Jacqueline-Boerefijn

Jacqueline Boerefijn

PAO docent

Jacqueline Boerefijn is een gedreven docent, spreker en trainer met hart voor haar leerlingen en studenten. Zij gaf 25 jaar biologieles, vond dat er veel aandacht was voor risico’s in de puberteit, en weinig aandacht voor hoe je wel een fijn en gezond leven kunt leren leiden. Zij is zij één van de grondleggers van de positieve psychologie in Nederland.

Jacqueline is medeorganisator van de eerste conferenties en heeft meegewerkt aan publicaties voor onderwijs en beleid. Zij probeert ‘Positief Onderwijs’ in Nederland bekender te maken en zet zich hiervoor in als Nederlands vertegenwoordiger bij het International Positive Education Network. Daarnaast is Jacqueline redacteur bij het Tijdschrift voor Positieve Psychologie.

In 2006 kwam zij voor het eerst in aanraking met ‘positieve psychologie’ en in 2008 startte zij de Master Applied Positive Psychology aan de University of East London. Twee jaar lang reisde zij elke maand een paar dagen naar Londen, en deed veel ontwikkel- en onderzoeksopdrachten. Jacqueline: “De positieve psychologie onderzoekt wat echt bijdraagt aan een gelukkig leven, en dat zijn deels heel andere zaken dan waar de meeste mensen aan denken. De kennismaking met de groeiende hoeveelheid onderzoek naar wat bijdraagt aan geluk vond ik op zich al enorm interessant, maar dat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen, dat je het geluksniveau van jezelf en anderen kunt verhogen, daar word ik erg blij van.” In eerste instantie richtte Jacqueline zich vooral gericht op het welbevinden van tieners. Wereldwijd daalt het gemiddelde geluksniveau significant in de puberteit, vooral bij meisjes. Daar wilde zij iets mee, omdat zij ervan overtuigd was dat dit (deels) te voorkomen zou zijn. Jacqueline is mede-ontwikkelaar en ambassadeur van ‘Lessen in Geluk’, een lessenserie over geluk voor de onderbouw van het VO.

Haar eerste boek Opvoeden tot geluk was gericht aan ouders. “Gaandeweg ben ik mij meer gaan richten op het welbevinden van leraren,” aldus Boerefijn, “leraren zijn als mens zelf hun eigen belangrijkste gereedschap, en hun welbevinden drukt een zwaar stempel op het welbevinden en de leerprestaties van hun leerlingen in de klas. Ook bepalen leraren met elkaar en de ondersteuners de sfeer op school, en die is op zijn beurt weer erg belangrijk voor hoe graag kinderen naar school komen en hoe veel of weinig er gepest wordt.”

Haar tweede boek Gelukkig voor de klas is dan ook gericht op leraren; naast dat er iets gedaan moet worden aan de werkdruk op school, kunnen leraren ook zelf aan hun welbevinden werken. Allereerst door het belangrijk te vinden, en te ontdekken wat hun hulpbronnen zijn, en te experimenteren met oefeningen om er achter te komen wat bij hen wel of niet werkt. In de loop van de jaren heeft Boerefijn tal van oefeningen verzameld, vertaald en ontwikkeld die zij gebruikt en die leraren deels ook weer kunnen inzetten in de klas.

Jacqueline Boerefijn is met haar Master Applied Positive Psychology één van de grondleggers van de positieve psychologie in Nederland. Daarnaast is zij werkzaam als biologiedocent, spreker en trainer bij PAO Psychologie.

Jacqueline zelf ontmoeten? Zij geeft binnen PAO Psychologie de volgende cursus:

logo