judith-bekebrede

Judith Bekebrede

PAO docent

Judith Bekebrede is na haar studie Pedagogische Wetenschappen (route onderwijsleerproblemen) gaan promoveren op een onderzoek naar leesproblemen bij leerlingen op de basisschool, voortgezet onderwijs en volwassenen. Ze was met name geïnteresseerd in de rol die orthografische kennis speelt bij het al dan niet hebben van leesproblemen. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij, in een samenwerkingsverband met o.a. Aryan van der Leij, Muiswerk Educatief en collega’s uit Vlaanderen, de IDAA 15+ ontwikkeld, meegewerkt aan het MBO-protocol dyslexie en spin off IDAA-mbo.

Vervolgens heeft Judith haar eigen bedrijf opgericht, Bekebrede onderwijsconsulent, waarin ze allerlei verschillende projecten gedaan heeft op het gebied van coaching, onderzoek en onderwijs op het gebied van leren, lezen en leesproblemen. Een kleine greep: VO scholen begeleid bij het opstellen en implementeren van dyslexiebeleid, co-auteur van dyslexie protocol VO, nacholing orthopedagen en coaching van taalcoaches in het MBO.

Judith heeft daarnaast acht jaar als vrijwilliger in een schoolbestuur van een basisschool gezeten.

Naast haar eigen bedrijf, werkt Judith momenteel als opleidingsdirecteur van de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) én geeft zij daar aan de toekomstige academisch opgeleide leerkrachten basisonderwijs een taalvak waar aandacht is voor leesproblemen.

logo