Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur
 • verdiepende cursus, voor ná de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden
 • aandacht voor het team en de organisatie: creatie van een lerende organisatie én bewustzijn op wat de organisatie betekent voor jouw handelen
 • begeleiden van professionals in ‘blijvend ontwikkelen’
 • onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling

Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur
Beschrijving

Duurzame ontwikkeling van lerende teams en organisaties
Een leven lang leren, als individu, als organisatie en in zelforganiserende teams. Mooie woorden die een ambitie vertegenwoordigen. Maar hoe komen professionals en teams tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei?

In de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden heb je geleerd hoe je intervisie, werkbegeleiding en vakinhoudelijke supervisie professioneel vormgeeft. Je bent bekend met de werkzame mechanismen van leren en ontwikkelen en hoe je een veilig leerklimaat vormgeeft waarin professionals zelf regie en verantwoordelijk kunnen en durven nemen.

In deze verdiepingscursus staat het team centraal. Hoe kom je met een groep mensen, een team of zelfs de hele organisatie tot leren?

Er is aandacht voor het proces: hoe stel je doelen op? Hoe nodig je anderen uit om praktisch haalbare doelstellingen te creëren en hoe onderscheid je korte en lange termijn doelstellingen? En hoe zorg je ervoor dat het proces een doorlopend leerproces wordt?

Ook ervaar je het belang van actieve werkvormen en leer je hoe jij als professional schakelt tussen een actieve houding, directieve houding en een meer beschouwende rol. Je leert hoe je werkvormen professioneel kunt inzetten en zelfstandig toe kunt passen.

Na het afronden van de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden en deze verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden ben je expert als het gaat over volwassen leren. Jij weet als ontwikkelingskundige wat professionals nodig hebben om een continue ontwikkeling in organisaties te bewerkstelligen en behouden. Je kunt hiermee toetreden tot het Gilde van Ontwikkelingskundigen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens hier.

aLees hier het interview met Adrianne over ontwikkelingskunde
Als organisatie moet je professionals begeleiden bij het richting geven aan hun eigen leerproces

Kernpunten:

 • verdiepende cursus, voor ná de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden;
 • aandacht voor het team en de organisatie: creatie van een lerende organisatie én bewustzijn op wat de organisatie betekent voor jouw handelen;
 • begeleiden van professionals in ‘blijvend ontwikkelen’;
 • onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie;
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • intensieve online leeromgeving, cursus en ontwikkelgroepen/intervisie (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat;
 • uitgebreide lunch.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 15 uur
 • E-learning | 10,75 uur
 • Zelfstudie | 39 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVO-OG* 469391 26,0 herregistratie
26,0 opleiding – overige taken
8,0 opleiding – extra literatuurstudie
NIP K&J 469391 26,0 herregistratie
26,0 opleiding – overige taken
8,0 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 469391 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.
*De cursus telt mee als niet-geaccrediteerde scholing in het kader van herregistratie supervisoren

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• je 100% van de online uren hebt doorlopen
• je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Het didactische principe van deze cursus is ervaringsleren, het leren van eigen ervaringen staat centraal en eigen regie over je leerproces is essentieel.

Ter voorbereiding op de cursusdagen lees je de literatuur, pas je geleerde kennis toe jouw praktijk, en kijk je hier kritisch op terug. Dit valt onder huiswerkuren.

Daarnaast volg je voorafgaand aan elke cursusdag de online modules. Hierin krijg je theoretische basiskennis, video-oefeningen, discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof begrijpt.

 • Je volgt online module 1 en 2 ter voorbereiding op bijeenkomst 1
 • Je volgt online module 3, 4 en 5 ter voorbereiding op bijeenkomst 2
 • Je volgt online module 6, 7, 8 en 9 ter voorbereiding op bijeenkomst 3

Vervolgens ga je naar de klassikale bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn gericht op nabespreken en het toepassen van de online geleerde kennis op casussen en de eigen praktijk.

Voorafgaand óf na afloop van een klassikale bijeenkomst doe je intervisie met medecursisten. Wij noemen dit de ontwikkelgroepen. In deze ontwikkelgroep kun je het geleerde direct in de praktijk brengen. Hierbij is de docent als begeleider van het leerproces aanwezig. Omdat deze cursus gaat over het begeleiden van ontwikkeling en reflectie is een ontwikkelgroep eigenlijk één grote casus: oefenen in een echte praktijk. Een klassikale bijeenkomst zier er als volgt uit:

09.00 – 11.00 uur |Ontwikkelgroep 1
11.00 – 15.00 uur |Inhoudelijke elementen, plenair
15.00 – 17.00 uur |Ontwikkelgroep 2

Voor wie

Voor wie is de verdieping reflectie en ontwikkeling begeleiden interessant?

 • Je hebt de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden afgerond. Heb je deze cursus nog niet gevolgd? Volg dan eerst deze cursus om de basisprincipes te leren!
 • Je begeleidt een organisatie of team op het gebied van leren en begeleiden binnen de organisatie. Of je bent dit aan het opzetten/vorm aan het geven
 • Je wilt ‘leren en ontwikkelen’ in jouw organisatie professioneel vormgeven

De basiscursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden en de verdiepingscursus Leren en ontwikkeling begeleiden lenen zich bij uitstek om incompany te organiseren. Je leert en werkt dan tenslotte samen met collega’s, al dan multidisciplinair, aan een nieuw en lerend systeem. De kennis en vaardigheden pas je samen direct toe in jullie werkpraktijk en samen maak je de vertaling en implementatie naar wat er nodig is voor een ontwikkelingsgericht(er) beleid in jullie team of organisatie.

Lees hier meer over onze verschillende incompany mogelijkheden

Resultaat

Na afloop van deze cursus…

 • heb je jouw grondhouding vanuit de ontwikkelingskunde verdiept;
 • kun je beter sturen op het stellen, bijstellen, concreet maken én monitoren van doelstellingen;
 • heb je kennis én ervaring op gedaan rondom het begeleiden van groepen (in weerstand);
 • zet je werkvormen bewuster in: passend bij het doel, bij jou en bij de groep;
 • kun je een leerklimaat creëren waarin veilig en ontwikkelingsgericht werken centraal staat, door de context te bevragen: waarom doen we dit, waarom doen we het zo? Wat hebben we nodig voor een optimaal leerklimaat?;
 • kun je het professioneel begeleiden van ontwikkeling vormgeven in jouw organisatie;
 • sta je stevig(er) als professional en kun je daadkrachtig(er) beslissingen nemen;
 • heb je je ontwikkeld als voorloper en kritische denker als het gaat over het begeleiden en ontwikkelen van vitale, lerende organisaties.

 

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Relevante cursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur

Motiverende hulpverlening

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur

Persoonsgericht en waarderend trainen

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
Bekijk het hele cursusaanbod
Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo