Twie-Tjoa

Twie Tjoa

PAO docent en (leer)supervisor

Twie is al enkele jaren verbonden aan PAO Psychologie als docent en leersupervisor binnen de opleiding supervisiekunde.

Twie omschrijft haar missie als volgt: “Vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingen in een samenleving,die inclusief is. Hieraan gekoppeld is mijn maatschappelijke betrokkenheid bij actuele maatschappelijke thema’s zoals migratie vraagstukken, diversiteit, identiteit, sociale ongelijkheid/discriminatie/racisme en sociale cohesie. In het bijzonder als het gaat om zichtbaarheid, deelname en positieversterking van (roze)vrouwen en  ouderen met een migrantenachtergrond. Belangrijke basiswaarden zijn voor mij: sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, integriteit, transparantie en wederzijds respect.”

Publicaties:

  • Wrijving geeft Glans: leren omgaan met verschil en overeenkomst als begeleidingskundige. Werkdocument 2014.
  • De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief . 2010. Tweede ongewijzigde druk. Garant. Apeldoorn/Antwerpen. (Mede-auteur).
  • Supervisiekunde. Meerperspectivisch. Vakmedianet. 2015. (Mede-auteur)
  • Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional. Koninklijke van Gorcum. 2017 (Mede-auteur)
  • Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid. Didactiekboek. Gompels Svacina. 2018 (Mede-auteur)
  • Diversiteitspel CALEIDOSCOPIA: Diversiteit tussen mensen zichtbaar en bespreekbaar maken en leren omgaan met verschillen en overeenkomsten in al haar dimensies
  • Werkboek Caleidoscopia. Spelen met Diversiteit. Theorie, Praktijk en Ervaring. Garant. 2016. (Mede-auteur)
logo