Ik ben afwezig geweest bij een cursusdag, kan ik nu de cursus nog succesvol afronden?

Afhankelijk van de lengte van de cursus en de geldende accreditaties kan dat.
Wij houden, globaal gezien, de regels aan zoals die door de accrediterende beroepsverenigingen zijn opgesteld:

  • Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als je minimaal 90% van de klassikale uren aanwezig bent geweest, je actief deelgenomen hebt aan de cursus én je een voldoende hebt behaald op de toets(en).
  • Bovendien geldt voor beide certificaten dat 100% van de online cursusuren volbracht dienen te zijn, voordat je recht hebt op de certificaten.

Twijfel je of je hierbinnen valt, of val je er net niet binnen? Neem dan contact met ons op.