Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
Beschrijving

Praktisch leren werken met de principes en uitgangspunten van systemisch werken
Wil jij je kennis vergroten op systemisch vlak? Werk je graag met gezinnen? Zou je beter willen weten welke interventies je in kan zetten? En hoe je hierin een keuze maakt? Heb jij een zorggerelateerde hbo-vooropleiding? Deze eenjarige opleiding van ISP & meer besteedt aandacht aan al deze vragen. Het doel van deze cursus is dat je praktisch leert werken met de principes en uitgangspunten van systemisch werken. Dit helpt je als professional in jouw werk met gezinnen én bij het bepalen van de best passende interventie. Bovendien kun je je met deze opleiding ontwikkelen tot NVRG-geregistreerd systeemtherapeutisch werker.

In het eerste deel van de opleiding staat de geschiedenis van de systeemtherapie centraal, is er aandacht voor een aantal basisbegrippen en bekijken we de invloed van verschillende contexten en rasters op cliënten, interacties, therapeutische systemen en het vak. Tevens worden vier perspectieven nader belicht en wordt van daaruit geoefend met systemische therapeutische vaardigheden. We werken vanuit het Truijens Therapeutisch Interactie Model© een metamodel waarbinnen je gestructureerd systemische concepten ordent aan de hand van het Tweesporenmodel.

Er is altijd ruimte om de geleerde theorie te koppelen aan eigen casuïstiek en de eigen werksituatie.

Onderdeel van de hele opleiding
Naast deze eenjarige opleiding is ook groeps- of individuele supervisie benodigd om de registratie tot STW NVRG te behalen. Deze supervisie kan ook door ISP & meer verzorgd worden.

 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVRG D19004 Deze cursus is erkend als Theoretisch Technische Cursus STW (TTC STW).
SKJ SKJ209527 160 punten
Register vaktherapie In aanvraag
LV POH-GGZ 434521 30 punten

Om de cursus met goed gevolg af te sluiten gelden de volgende criteria:

 • 100% aanwezigheid (NVRG accepteert 90% in geval van overmacht).
 • Actieve deelname en inbreng tijdens de cursusdag
 • Voldoende inbreng eigen casuïstiek tijdens de cursus
 • Voorbereidingsopdrachten, Themavoorbereiding, Genogram, notuleren voldaan
 • Er is voldoende leerproces zichtbaar in eigen reflectie op proces en doel, de aangegeven beroepscompetenties, en de Instaptoets vergeleken met Eindtoets.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@ispenmeer.nl en we helpen jou verder.

Programma

Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Kennismaking, met de systeemtherapie en het Truijens Interactie Model
 • Invloed van verschillende contexten
 • Theoretische basisbegrippen in systemisch denken en handelen
 • Het gezinsontwikkelingsperspectief, communicatief en structureel-strategisch perspectief, en het oplossingsgericht perspectief
 • Informatie verzamelen & het Tweesporenmodel
 • Casusconceptualisatie, hypothesevorming
 • Taxeren samenwerkingsrelatie en positionering
 • Hanteren eigen grenzen en positie, en omgaan met impasses
 • Invloed stress & trauma, (on)veiligheid en systemisch werken in gedwongen kader

Werkwijze
Tijdens deze opleiding werk je met een online leeromgeving. Daarin vind je de literatuur die je ter voorbereiding leest, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten en tref je per dag een programma aan. Ook gebruiken we de online leeromgeving voor onderlinge uitwisselingen.

De lesdagen zelf zijn klassikaal. Tijdens de lesdagen is veel ruimte voor oefenen van opgedane kennis en vaardigheden aan de hand van eigen casuïstiek en voor uitwisseling. Elke lesdag bereidt één van de cursisten bovendien een inbreng voor aan de hand van het thema van die dag. Ook maakt elke cursist gedurende de opleiding een eigen genogram en oefenen we met de groep het bespreken hiervan.

Studiebelasting
De opleiding beslaat veertien cursusdagen (in totaal 100 uur). Het betreft 12 dagen van 7 uur, en 2 dagen van 8 uur. Dit maakt een totaal van 100 uur cursorisch onderwijs. Er wordt gewerkt met een online leeromgeving waar je onder meer opdrachten maakt en toegang tot literatuur krijgt. De gemiddelde voorbereidingstijd voor een cursusdag (lezen, uitwerken van opdrachten, e.d.) ligt tussen de 5 tot 10 uur per twee weken.

Voor wie

De STW opleiding is toegankelijk voor HBO of HBO+ (minimaal bachelor) geschoolde professionals die werkzaam zijn in de zorg- & welzijnssector. De opleiding kan dan ook voor veel verschillende beroepen een meerwaarde zijn, zoals: gezinswerkers, ambulant therapeuten, IB’ers, POH, sociotherapeuten, pedagogisch medewerkers, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV’ers en meer.

Als je graag de NVRG registratie als Systeemtherapeutisch Werker wil behalen, is van belang om vooraf goed te checken of je vooropleiding en werksetting erkend wordt door de NVRG. Je moet in de zorg-en welzijnssector werkzaam zijn, en ervaring kunnen opdoen in het therapeutisch werken met gezinnen. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kun je lezen wat de vooropleidingseisen zijn, en eventueel een verzoek indienen om je vooropleiding te laten toetsen.

Ben je WO-opgeleid en geïnteresseerd in de opleiding tot Systeemtherapeut? Kijk dan hier.

Resultaat

Na afloop van de cursus…

 • Herken je de geschiedenis en ontwikkeling van de systeemtherapie
 • Heb je kennis van invloed-brede contexten en thema’s als maatschappelijke ontwikkelingen, gender, cultuur, ras, etniciteit, klasse, religie, seksualiteit, spiritualiteit, e.d.
 • Weet je dat er altijd meervoudige perspectieven mogelijk zijn, dat systeemleden meestal verschillen in hun beschrijving en dat dit hun interacties beïnvloedt
 • Herken je systemische basisbegrippen en kun je deze te plaatsen
 • Herken je het gezinsontwikkelingsperspectief, communicatief en structureel-strategisch perspectief, en het oplossingsgericht perspectief
 • Kun je vanuit deze perspectieven hypothesen te formuleren, vragen te stellen, en te taxeren. Je oefent met veranderingsgerichte technieken, doelstelling, opdrachten en motivering binnen dit perspectief.
 • Weet je de hulpvraag, last, en krachten systemisch te taxeren
 • Kun je de samenwerkingsrelatie taxeren, jezelf op basis daarvan positioneren en switchen tussen verschillende rollen
 • Kun je een werkrelatie opbouwen en onderhouden vanuit meervoudige partijdigheid
 • Maak je gebruik van de eigen innerlijke dialoog
 • Heb je oog voor mandaat van alle betrokkenen voor het proces, ben je alert op breuken in de werkrelatie
 • Weet je hoe je zorgt dat hij hierbinnen zijn eigen grenzen hanteert en voldoende therapeutische ruimte houdt of hierbij hulp vraagt
 • Heb je gedurende het traject aandacht voor je eigen positie in hulpverleningscontext. Je kunt overleg met betrokken partijen organiseren, processen evalueren, en impasses of achterblijvende voortgang signaleren.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
29 aug 2024
Locatie
Oosterbeek
Beschikbaarheid
Beschikbaar
donderdag 29 augustus 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 12 september 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 26 september 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 10 oktober 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 7 november 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 21 november 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 5 december 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 19 december 2024 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 16 januari 2025 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 30 januari 2025 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 13 februari 2025 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 13 maart 2025 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 27 maart 2025 09:00 – 16:45 Oosterbeek
donderdag 10 april 2025 09:00 – 20.00 Oosterbeek

Let op! Oosterbeek of Wageningen.

De eerstvolgende opleidingsgroep STW start op 29 augustus 2024.
De dagen starten starten om 9.00 uur en duren tot 16.45 uur. Alleen de laatste dag duurt tot 20.00 uur. Je krijgt dan ook een eenvoudige maaltijd, om de opleiding feestelijk met elkaar af te sluiten.

Data, tijden en locaties zijn onder voorbehoud en kunnen bij onvoldoende deelname of bijzondere omstandigheden door ISP & meer worden gewijzigd, zie Algemene Voorwaarden.

Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo