anita blonk

Anita Blonk

PAO docent en supervisor

Anita Blonk is orthopedagoog-generalist BIG, K&J psycholoog, supervisor voor NVO OG, NIP K&J, opleiding tot Schoolpsycholoog en GZ opleidingen. Zij is praktijkhouder van De Gagelhoeve in Mill: Een Orthopedagogisch Centrum voor Ervarend Leren, aanbieder van jeugdhulp. Ze werkt buiten in de natuur en zet paarden in bij behandelingen. 

Tot 2009 was zij 18 jaar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als docent klinisch onderwijs Orthopedagogiek en tot 2013 was zij 8 jaar verbonden aan de Fontyshogescholen als lector Evaluerend Handelen in de Speciale Onderwijszorg. Ook werkt zij aan de doorontwikkeling van SWPBS op Nederlandse scholen vanuit het Expertisecentrum PBS bij de hogeschool Windesheim. 

Supervisie

Registratie:
Supervisor NVO, Supervisor NIP Kinder- en jeugdpsycholoog, Orthopedagoog-generalist, SKJ post-master psycholoog/pedagoog, NIP Kinder- en jeugdpsycholoog

Regio:
Noord-Brabant

Voor welke professionals:
Anita geeft supervisie aan orthopedagoog-generalisten, gz-psychologen, NIP kinder- en jeugdpsychologen, SKJ postmaster psychologen of pedagogen, en schoolpsychologen, en aan professionals die hiervoor in opleiding zijn. Ook geeft ze supervisie aan basis-orthopedagogen NVO, basispsychologen NIP en SKJ.
Thema’s van supervisie kunnen zijn:

  • Diagnostische en behandelings-besluitvorming
  • Professionele identiteit
  • Samenwerking met andere beroepsgroepen: verantwoordelijkheden en specialismen
  • Eigen rol in de organisatie.
  • Zelf heeft Anita werkervaring in de GGZ, het onderwijs, de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Zelf heeft Anita werkervaring in de GGZ, het onderwijs, de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

logo