en een professionele houding. Deze kennis en vaardigheden zitten opgeslagen in cognitieve schema’s, in je langetermijngeheugen. We helpen je deze schema’s aan te vullen, bij te schaven en uit te breiden. Je hebt natuurlijk al veel kennis en vaardigheden ‘in je rugzak’, die halen we op en vullen we aan.

Dit doen we door het combineren van verschillende leer- en onderwijsprincipes, zodat een afwisselende cursus of opleiding ontstaat, met een optimaal leerrendement en gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.

Zo werken we met instructie om kennis over te dragen, en bestaande kennis aan te vullen. Daarbij koppelen we deze kennis aan voorkennis die jij al hebt, en aan herkenbare situaties in jouw praktijk.
Een groot (een vaak zelfs het grootste) deel van de cursustijd besteden we vervolgens aan het toepassen en oefenen van deze kennis. Het oefenen doe je veelal in samenwerkingsgerichte leervormen: je leert immers veel van en met andere deelnemers. Ook hier staat de koppeling met jouw eigen werkpraktijk centraal. Vaak oefen je met casuïstiek die lijkt op jouw werkpraktijk of zelfs met eigen casuïstiek.

4. Flexibel leren: blended leren

Wij werken al een heel aantal jaren met blended leren. Dit is het combineren van verschillende activerende vormen van fysieke interactie en onderwijssoftware, op zo’n manier dat het een optimaal en verrijkte leerervaring oplevert. We zetten het dus in om ons onderwijs te verbeteren, vernieuwen is namelijk geen doel op zich.

We doen dit om de mogelijkheden van didactiek en techniek optimaal te benutten én de leerervaring van de deelnemer te verhogen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat blended leren effectiever of even effectief is als alleen fysiek onderwijs. Je bent immers nog vaker actief met de lesstof bezig, wat een positieve bijdrage levert aan jouw prestaties.

Bovendien heeft blended leren als voordeel dat het leren flexibeler maakt: een deel van het onderwijs kun je volgen waar en wanneer dat jou uitkomt. Dat maakt het makkelijker te combineren met jouw werk- en privésituatie. Ook geeft je meer autonomie over jouw leerproces. En hierdoor ben je extra gemotiveerd!

In de praktijk betekent het dat je voor de klassikale cursusdag aan de slag gaat in onze online leeromgeving. Daar doorloop je opdrachten die jouw voorkennis activeren, kennis geven en waarmee je soms zelfs al vaardigheden oefent. Tijdens de klassikale cursusdag blikken we áltijd terug op de online onderdelen. Zo borgen we de verbinding tussen klassikaal en online. Verder staat klassikaal oefenen, kennis toepassen en ervaringen uitwisselen centraal. Na afloop van de klassikale dag ga je jouw praktijk in: je gaat dat wat je online en klassikaal leerde en oefende, toepassen en herkennen in jouw eigen werkpraktijk. Want dat is waar jouw kennis en vaardigheden van waarde zijn!

Jezelf verder ontwikkelen?

Bekijk hier ons cursusoverzicht om jouw professionele kennis, vaardigheden en houding up-to-date te houden.

logo