Fatma Kiymazaslan

Fatma Kiymazaslan

PAO docent en (leer)supervisor

Fatma is (leer)supervisor/coach/intervisor en heeft een eigen praktijk: praktijk Schip. Ze is LVSC, NHG en Coaches voor Medici geregistreerd als Supervisor, Leersupervisor, Coach, EIF coach en is bevoegd om accreditatiepunten te geven voor intervisiegroepen (EKC).

Fatma haar overtuiging en ervaring is, dat wij mensen pas vanuit onze innerlijke kracht optimaal kunnen werken en leven, wanneer de dimensies van willen, kunnen, denken en voelen, op elkaar afgestemd zijn en in harmonie staan met het grote geheel.
“Het leven zie ik als een ontwikkelingsreis en verandering als de basis hiervan. In de ontmoeting met de ander, inspireren en vormen we elkaar als mens/professional. Bevorderen en behouden van deskundigheid als supervisor/professional vind ik zeer belangrijk. Om die reden ben ik ook LVSC regio coördinator, Den Haag. Mijn werkwijze kenmerkt zich door: heldere afspraken en structuur, transparante communicatie, veiligheid in balans met voldoende uitdaging tot leren. De supervisant is doel- en proceseigenaar in het supervisietraject.
Wat resulteert in een professional met een versterkt zelfsturend vermogen, die werkt vanuit innerlijke kracht en bezieling, creëert de ruimte om te “leren”, om te “zijn” en te doen waar ze echt goed in zijn als mens en als professional!”

Artikelen:
Leren en communiceren, een perspectief Bezien vanuit Gregory Bateson’s theorie” (1904 – 1980). 2005
Diversiteit en communicatie, in Social Work, Werkdocument, 2005

Binnen PAO Psychologie is Fatma (leer)supervisor voor de opleiding Supervisiekunde.

Supervisie

Registratie:
LVSC supervisor, LVSC leersupervisor

Regio:
Zuid-Holland

Online:
Ja

Aanvullende informatie:
Fatma heeft in overleg ruimte voor nieuwe supervisanten.

Voor welke professionals:
Fatma is LVSC, NHG en CvM geregistreerd supervisor en leersupervisor. Ze is werkzaam vanuit haar eigen praktijk ‘SCHIP voor professionele begeleiding’. Ze geeft supervisie aan professionals die werken in zorg en welzijn, het onderwijs, als huisarts geneeskunde, als specialist ouderengeneeskunde, apothekers, tandartsen en maatschappelijk werkers.

logo