eric-wilms

Eric Wilms

PAO (leer)supervisor

Eric Wilms heeft de master Human en Organizational Behaviour afgerond en heeft sinds 1999 een eigen praktijk.

Binnen PAO Psychologie is Eric (leer)supervisor voor de opleiding Ervaringsdeskundigheid.

Supervisie

Registratie:
LVSC supervisor, LVSC leersupervisor

Regio:
Groningen, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland

Aanvullende informatie:
Eric heeft in overleg ruimte voor nieuwe supervisanten.

Voor welke professionals:
Eric geeft supervisie vanuit de LVSC, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Coachen voor Medici (CvM). Hij ondersteunt professionals die werken in/als (Jeugd)GGZ, welzijnswerk, onderwijs, huisarts, specialist ouderengeneeskunde.

Hij biedt ondersteuning/supervisie op vraagstukken als:

  • Professionele ontwikkeling
  • Existentiële thema’s
  • (Team)samenwerking
logo